Main      Site Guide    

Fantasy Quest

Hall of Fame


The following people have all solved Fantasy Quest:

Name        Moves               Date
kenjones 431 Fri, Aug 8, 2008, at 03:59:55
lelo14 431 Fri, Nov 11, 2011, at 15:45:42
purpange 431 Sun, Dec 25, 2011, at 13:51:07
takver 434 Sun, Dec 27, 2015, at 07:22:05
lelo14 435 Fri, Nov 11, 2011, at 02:00:16
takver 437 Sun, Dec 27, 2015, at 02:23:52
lelo14 438 Wed, Nov 9, 2011, at 13:06:50
beavinator 439 Wed, Mar 21, 2012, at 20:14:22
gremlinn 439 Wed, Nov 17, 2004, at 03:09:04
kman52000 439 Thu, Aug 27, 2009, at 14:13:42
dcarter51 441 Tue, Apr 22, 2014, at 12:53:44
purpange 442 Sun, Dec 25, 2011, at 01:36:43
dcarter51 446 Tue, Oct 19, 2010, at 14:34:04
dcarter51 446 Fri, Mar 2, 2012, at 10:46:02
kman52000 446 Wed, Mar 11, 2009, at 13:39:39
dcarter51 447 Tue, Sep 1, 2009, at 13:53:09
dcarter51 447 Wed, Jan 27, 2010, at 17:21:20
dcarter51 447 Fri, Oct 5, 2012, at 15:22:30
kman52000 447 Mon, Jun 9, 2008, at 16:57:06
lelo14 447 Sat, Nov 5, 2011, at 15:12:07
takver 447 Sun, Dec 27, 2015, at 01:10:20
dcarter51 448 Fri, Jan 22, 2010, at 18:04:35
dcarter51 449 Tue, Jul 28, 2009, at 17:24:23
purpange 449 Sat, Jan 31, 2009, at 21:46:10
dcarter51 452 Mon, Aug 31, 2009, at 17:01:10
dcarter51 456 Tue, May 13, 2014, at 13:07:13
dcarter51 463 Thu, Jul 23, 2009, at 12:05:39
dcarter51 463 Thu, Jul 23, 2009, at 12:41:37
takver 463 Thu, Dec 24, 2015, at 03:16:54
apeck413 464 Sun, Sep 21, 2014, at 19:29:29
dcarter51 465 Tue, May 6, 2014, at 16:52:56
dcarter51 467 Sat, Jul 18, 2009, at 11:18:05
lelo14 470 Mon, Oct 31, 2011, at 02:48:51
dcarter51 476 Mon, Jul 20, 2009, at 11:56:13
aduric 477 Fri, Sep 2, 2011, at 18:30:35
buddybeans 484 Sun, Jun 10, 2007, at 10:13:26
tazurel 501 Sun, Feb 17, 2008, at 02:04:52
jasonkruger 505 Mon, Jun 4, 2007, at 09:20:54
takver 505 Wed, Dec 23, 2015, at 16:43:02
plutoking 506 Sat, Dec 22, 2012, at 01:56:20
walauggie 507 Sun, Jun 8, 2008, at 17:11:18
pattydarlin 508 Sat, Jan 24, 2009, at 20:35:10
augwally 511 Tue, Jun 10, 2008, at 15:52:04
dcarter51 512 Thu, Apr 17, 2014, at 12:32:34
daffydoorite 516 Thu, Feb 5, 2009, at 18:54:56
sparkingj 518 Sat, Dec 30, 2006, at 14:06:48
unclebillybob 518 Thu, Jun 5, 2008, at 15:25:20
andrewdann 519 Wed, Jun 4, 2008, at 22:11:11
banan 530 Tue, May 13, 2008, at 22:05:28
andrewdann 531 Thu, May 29, 2008, at 21:13:15
dcarter51 535 Fri, Jul 17, 2009, at 13:34:07
dcarter51 535 Wed, Nov 8, 2017, at 11:18:57
brigetlyn 539 Sat, May 26, 2007, at 23:47:14
ladynora 539 Mon, Jul 10, 2006, at 21:20:52
buddybaby 542 Fri, Oct 27, 2006, at 21:55:45
lightningturns 545 Mon, May 19, 2008, at 19:51:53
banan 546 Fri, Sep 5, 2008, at 22:06:58
takver 546 Wed, Jun 8, 2016, at 03:22:06
heywood22 547 Wed, Mar 23, 2005, at 19:42:55
davyjones 548 Sat, May 10, 2008, at 00:16:43
macrinus7 551 Wed, Jul 20, 2005, at 22:57:53
dandyandy 553 Sat, Oct 27, 2007, at 19:57:01
davyjones 554 Tue, Nov 13, 2007, at 20:36:42
geneva 554 Sat, May 2, 2009, at 14:34:31
lifeforce 554 Wed, Jul 12, 2006, at 07:02:56
dcarter51 556 Fri, Jul 17, 2009, at 07:57:09
ladynora 559 Sat, Sep 30, 2006, at 21:33:04
bridgetlyn 560 Wed, Nov 15, 2006, at 14:00:43
buddybaby 561 Mon, Jan 26, 2009, at 15:12:34
ambrodel 564 Fri, Apr 10, 2009, at 11:36:14
carolynw 566 Wed, Feb 4, 2009, at 14:57:06
pattydarlin 569 Sat, Nov 11, 2006, at 00:53:38
banan 570 Thu, Sep 28, 2006, at 20:56:24
davyjones 575 Wed, May 28, 2008, at 21:42:22
banan 577 Wed, Jun 25, 2008, at 23:17:11
dcarter51 578 Thu, Aug 27, 2009, at 13:28:10
dragonvolant 578 Sat, Dec 11, 2004, at 13:37:28
banan 581 Mon, Sep 1, 2008, at 21:48:50
banan 581 Fri, Dec 5, 2008, at 15:09:42
dcarter51 585 Thu, Jul 6, 2017, at 10:26:54
heywood22 586 Tue, Mar 22, 2005, at 10:18:34
dcarter51 591 Thu, Jul 13, 2017, at 11:56:30
davyjones 599 Tue, Apr 29, 2008, at 20:36:15
ladynora 603 Thu, May 11, 2006, at 21:06:24
jennenen 604 Sun, Jul 31, 2005, at 14:45:24
ladynora 606 Tue, Jul 4, 2006, at 19:34:26
banan 607 Fri, May 25, 2007, at 19:26:49
ambrodel 608 Tue, Aug 4, 2009, at 08:27:52
banan 609 Thu, May 18, 2006, at 15:09:18
bazinga 610 Fri, Oct 9, 2009, at 22:26:26
davyjones 610 Wed, Feb 20, 2008, at 13:20:04
banan 615 Mon, Dec 25, 2006, at 14:04:32
dcarter51 616 Tue, May 23, 2017, at 13:03:03
banan 619 Sun, Nov 25, 2007, at 23:22:00
dmi 620 Mon, Feb 21, 2005, at 22:35:32
pattydarlin 623 Sat, Sep 29, 2007, at 18:25:24
carolyn23 624 Tue, May 3, 2005, at 07:37:40
takver 624 Wed, Dec 23, 2015, at 08:33:29
kemian 628 Sun, Apr 5, 2009, at 04:47:46
dcarter51 629 Thu, Jul 16, 2009, at 13:04:17
twoie 630 Fri, Oct 6, 2006, at 18:06:47
jennenen 631 Wed, Aug 10, 2005, at 22:21:12
ladynora 632 Mon, May 15, 2006, at 11:34:26
banan 638 Sat, Aug 16, 2008, at 21:39:08
techel 638 Mon, Dec 20, 2004, at 15:47:49
dragonvolant 639 Fri, Dec 10, 2004, at 14:15:11
banan 640 Thu, Dec 20, 2007, at 22:04:33
talulah 647 Wed, Jul 12, 2006, at 23:05:57
jennenen 651 Sat, Jul 30, 2005, at 17:51:32
ladynora 653 Sun, Mar 19, 2006, at 11:10:49
melike 654 Wed, Jul 13, 2005, at 17:25:27
norquilla 655 Mon, Sep 21, 2009, at 15:57:39
gharlane 657 Mon, Feb 13, 2006, at 18:24:04
lifeforce 661 Mon, Apr 23, 2007, at 06:12:01
carolyn23 662 Wed, May 4, 2005, at 23:25:50
eveanyn 666 Sun, Feb 13, 2005, at 23:56:23
daedalus23 667 Sat, May 17, 2008, at 20:16:34
darkangelelektra 671 Wed, Apr 19, 2006, at 19:39:42
banan 677 Wed, Jan 21, 2009, at 18:11:33
derric 683 Tue, Jun 26, 2007, at 13:55:10
kemian 686 Wed, Feb 24, 2010, at 05:11:56
melike 688 Fri, Mar 4, 2005, at 20:21:40
veldinwar 694 Sat, Oct 15, 2005, at 11:02:32
werewolvesofthunder 696 Wed, Jun 27, 2007, at 15:19:27
kankan 698 Mon, Mar 27, 2006, at 03:29:39
bluefang 705 Tue, Aug 24, 2010, at 03:23:52
fmr 706 Sat, Jul 15, 2006, at 17:32:22
carolyn23 720 Mon, Apr 25, 2005, at 19:35:19
lifeforce 720 Sun, Jun 18, 2006, at 07:13:30
lifeforce 722 Sun, Feb 5, 2006, at 04:35:01
veldinwar 723 Thu, May 5, 2005, at 20:46:35
takver 724 Tue, Jun 7, 2016, at 23:55:23
gharlane 725 Sat, May 27, 2006, at 14:45:59
naomibrite 725 Mon, Jun 27, 2005, at 19:12:26
darkangelelektra 726 Thu, Apr 6, 2006, at 22:15:06
freya 726 Fri, Jul 14, 2006, at 18:22:22
melike 745 Sun, Feb 27, 2005, at 03:25:32
bazinga 774 Wed, Oct 7, 2009, at 14:36:46
cwmxii 774 Tue, Oct 3, 2017, at 10:36:23
err2 780 Wed, Dec 8, 2004, at 20:18:57
geneva 781 Fri, May 1, 2009, at 18:50:27
aloner28 787 Sat, Feb 25, 2006, at 14:03:36
lifeforce 793 Fri, Dec 9, 2005, at 02:04:28
theda 793 Sat, Mar 31, 2018, at 08:20:05
rectenna 794 Wed, Oct 26, 2005, at 00:32:20
ladynora 802 Mon, May 8, 2006, at 19:43:04
aeg13683 816 Mon, Nov 3, 2008, at 18:38:12
shadowfox79 817 Fri, Jan 12, 2007, at 13:40:54
ladynora 818 Wed, Mar 15, 2006, at 12:24:43
heraclius 819 Tue, Apr 9, 2013, at 02:38:50
veldinwar 821 Tue, May 3, 2005, at 08:11:49
cwmxii 824 Mon, May 11, 2015, at 10:24:59
cwmxii 825 Thu, Mar 7, 2019, at 08:31:24
kman52000 826 Mon, Jun 9, 2008, at 14:58:50
darkangelelektra 828 Tue, Apr 4, 2006, at 17:48:17
truong 830 Sun, Aug 30, 2009, at 22:58:58
heywood22 835 Wed, Mar 15, 2006, at 18:10:55
katmandu99 836 Mon, Feb 28, 2005, at 20:14:36
noroki 844 Fri, Feb 3, 2006, at 19:11:57
err2 848 Sun, Apr 9, 2006, at 17:12:30
eveanyn 851 Thu, Apr 28, 2005, at 19:48:52
stochasticsteven 861 Thu, Nov 26, 2009, at 19:57:21
carolyn23 869 Sat, Apr 9, 2005, at 12:47:54
darkangelelektra 877 Sun, Mar 26, 2006, at 15:03:02
wordgeek 879 Tue, Nov 24, 2009, at 12:28:51
lucubbies 882 Fri, Mar 14, 2008, at 13:50:42
zog 882 Sat, Jun 21, 2008, at 09:04:06
jint20 886 Sat, Feb 14, 2009, at 17:25:35
geneva 894 Fri, Jul 4, 2008, at 13:30:30
aeg13683 895 Fri, Jun 3, 2011, at 12:53:36
amyb 898 Sun, Oct 14, 2007, at 05:04:01
brad 903 Fri, Feb 18, 2005, at 09:16:33
banan 906 Sun, Oct 9, 2005, at 12:32:42
dcarter51 913 Thu, Jul 16, 2009, at 12:05:23
purpange 914 Thu, Jan 8, 2009, at 23:51:17
aeg13683 918 Tue, Sep 11, 2012, at 16:07:31
tatanka 922 Fri, Sep 23, 2011, at 23:02:25
nylora 925 Mon, Jan 24, 2005, at 16:32:17
myrnell 937 Fri, Jul 14, 2006, at 03:20:58
noahime 937 Fri, Jun 22, 2007, at 14:07:40
banan 939 Wed, Apr 20, 2005, at 20:31:23
mandichaos 941 Fri, Jul 1, 2005, at 11:42:45
cwmxii 942 Tue, May 1, 2018, at 04:34:03
lifeforce 942 Mon, Oct 24, 2005, at 07:20:24
geneva 954 Mon, Jan 10, 2011, at 13:38:07
purpange 957 Sat, Jan 31, 2009, at 20:25:14
cwmxii 958 Mon, Jul 30, 2012, at 08:32:13
debz 958 Mon, Nov 14, 2005, at 08:47:51
lucubbies 959 Wed, Oct 18, 2006, at 13:30:57
ambition218 962 Sun, Nov 27, 2005, at 11:09:11
tomson 963 Tue, Mar 29, 2005, at 06:37:08
aeg13683 964 Wed, Aug 2, 2006, at 12:45:21
aeg13683 964 Mon, Sep 3, 2007, at 07:47:15
fyrewynd47 967 Thu, Oct 4, 2007, at 12:20:09
noahime 967 Tue, Nov 6, 2007, at 16:24:28
wordgeek 968 Sat, Apr 12, 2008, at 00:53:22
apeck 971 Fri, Sep 27, 2013, at 23:48:44
err2 971 Mon, May 9, 2005, at 17:44:12
robin 974 Tue, May 3, 2005, at 19:27:27
jennenen 984 Mon, Mar 5, 2007, at 21:28:43
aeg13683 985 Tue, Oct 10, 2006, at 10:13:14
lifeforce 992 Fri, May 6, 2005, at 00:13:17
silvana007 995 Mon, Jan 15, 2007, at 13:25:03
hotdaria 997 Fri, Sep 26, 2008, at 15:34:27
kingsfoil 997 Tue, Feb 8, 2005, at 15:17:07
aeg13683 999 Wed, Aug 27, 2008, at 07:06:16
ipitythebaka 1004 Mon, Nov 29, 2004, at 20:15:50
dcarter51 1011 Wed, Jul 15, 2009, at 17:38:26
veldinwar 1011 Tue, May 15, 2007, at 18:46:47
bereethor 1014 Sun, Mar 30, 2008, at 15:24:29
aeg13683 1016 Wed, Jan 13, 2010, at 10:18:09
bearattacks 1020 Tue, Jun 17, 2008, at 16:12:33
cwmiv 1020 Tue, Aug 7, 2007, at 06:13:44
leanne43 1023 Tue, Nov 22, 2005, at 11:10:33
tornado 1024 Wed, May 25, 2005, at 18:28:12
suxi2 1030 Sun, Jun 5, 2005, at 06:26:18
lux 1033 Tue, Feb 10, 2009, at 16:04:36
cwmxii 1035 Thu, May 20, 2010, at 01:39:12
eragon 1035 Sat, Aug 20, 2005, at 06:14:52
debz 1044 Thu, Nov 9, 2006, at 16:48:58
joesgirl 1051 Tue, Jun 14, 2005, at 13:42:20
kasa1 1053 Tue, Mar 4, 2008, at 13:52:34
cwmxii 1057 Sat, Mar 21, 2020, at 14:46:50
debz 1057 Tue, Oct 9, 2007, at 16:39:12
twomousketeers 1066 Sat, Jan 1, 2005, at 15:43:16
lizzu 1067 Wed, Nov 17, 2004, at 14:52:44
lux 1074 Wed, Aug 5, 2015, at 13:55:07
midorisour 1076 Fri, Dec 1, 2006, at 19:38:20
noroki 1088 Mon, Apr 25, 2005, at 18:58:06
jennenen 1093 Thu, Jul 28, 2005, at 22:36:26
prtighe 1093 Mon, Jan 24, 2011, at 13:48:16
randomblend 1096 Sun, Aug 24, 2008, at 22:11:19
saffy 1096 Sun, Sep 16, 2007, at 17:27:41
lemia 1097 Mon, Mar 18, 2013, at 01:33:05
sarahweldon 1097 Mon, Jul 13, 2015, at 21:11:16
alison 1099 Sat, Mar 19, 2005, at 18:31:20
ipitythebaka 1100 Thu, Jul 14, 2005, at 01:10:48
freya 1105 Fri, Jul 14, 2006, at 01:11:15
fyrewynd47 1108 Tue, Apr 4, 2006, at 00:11:00
carlylp 1112 Wed, Jul 26, 2006, at 13:17:54
apg 1117 Sat, Feb 19, 2005, at 20:26:15
lucubbies 1122 Sat, Sep 1, 2007, at 09:12:49
aeg13683 1128 Thu, Aug 22, 2013, at 13:37:23
lux 1130 Thu, Feb 2, 2012, at 22:12:35
veldinwar 1130 Sat, Jun 14, 2008, at 20:39:53
saffy 1134 Tue, Jan 9, 2007, at 08:23:43
glypher 1135 Wed, Apr 12, 2006, at 12:58:02
ewori 1137 Wed, Jan 10, 2007, at 08:38:16
roseanne 1139 Sat, Nov 19, 2005, at 12:14:27
mgrzegor 1140 Thu, May 19, 2005, at 12:42:55
nottschik 1140 Fri, Sep 9, 2005, at 10:53:41
bluefang32 1141 Fri, Mar 18, 2011, at 02:49:29
aeg13683 1145 Fri, Jun 23, 2006, at 09:32:22
adsgj 1161 Sat, Jun 23, 2007, at 20:11:16
shadowfox79 1165 Wed, Jan 3, 2007, at 10:58:24
idiot16 1166 Tue, Sep 4, 2007, at 14:52:04
lucubbies 1170 Mon, Aug 22, 2005, at 16:59:25
shilintaw 1171 Thu, May 15, 2008, at 19:24:57
truong 1172 Sat, Jan 2, 2010, at 18:47:32
angela 1173 Mon, Nov 14, 2005, at 13:59:07
zachary 1177 Fri, Oct 7, 2005, at 01:00:57
cwickham 1181 Tue, Jul 26, 2011, at 12:48:51
tazurel 1181 Sun, Feb 17, 2008, at 01:27:21
norquilla 1183 Sat, Sep 19, 2009, at 18:24:02
truong 1188 Sat, Aug 22, 2009, at 22:15:36
cwmxii 1189 Fri, Jun 6, 2014, at 11:02:33
fawnspots 1190 Thu, Oct 12, 2006, at 23:53:51
mandrin 1191 Sun, Dec 3, 2006, at 23:37:31
debe 1196 Sat, Dec 30, 2006, at 21:55:40
msyendor 1198 Sat, Dec 17, 2005, at 03:42:05
lucubbies 1207 Sun, Jul 17, 2011, at 17:27:20
lux 1225 Tue, Jul 8, 2008, at 13:39:03
andyl 1226 Wed, Dec 15, 2004, at 10:55:50
quixotess 1229 Fri, Jan 4, 2008, at 04:06:23
rainwind 1232 Wed, Nov 23, 2005, at 16:30:37
rectenna 1237 Fri, Mar 31, 2006, at 21:40:16
ade 1239 Wed, Jul 28, 2010, at 05:03:10
daphne234 1246 Sat, Apr 25, 2015, at 02:13:34
lifeforce 1246 Sat, Apr 2, 2005, at 09:53:28
smith0202 1246 Wed, Mar 30, 2005, at 15:52:13
mafling 1248 Sun, Dec 2, 2007, at 08:22:15
theda 1251 Sun, Sep 17, 2017, at 08:11:40
ehnonymous2 1255 Thu, Nov 14, 2013, at 14:09:58
heywood22 1256 Tue, Mar 22, 2005, at 07:05:10
suzieq 1262 Sat, Mar 22, 2008, at 15:10:37
suxi2 1263 Sun, May 1, 2005, at 07:39:51
bluefang 1266 Sun, Oct 21, 2007, at 04:11:56
artem8 1267 Thu, Aug 7, 2008, at 22:14:49
grammapeggy 1275 Sat, Aug 18, 2012, at 16:41:48
nora 1286 Tue, Jan 18, 2005, at 00:07:59
sonshinecove 1290 Thu, Jan 19, 2006, at 14:59:39
cromagmel 1291 Sun, Jul 2, 2006, at 20:08:07
inox 1293 Thu, Mar 16, 2006, at 03:54:13
starwarsfreak 1295 Wed, Oct 4, 2006, at 19:18:52
sword_maiden 1298 Fri, Apr 13, 2007, at 21:47:31
earthquake923 1303 Wed, Dec 1, 2004, at 07:49:54
ehnonymous2 1311 Sat, Jan 18, 2014, at 23:38:39
ryacam 1311 Tue, Dec 20, 2005, at 04:18:03
ipitythebaka 1315 Mon, Mar 3, 2008, at 15:52:02
yellowfrog 1315 Wed, Feb 1, 2006, at 20:12:56
missy 1318 Sat, Dec 11, 2004, at 23:49:21
cherryflower07 1320 Mon, Dec 20, 2004, at 16:38:15
sessie 1320 Tue, Sep 23, 2014, at 10:24:40
jennenen 1321 Sun, Jul 10, 2005, at 18:18:41
never 1325 Wed, Oct 17, 2007, at 00:18:30
ceilidh 1333 Sun, Apr 15, 2007, at 11:56:55
fritchy 1338 Sun, Oct 26, 2008, at 01:05:40
asdasd 1339 Wed, Nov 13, 2019, at 14:07:39
geneva 1347 Wed, May 14, 2008, at 18:54:12
stargrl272 1350 Sun, Jul 23, 2006, at 13:48:31
divinedragoonguy 1351 Tue, Jun 6, 2006, at 10:12:07
hellzangel 1352 Thu, Aug 31, 2006, at 14:31:02
sessie 1356 Sun, Dec 29, 2013, at 17:38:08
nellie75 1362 Sun, Oct 16, 2005, at 09:24:26
penteren 1363 Fri, Dec 29, 2006, at 02:28:41
gharlane 1364 Tue, Feb 7, 2006, at 18:08:18
crew777 1366 Wed, Jan 12, 2005, at 17:37:20
5339138 1367 Sun, Mar 9, 2008, at 23:10:54
glypher 1369 Mon, Apr 23, 2007, at 13:51:28
sword_maiden 1369 Fri, Oct 13, 2006, at 21:24:52
pchow 1372 Fri, Apr 6, 2007, at 22:00:54
smith0101 1372 Sun, Nov 5, 2006, at 11:34:33
cd4 1374 Mon, Sep 5, 2005, at 16:20:11
jacke 1376 Tue, Jul 14, 2009, at 04:18:45
ocelot_ryuu 1378 Wed, Mar 15, 2006, at 13:33:20
suxi2 1391 Thu, Apr 5, 2007, at 12:03:26
jennyjellybean 1392 Tue, Dec 24, 2013, at 21:06:52
dermonster 1393 Tue, Jan 29, 2008, at 20:34:17
noroki 1394 Mon, Mar 7, 2005, at 18:27:52
erinzyme 1395 Wed, Mar 6, 2013, at 13:51:17
etango1979 1398 Thu, Oct 3, 2019, at 20:11:59
eveanyn 1398 Sat, Feb 12, 2005, at 15:28:36
dessertfirst 1404 Sat, Nov 20, 2004, at 04:45:42
mooncharm 1404 Tue, Jan 29, 2008, at 17:45:27
gastonb 1405 Tue, Jan 10, 2006, at 06:19:34
hannibal 1409 Mon, Mar 2, 2009, at 17:33:31
arakhor 1413 Sun, Oct 7, 2007, at 12:57:58
cwmvi 1414 Thu, Jul 9, 2009, at 17:18:14
daphne234 1414 Sat, Feb 28, 2015, at 21:39:26
furryjenny 1416 Mon, Mar 26, 2007, at 02:31:13
bo 1420 Sat, Nov 27, 2004, at 12:01:44
bobbery5 1427 Mon, Jul 14, 2008, at 22:01:51
jez123 1428 Wed, Aug 2, 2006, at 09:36:18
alethea 1432 Sat, Apr 2, 2005, at 22:20:17
koko 1432 Fri, Mar 2, 2007, at 20:55:12
beavinator 1433 Wed, Mar 21, 2012, at 15:54:00
never 1438 Mon, Sep 15, 2014, at 14:14:58
zeekyboogydoog 1438 Sun, Jan 29, 2006, at 16:48:13
ayako 1439 Mon, Apr 2, 2007, at 18:40:25
aeg13683 1450 Mon, Feb 13, 2006, at 10:29:56
beavinator 1451 Sat, Dec 24, 2016, at 23:11:42
never 1453 Tue, Mar 1, 2011, at 15:25:44
asdasd 1454 Mon, Oct 28, 2019, at 15:58:40
tiggertoo 1458 Wed, May 30, 2012, at 09:15:46
beavinator 1460 Wed, Nov 28, 2007, at 09:23:56
blessedsleep 1462 Mon, Jun 10, 2013, at 02:31:56
leannesa 1475 Thu, Jun 21, 2012, at 11:46:08
mischamay 1476 Tue, Aug 6, 2013, at 09:24:31
gumpy13 1478 Wed, Dec 16, 2009, at 13:25:23
skizzot 1478 Sat, Dec 11, 2004, at 16:39:19
bazinga 1479 Tue, Oct 6, 2009, at 19:40:56
saffy 1479 Tue, Feb 14, 2006, at 12:20:18
sword_maiden 1479 Fri, Oct 20, 2006, at 00:12:19
deathspatula 1482 Fri, Sep 7, 2007, at 21:59:43
hazokis 1482 Sun, Dec 10, 2006, at 03:00:23
magicunicorn8888 1482 Sun, Mar 27, 2005, at 14:57:51
aint6so 1484 Tue, Dec 20, 2005, at 20:45:42
earthquake923 1485 Mon, Nov 7, 2005, at 08:02:59
jules5002 1485 Sun, Oct 16, 2005, at 01:07:48
littlelotte 1485 Mon, Dec 27, 2004, at 23:11:06
patraximus 1486 Thu, Jan 4, 2007, at 03:43:45
chrstphr 1487 Sat, Nov 29, 2008, at 02:46:34
debbii 1488 Mon, Jul 28, 2008, at 19:32:04
loulabelle88 1488 Thu, Aug 4, 2005, at 18:51:15
k 1489 Mon, Nov 29, 2004, at 20:17:20
kjl 1489 Thu, May 5, 2005, at 12:07:05
idiot16 1496 Mon, Jun 18, 2007, at 11:40:31
theoden 1499 Sat, Jan 15, 2005, at 15:21:38
saireo 1505 Sat, Jan 12, 2013, at 10:54:19
d 1506 Sat, Feb 18, 2006, at 17:17:16
katiesgoldendust 1506 Thu, Dec 22, 2005, at 16:14:11
blondtennisgirl 1507 Thu, Feb 16, 2006, at 11:50:20
katja 1507 Sun, Oct 26, 2008, at 11:04:25
savanah 1510 Sun, Apr 9, 2006, at 13:50:32
beavinator 1511 Thu, Mar 10, 2005, at 02:12:41
gnawbird 1513 Fri, Mar 4, 2005, at 13:29:09
tatanka 1515 Sun, Nov 17, 2013, at 17:16:24
katnano 1516 Sat, Nov 20, 2004, at 15:09:08
orangefirefaerie 1518 Thu, May 24, 2007, at 02:48:48
kluba 1521 Fri, Apr 11, 2008, at 18:38:49
alexh 1524 Sun, Jun 5, 2005, at 20:55:35
starfish42 1524 Thu, Mar 1, 2007, at 12:53:01
mintywolf 1525 Mon, May 25, 2009, at 14:43:12
jericho 1530 Sat, Feb 4, 2006, at 00:38:56
twin 1533 Thu, Jan 19, 2006, at 17:37:22
sarahkay612 1541 Fri, Jan 25, 2008, at 22:05:47
kevsion 1542 Fri, Dec 17, 2004, at 19:21:54
takver 1542 Wed, Dec 23, 2015, at 07:40:23
rectenna 1544 Thu, Sep 29, 2005, at 16:53:41
stix 1545 Mon, Jul 18, 2005, at 08:07:59
manigen 1546 Mon, Apr 6, 2009, at 17:00:09
etango1979 1547 Thu, Sep 3, 2020, at 23:59:41
motas 1547 Tue, Aug 30, 2005, at 17:38:15
nerwen 1551 Tue, May 18, 2010, at 08:33:03
enjin 1552 Thu, Apr 21, 2005, at 10:32:07
quetzadrake 1552 Wed, May 27, 2009, at 01:43:53
sessie 1552 Tue, Jul 30, 2013, at 21:48:35
silverviper 1556 Wed, Nov 11, 2009, at 15:59:23
shadowclaw 1558 Thu, Dec 21, 2006, at 00:14:09
smoov 1559 Sun, Feb 26, 2006, at 02:32:56
powertoy 1560 Mon, Jul 11, 2005, at 18:40:03
ladyoflorien 1564 Tue, Feb 7, 2006, at 17:29:36
sizzler 1566 Tue, Mar 22, 2005, at 16:01:21
sarric 1567 Thu, May 29, 2008, at 11:58:41
lornab 1573 Sat, Feb 18, 2006, at 15:42:38
mini_cooper_chloe 1574 Sun, Nov 18, 2007, at 02:34:59
palapala_delight 1576 Wed, Sep 19, 2007, at 07:47:29
ewri 1578 Sat, Aug 27, 2011, at 11:14:35
gastonb 1578 Fri, Aug 10, 2007, at 13:28:04
bearattacks 1580 Fri, Jun 6, 2008, at 16:16:20
raiza 1581 Mon, Oct 16, 2006, at 19:20:08
koko 1582 Thu, May 25, 2006, at 23:11:53
aeg13 1583 Wed, Mar 28, 2018, at 04:54:08
apg 1585 Sat, Jan 15, 2005, at 22:46:32
jennenen 1586 Wed, Feb 28, 2007, at 20:57:59
lornab 1590 Thu, Mar 2, 2006, at 19:15:40
wally1 1590 Thu, Apr 28, 2005, at 04:53:33
ladytl 1591 Fri, Mar 3, 2006, at 05:09:24
pmalone 1591 Fri, Sep 2, 2005, at 19:51:41
ankoku37 1592 Tue, May 4, 2010, at 22:36:40
mischamay 1592 Sat, Jan 29, 2011, at 19:18:57
rachelwolf 1595 Sat, Dec 17, 2005, at 11:01:05
arawn89 1600 Wed, Jan 9, 2008, at 02:17:32
chillyfog 1600 Tue, May 5, 2009, at 00:15:27
nahemah 1603 Thu, May 26, 2005, at 03:41:27
opa 1603 Mon, Jan 31, 2005, at 13:59:46
shadowfox79 1606 Wed, Dec 20, 2006, at 09:44:22
solarpenguin 1609 Thu, Apr 17, 2008, at 15:55:58
bdiddy8855 1612 Thu, Jul 7, 2005, at 21:49:33
tenchi166 1612 Tue, Feb 21, 2006, at 14:59:45
amelia 1616 Fri, Jul 14, 2006, at 15:20:12
garblegarble 1616 Fri, Jan 26, 2007, at 14:56:05
lizzu 1617 Tue, Oct 17, 2006, at 10:17:39
ciriella 1618 Wed, Jul 25, 2007, at 13:27:24
spiritofthewillow 1619 Sat, Jun 25, 2005, at 22:43:16
tes 1619 Mon, Jan 5, 2009, at 19:59:35
rynok 1621 Mon, Sep 26, 2005, at 17:28:22
sessie 1622 Mon, Apr 23, 2018, at 14:14:23
hapli 1625 Sat, May 24, 2008, at 22:33:25
kemian 1625 Wed, Mar 25, 2009, at 11:27:11
jennyjellybean 1627 Thu, Jan 24, 2008, at 14:59:12
shadowgirl 1627 Sat, Jan 22, 2005, at 08:50:11
orangefirefaerie 1630 Thu, Feb 10, 2005, at 03:28:13
rmax08 1630 Wed, Aug 10, 2005, at 22:06:16
cdgthug 1631 Sat, Feb 3, 2007, at 22:04:33
shuntya 1631 Tue, Nov 30, 2004, at 10:53:40
dmi 1634 Mon, Feb 21, 2005, at 21:12:44
kyarra 1635 Tue, Feb 22, 2005, at 11:12:00
natz05 1635 Sat, Dec 25, 2004, at 02:08:28
chawda 1636 Sun, Mar 22, 2009, at 05:49:25
geneva 1639 Sun, Nov 18, 2007, at 18:51:26
britlit 1640 Sun, Apr 15, 2007, at 19:17:03
mischamay 1641 Thu, Jun 11, 2009, at 15:22:15
lupinelullaby 1644 Thu, Mar 16, 2006, at 01:35:33
nightmayor 1644 Tue, Mar 3, 2009, at 16:53:22
dlsizemore 1645 Tue, Oct 30, 2012, at 16:25:52
complikated 1647 Wed, Dec 12, 2007, at 22:47:34
ldhbdsi 1648 Wed, Feb 1, 2006, at 14:55:07
sword_maiden 1649 Mon, May 3, 2010, at 14:46:36
blondtennisgirl 1651 Mon, Aug 8, 2005, at 13:44:47
nieretta 1651 Fri, May 9, 2008, at 18:01:42
techie 1651 Tue, Aug 16, 2005, at 09:47:23
sessie 1654 Thu, Jul 16, 2009, at 15:11:25
myrnell 1655 Thu, Jul 13, 2006, at 23:16:27
sword_maiden 1656 Mon, Aug 28, 2006, at 20:49:06
ocelot_ryuu 1658 Tue, Nov 29, 2005, at 10:10:55
digifaith 1659 Sun, Jan 30, 2011, at 20:40:46
blimbo 1660 Sun, Jul 26, 2009, at 11:09:20
fredrick001 1660 Thu, Feb 9, 2006, at 09:45:12
jellybeanjen 1663 Sat, Jan 13, 2018, at 22:16:27
punslinger 1663 Thu, Feb 10, 2005, at 23:37:29
milo 1664 Thu, Jul 7, 2016, at 18:41:06
heather27 1667 Thu, May 7, 2009, at 21:13:22
freya 1668 Wed, Jul 12, 2006, at 17:22:03
dcarter51 1672 Tue, Jul 14, 2009, at 09:39:57
omega 1672 Thu, Aug 2, 2007, at 21:29:20
dermonster 1677 Sun, May 13, 2007, at 16:37:52
leanne402775 1678 Tue, Apr 7, 2020, at 02:32:23
zeogold 1682 Wed, Jul 13, 2011, at 19:53:28
then 1683 Thu, May 19, 2005, at 23:21:31
sessie 1689 Mon, Apr 23, 2012, at 13:05:24
childofimmanuel 1690 Tue, Dec 12, 2006, at 19:21:02
andrej 1691 Thu, Feb 16, 2006, at 14:18:55
milo 1699 Wed, Aug 6, 2008, at 18:47:07
garvost 1700 Thu, Apr 16, 2009, at 12:39:48
littlebites 1703 Sun, Jun 12, 2005, at 07:54:50
morgannadawn 1709 Wed, Dec 8, 2004, at 23:39:31
erinzyme 1710 Tue, Aug 11, 2015, at 16:16:17
katerbug 1710 Wed, Sep 13, 2006, at 00:28:43
manigen 1712 Wed, Jun 15, 2011, at 05:34:34
lapetitegecko 1714 Tue, Feb 28, 2006, at 10:22:46
ima49er 1716 Tue, Jun 28, 2005, at 12:00:15
commodiusvicus 1717 Sat, Oct 16, 2010, at 16:36:15
katgray 1720 Sun, Jan 2, 2005, at 14:02:18
kingalfonso 1720 Sat, Jun 21, 2008, at 19:23:51
elmo08 1722 Fri, Jan 9, 2009, at 11:31:42
katieuk 1722 Wed, Jan 19, 2005, at 15:42:21
stochasticsteven 1722 Mon, Jan 11, 2010, at 23:27:28
art2008 1727 Tue, May 19, 2009, at 00:56:20
myth 1727 Sat, Nov 20, 2004, at 19:17:02
mumsie 1729 Tue, Oct 18, 2005, at 01:21:20
banan 1732 Sun, Jan 9, 2005, at 19:22:20
professor 1732 Wed, Dec 15, 2004, at 01:28:03
geneva 1733 Sat, Dec 15, 2007, at 09:18:12
never 1735 Thu, Jul 26, 2007, at 13:38:52
vlongo0822 1735 Sun, Nov 30, 2008, at 18:51:05
gees 1737 Thu, Feb 8, 2007, at 20:04:30
heather27 1739 Fri, Jan 27, 2012, at 15:14:42
sessie 1739 Wed, Nov 16, 2016, at 16:16:20
handydandy 1743 Sat, Jun 25, 2005, at 15:25:27
never 1743 Sat, Aug 15, 2009, at 01:29:22
bluewail 1745 Thu, May 25, 2006, at 14:25:05
jlg 1748 Wed, Apr 22, 2009, at 19:02:24
kadiri 1749 Mon, Jul 4, 2005, at 06:31:21
critterkoval 1751 Mon, Sep 26, 2005, at 17:58:19
conway 1752 Sat, Aug 4, 2007, at 19:10:52
melike 1753 Wed, Nov 14, 2007, at 00:42:11
darthsimian 1755 Mon, Feb 25, 2008, at 08:07:09
jazz1867 1755 Tue, Sep 6, 2005, at 10:55:20
starwarsfreak 1755 Tue, Feb 25, 2014, at 13:48:14
dhrod 1756 Fri, Dec 14, 2007, at 02:25:12
altimadark 1757 Mon, Jul 26, 2010, at 14:15:25
gund 1757 Sun, Apr 22, 2007, at 03:03:11
dermonster 1759 Fri, Mar 23, 2007, at 22:19:36
bryguy180 1762 Sat, Sep 8, 2012, at 21:51:52
sessie 1763 Fri, Sep 3, 2010, at 17:29:27
magedruid 1765 Sun, Sep 3, 2006, at 05:56:24
yoshi348 1769 Sat, Aug 27, 2005, at 19:31:30
sag 1770 Sat, Dec 17, 2005, at 03:59:50
njorl 1771 Thu, Jul 12, 2007, at 17:36:08
emriss 1773 Wed, May 22, 2013, at 23:25:30
furryjenny 1775 Wed, Mar 29, 2006, at 20:36:04
kozelek 1778 Fri, Nov 11, 2005, at 10:30:23
mj420 1779 Fri, Apr 1, 2005, at 15:01:35
jupiter21 1782 Sat, Feb 7, 2009, at 15:55:13
ismile_931 1784 Fri, Jul 7, 2006, at 16:02:59
ljik05 1785 Thu, Feb 10, 2005, at 17:05:24
mischamay 1785 Mon, Sep 10, 2007, at 10:41:47
tonydelg 1786 Sun, Mar 8, 2009, at 03:00:30
parlagi 1787 Sat, Oct 17, 2009, at 16:55:08
aeg13683 1789 Wed, Nov 16, 2005, at 11:45:55
mamallama 1789 Wed, Aug 22, 2007, at 23:49:38
brenansmith 1792 Wed, Dec 14, 2005, at 17:25:06
jacke 1792 Thu, Feb 21, 2008, at 15:21:46
kalos 1793 Thu, Jul 14, 2005, at 10:59:07
half_pint 1794 Mon, Feb 20, 2006, at 23:24:27
icanhas 1794 Fri, Sep 30, 2011, at 09:50:02
clarah 1796 Mon, Sep 12, 2005, at 12:31:46
carne 1797 Thu, Jun 22, 2006, at 13:35:48
imkyuti 1797 Tue, Feb 14, 2006, at 14:09:58
achan007 1799 Sun, Mar 18, 2007, at 15:15:40
heroguy 1800 Thu, Dec 4, 2008, at 15:51:17
manigen 1800 Wed, Oct 15, 2014, at 09:51:34
bezira 1807 Sat, Jan 4, 2014, at 20:47:22
natzp 1807 Mon, Nov 24, 2014, at 20:04:49
serpenteye 1807 Sun, May 29, 2005, at 14:57:04
ashh 1816 Sat, Apr 9, 2005, at 21:37:59
leahkopeia 1816 Fri, Sep 7, 2007, at 23:05:41
turtlegomeow 1816 Mon, Jun 5, 2006, at 18:39:06
astrawing 1817 Tue, Jul 11, 2006, at 22:28:09
mystio 1817 Fri, Sep 17, 2010, at 08:40:05
rilarien 1817 Mon, Jun 1, 2009, at 22:30:33
juliamae 1822 Sun, Aug 6, 2006, at 14:22:46
seagem99 1822 Thu, Aug 11, 2005, at 15:27:12
tenchi166 1823 Fri, Jan 7, 2005, at 16:09:51
laurilou 1824 Fri, Jun 4, 2010, at 23:26:09
mintywolf 1824 Fri, Oct 11, 2013, at 15:18:11
36583 1825 Fri, Oct 14, 2005, at 20:51:11
techel 1826 Sun, Dec 19, 2004, at 14:17:56
tobiasdrake 1827 Wed, Feb 4, 2015, at 17:41:28
ashleymont 1829 Sun, Oct 30, 2005, at 19:37:09
dabblerkb 1831 Sat, Jul 23, 2005, at 00:07:40
rilarien 1832 Wed, Aug 20, 2014, at 02:12:06
fee 1834 Tue, Oct 11, 2005, at 08:24:13
brunswick 1836 Tue, May 29, 2007, at 04:20:32
altimadark 1837 Thu, Apr 12, 2007, at 20:17:07
vote4pedro25 1839 Sat, Nov 12, 2005, at 00:00:54
wwomack 1839 Thu, Mar 3, 2005, at 15:34:05
othello 1844 Thu, Apr 14, 2005, at 10:49:08
brenanleesmith 1846 Thu, Apr 29, 2010, at 22:49:45
jsuvanto 1846 Mon, Apr 18, 2005, at 09:08:37
reblenstro 1848 Mon, Jan 24, 2005, at 16:57:53
chrystina24 1853 Sun, Oct 23, 2005, at 12:01:20
sessie 1853 Sun, Feb 3, 2013, at 06:57:32
fresh 1854 Sun, Mar 11, 2007, at 22:50:23
tho36356 1858 Sat, Apr 22, 2006, at 10:51:26
jaimeblack 1862 Tue, Oct 20, 2009, at 22:03:04
towbea 1864 Sat, Apr 22, 2006, at 11:18:19
vlongo 1866 Fri, Jan 19, 2007, at 16:34:17
lotrrules101 1867 Wed, Jan 11, 2006, at 08:33:06
ransteb 1868 Sat, Oct 13, 2007, at 02:29:05
jennyjellybean 1869 Wed, Aug 23, 2006, at 21:01:04
suzieq 1869 Tue, Jul 31, 2007, at 22:29:06
tovsoaster 1869 Sat, Jan 21, 2006, at 22:47:35
lyrral 1871 Wed, Aug 24, 2005, at 02:22:15
pyrokid20 1873 Wed, May 3, 2006, at 23:57:41
allthosewho 1874 Thu, Apr 28, 2005, at 18:47:25
radams 1874 Mon, Feb 7, 2005, at 09:32:03
skydragonwings 1874 Mon, Aug 25, 2008, at 17:13:57
dwluvjones 1875 Sun, Jan 8, 2006, at 01:12:13
chinesefrfomatic 1876 Sun, Mar 5, 2017, at 18:22:54
koko 1879 Wed, Jul 27, 2005, at 23:50:51
trogygs 1881 Sat, Oct 13, 2007, at 18:14:52
maelstromcat 1884 Tue, Feb 12, 2013, at 22:44:47
evilzak 1885 Thu, Feb 24, 2005, at 05:55:36
panzness 1886 Tue, Aug 29, 2006, at 22:14:10
phil22d 1886 Wed, Sep 2, 2009, at 05:42:12
adelaine 1890 Mon, Mar 9, 2009, at 00:00:09
masslax01 1891 Sat, Jan 8, 2005, at 15:32:36
twenty1_5 1891 Sat, Dec 18, 2004, at 05:44:39
dwluvjones 1892 Sun, Sep 18, 2005, at 05:55:18
elslok 1892 Fri, Aug 19, 2005, at 20:17:32
baethan 1893 Thu, Mar 24, 2005, at 09:36:16
ladymountararat 1893 Sat, May 30, 2015, at 09:21:12
lemondigger 1893 Fri, Apr 4, 2008, at 11:21:46
pente 1896 Sun, Mar 17, 2019, at 14:40:52
nezumi_h 1897 Wed, Jan 26, 2005, at 22:30:54
wordgeek 1900 Sat, Nov 21, 2009, at 21:24:31
limyaael 1901 Sat, Nov 10, 2007, at 20:06:22
jo987 1902 Tue, Jun 9, 2009, at 15:50:16
fraying_fabric 1904 Thu, Apr 14, 2005, at 14:08:55
tarsier 1905 Thu, Apr 20, 2006, at 02:16:38
vanderhum 1905 Sat, Mar 5, 2005, at 11:52:19
amatruk 1906 Fri, Jun 3, 2005, at 11:16:39
daeion 1907 Fri, Jul 8, 2011, at 18:13:16
beccababes 1909 Tue, Jul 11, 2006, at 15:58:56
onigaze 1910 Sun, Jan 2, 2005, at 15:24:50
sessie 1912 Sun, Oct 12, 2008, at 19:54:41
gund 1913 Sun, Mar 30, 2008, at 16:36:29
dragon2fury 1914 Sun, Sep 9, 2018, at 16:40:05
shadowk9 1914 Sun, Nov 27, 2005, at 09:39:35
khadgar34 1916 Tue, Oct 31, 2006, at 00:04:15
malni280 1916 Thu, Nov 29, 2007, at 15:32:51
sofos 1916 Mon, Apr 28, 2008, at 07:04:27
mathman1550 1917 Wed, Dec 21, 2005, at 15:55:28
dapangze 1920 Sat, Aug 12, 2006, at 00:30:49
quixotess 1928 Tue, Sep 27, 2011, at 18:34:20
dungeonmunky 1930 Sat, Oct 8, 2005, at 13:43:10
kimsuit 1930 Fri, Jan 14, 2005, at 15:11:07
goosey 1931 Wed, Jan 11, 2006, at 22:06:26
jefflover 1934 Sun, Jan 23, 2005, at 18:01:47
lynlyn5 1934 Thu, Jan 25, 2007, at 14:09:49
aquilegia 1936 Fri, Aug 19, 2005, at 23:51:57
digifaith 1942 Sat, Jul 4, 2009, at 01:49:32
meganpepsi 1942 Sat, Feb 19, 2005, at 19:00:23
gamekiss 1943 Tue, Nov 30, 2004, at 16:16:17
rinkydink 1943 Tue, Jun 27, 2006, at 22:28:52
edaddari 1945 Mon, Aug 1, 2005, at 10:53:24
autumm42 1946 Tue, Nov 30, 2004, at 09:16:05
eisaboy 1946 Sat, Apr 9, 2005, at 07:45:40
sasparilla 1949 Wed, Mar 5, 2008, at 17:32:20
heather27 1953 Wed, Sep 20, 2006, at 21:44:41
stochasticsteven 1953 Sat, Feb 26, 2011, at 02:35:40
jodi 1955 Sat, Jan 6, 2007, at 21:16:22
loverboy 1955 Sat, Jul 22, 2006, at 19:42:28
orangefirefaerie 1955 Thu, Jan 5, 2006, at 21:31:28
bethel 1957 Sat, Sep 22, 2018, at 17:44:31
swissref 1957 Thu, Jul 15, 2010, at 05:12:51
akellim 1962 Sat, Feb 18, 2006, at 22:24:59
darkangelelektra 1962 Sat, Mar 25, 2006, at 14:35:03
rubieve 1966 Mon, Dec 13, 2004, at 03:31:09
virgogirl 1969 Tue, Aug 30, 2005, at 13:21:19
stace 1971 Fri, May 20, 2005, at 11:24:35
gumpy13 1972 Tue, Sep 12, 2017, at 14:35:12
astrawing 1973 Thu, Dec 3, 2009, at 11:41:38
ewori 1974 Thu, Oct 13, 2005, at 07:05:57
rainbowdragon 1975 Sun, May 25, 2008, at 15:18:39
bluehope 1978 Fri, Sep 21, 2007, at 10:57:28
cfk 1978 Thu, Sep 14, 2006, at 09:01:07
nametakenagain 1983 Sun, Feb 17, 2008, at 11:19:47
pleeli 1983 Mon, Jun 12, 2006, at 02:05:07
wumpus 1983 Sun, Dec 18, 2005, at 18:59:05
magicmatt 1985 Mon, Dec 17, 2007, at 09:01:23
leera 1987 Mon, Feb 20, 2006, at 12:45:51
jericho 1988 Sun, Nov 21, 2004, at 21:02:09
timmywebson 1989 Wed, Feb 1, 2006, at 19:22:19
turgor 1989 Fri, Jul 11, 2008, at 15:18:54
matosu 1990 Fri, Jun 3, 2005, at 23:16:47
nimueway 1990 Tue, Aug 23, 2005, at 19:42:19
the_sage 1991 Mon, Jul 10, 2006, at 01:50:52
yale 1994 Tue, Apr 25, 2006, at 19:53:06
prostate 1998 Sun, Jan 25, 2009, at 23:32:35
harriswest 1999 Thu, May 11, 2006, at 12:27:10
ithesu 1999 Wed, Apr 11, 2007, at 16:06:22
daeion 2001 Mon, Jul 30, 2007, at 19:53:04
atkin321 2003 Thu, Oct 12, 2006, at 17:27:04
spartasam 2005 Fri, Aug 29, 2008, at 17:14:47
pete82 2008 Tue, May 10, 2005, at 17:21:37
jlahd 2009 Wed, Nov 17, 2004, at 06:56:47
micele 2009 Mon, Oct 30, 2006, at 07:40:16
tateyb 2009 Sat, Oct 1, 2011, at 02:04:16
kaykaybay 2010 Mon, Jan 2, 2006, at 10:54:39
greenspun 2012 Fri, Mar 18, 2005, at 15:42:27
ricksmit 2012 Tue, Jan 11, 2005, at 19:43:28
ugm9rs 2013 Sat, Feb 12, 2005, at 10:23:15
georgie1038 2014 Wed, Dec 22, 2004, at 13:22:28
xb4000 2014 Thu, Jan 5, 2006, at 21:25:03
fdsa 2017 Sun, Sep 4, 2005, at 18:33:11
nichole 2017 Mon, Dec 26, 2011, at 14:04:59
limnara055 2018 Wed, Dec 30, 2015, at 21:58:16
trigonography 2019 Thu, Jan 9, 2014, at 00:24:49
amy20 2022 Mon, Jan 22, 2007, at 13:50:48
funmath 2023 Sun, Nov 20, 2005, at 22:27:06
strawhat 2023 Sat, Oct 8, 2005, at 09:25:48
eckogirl 2024 Mon, Apr 18, 2005, at 16:00:40
starbase 2024 Fri, Aug 18, 2006, at 08:52:30
nolita 2029 Fri, Feb 4, 2005, at 18:09:53
dapangze 2030 Wed, Mar 8, 2006, at 15:03:42
wtsai 2030 Tue, Jan 18, 2005, at 01:08:21
defaultnames 2031 Mon, Jul 2, 2007, at 23:45:04
kamekoaster 2031 Thu, Aug 4, 2005, at 02:43:19
apeck413 2034 Sun, Sep 21, 2014, at 18:28:35
asaph 2035 Fri, Dec 29, 2006, at 13:56:16
preynolds1982 2035 Sat, Jul 18, 2015, at 17:58:32
astrawing 2036 Fri, Jul 30, 2010, at 18:16:14
sonshinecove 2036 Fri, Mar 18, 2005, at 14:16:04
kalimeris 2037 Fri, Jan 22, 2016, at 14:16:11
thegildedmagpie 2038 Wed, Nov 11, 2009, at 02:07:21
veggiebreath06 2038 Tue, Jan 17, 2006, at 18:33:56
capmatt 2039 Tue, Jan 1, 2019, at 15:09:10
dapangze 2040 Wed, May 30, 2007, at 10:52:29
joanarc4 2041 Thu, Sep 7, 2006, at 20:00:02
achellios 2042 Sat, Jul 16, 2005, at 14:21:19
cutebunny43 2043 Sun, Feb 13, 2005, at 05:12:57
cwmiv 2044 Mon, Jul 30, 2007, at 18:50:39
loulabelle88 2048 Sat, Jul 14, 2007, at 02:28:07
tisnc18 2049 Wed, Jun 22, 2005, at 04:13:46
snakebyte 2050 Sun, Jul 22, 2007, at 15:05:59
matilda 2051 Mon, Mar 27, 2006, at 17:06:36
blmksm 2052 Thu, Oct 27, 2005, at 01:32:41
funnells 2053 Tue, Sep 6, 2005, at 15:04:08
kdhs71 2055 Sat, Sep 24, 2005, at 18:11:38
preynolds 2055 Thu, Mar 8, 2018, at 13:10:43
clairo2006 2056 Wed, Jul 2, 2008, at 17:22:24
anamri 2057 Sun, Apr 12, 2009, at 21:03:25
halahath 2058 Sun, Jul 23, 2017, at 21:02:13
ade 2062 Thu, Feb 13, 2014, at 23:26:45
heathseal 2068 Fri, Jul 22, 2005, at 16:07:36
grayson 2070 Wed, May 21, 2008, at 04:51:45
takver 2070 Tue, Sep 8, 2015, at 19:23:59
tatanka 2071 Tue, Sep 20, 2011, at 19:39:39
flipflop 2072 Sun, Jul 16, 2006, at 00:23:39
pingu 2072 Wed, Mar 9, 2005, at 11:39:57
foul 2077 Sun, Dec 16, 2007, at 15:00:06
britilit 2078 Thu, Jun 9, 2005, at 12:30:21
carrotrope13 2079 Wed, Dec 5, 2007, at 22:03:58
dresdenia 2079 Sat, Dec 8, 2007, at 04:18:20
shamusvincent 2080 Thu, Jul 15, 2010, at 18:01:47
yodajedimaster 2081 Sat, May 28, 2005, at 12:02:10
gootwo 2082 Thu, Sep 24, 2009, at 20:23:09
threesheets 2082 Mon, Nov 7, 2005, at 16:33:30
theoman 2085 Sun, Aug 26, 2007, at 18:44:32
aliceh 2086 Mon, Apr 7, 2008, at 23:27:12
jbmichael 2086 Wed, Feb 6, 2008, at 18:50:03
lucky 2089 Thu, Dec 9, 2004, at 14:14:41
willdcatt2 2089 Wed, Jul 20, 2005, at 17:43:58
scorpiona 2091 Wed, Mar 1, 2006, at 01:13:58
emtherose 2093 Tue, Jun 3, 2008, at 16:35:49
digifaith 2094 Fri, Jun 23, 2017, at 18:00:22
falcon1 2094 Mon, Apr 25, 2005, at 08:45:30
marnen 2096 Thu, Jan 5, 2006, at 01:40:23
chimeran 2097 Sat, Feb 11, 2006, at 18:04:57
jlgirl617 2097 Sun, Jun 25, 2006, at 16:42:09
stormcloud 2097 Wed, Mar 1, 2006, at 03:54:55
seabreeze 2098 Thu, May 5, 2005, at 00:59:29
wolfia 2098 Mon, Apr 10, 2006, at 00:57:42
jepstein30 2099 Mon, Dec 16, 2013, at 09:00:12
skyecloud 2099 Thu, Sep 8, 2005, at 16:19:47
bryguy180 2101 Wed, Jul 12, 2006, at 22:16:35
njeagleton 2101 Tue, Nov 22, 2005, at 16:40:29
revus 2101 Fri, Oct 9, 2009, at 12:16:17
trolixer 2101 Wed, Nov 2, 2005, at 14:08:21
alianthe 2102 Thu, Dec 2, 2004, at 17:36:19
tatanka 2102 Fri, Jan 13, 2017, at 04:50:02
allysim 2103 Fri, Oct 6, 2006, at 10:40:54
elfred 2103 Tue, Sep 22, 2020, at 18:15:29
jzabu 2105 Mon, Jan 24, 2005, at 18:24:25
belial 2106 Mon, Apr 24, 2006, at 10:31:08
adamas 2107 Sat, Nov 27, 2004, at 13:16:07
faldar 2107 Sat, Mar 26, 2005, at 22:31:25
jericho 2108 Thu, Jan 31, 2013, at 22:33:22
avin 2109 Mon, May 24, 2010, at 17:23:45
jayembee 2110 Thu, Dec 23, 2004, at 17:11:02
ysanne 2113 Wed, Jan 10, 2007, at 07:15:26
cazzb1985 2114 Fri, Sep 4, 2020, at 03:33:52
keikoneiko 2114 Sat, Jan 21, 2006, at 17:54:40
vulpine 2114 Sun, Feb 27, 2005, at 13:44:37
funshine 2116 Mon, Apr 24, 2006, at 11:59:06
autumnflame 2118 Sun, Nov 6, 2005, at 23:37:55
bobonthis 2121 Fri, Jun 3, 2005, at 13:27:20
hash 2122 Thu, Aug 17, 2006, at 22:40:21
jacke 2122 Sun, Apr 9, 2006, at 16:35:38
blankenship67 2125 Wed, Jun 22, 2005, at 15:18:58
ntdmouse 2125 Thu, Nov 24, 2005, at 21:12:30
tereshkova2001 2126 Wed, Jul 20, 2005, at 14:47:48
chinesefrfomatic 2127 Fri, Sep 2, 2005, at 12:30:58
jaz 2128 Tue, May 10, 2005, at 12:41:56
pentium 2133 Sun, Oct 13, 2019, at 17:45:28
tejas_girl 2134 Mon, Mar 21, 2005, at 19:06:04
umbrella94 2134 Mon, Oct 22, 2007, at 16:01:50
patraximus 2135 Wed, Oct 14, 2009, at 03:10:25
ms_emmy 2143 Thu, Oct 6, 2005, at 03:33:37
saur 2144 Sun, Aug 10, 2008, at 19:56:09
rnwilson2008 2146 Sun, Apr 2, 2006, at 20:58:45
liokae 2148 Fri, Nov 19, 2004, at 18:28:10
zobay 2151 Fri, Feb 3, 2006, at 17:03:03
balanthalus 2154 Thu, Apr 5, 2007, at 11:50:35
grayson 2154 Fri, Jan 6, 2006, at 16:44:52
aduric 2156 Fri, Sep 2, 2011, at 10:13:20
paperkut_98 2158 Tue, Aug 15, 2006, at 12:43:24
amillsap 2160 Tue, Feb 10, 2009, at 16:00:14
loiathal 2162 Thu, Jul 22, 2010, at 09:25:21
pandora89 2162 Tue, Sep 6, 2005, at 18:16:51
ladyoflorien 2163 Mon, Jun 6, 2005, at 16:51:43
kensie_g 2165 Mon, Mar 3, 2008, at 21:08:00
redsox 2165 Thu, Feb 21, 2008, at 12:57:42
ben24601 2167 Sun, Apr 18, 2010, at 23:20:35
lifeforce 2167 Mon, Feb 28, 2005, at 21:27:06
jcrich 2168 Fri, Oct 14, 2005, at 21:23:50
heraclius 2169 Mon, Apr 8, 2013, at 13:46:43
egnops257 2172 Mon, Dec 12, 2005, at 22:38:45
dg31 2173 Thu, Jul 4, 2013, at 16:05:06
ashkatana 2175 Fri, Mar 13, 2009, at 21:31:27
rebwins 2175 Thu, Jun 30, 2005, at 19:11:49
ardice 2177 Wed, Sep 20, 2006, at 15:36:04
vick 2177 Thu, Nov 23, 2006, at 18:57:14
honch 2178 Mon, Mar 21, 2005, at 13:49:51
marko 2179 Sun, May 29, 2005, at 12:09:23
jm1angel 2180 Fri, Jun 17, 2005, at 10:21:14
ypsheft 2182 Fri, Nov 11, 2005, at 09:03:41
etain 2184 Thu, Dec 30, 2004, at 08:49:47
thecheddarman 2184 Wed, Jul 17, 2019, at 01:31:15
asdasd 2188 Thu, Oct 24, 2019, at 10:14:57
ldm 2189 Sat, May 21, 2005, at 06:57:40
melike 2189 Sat, Feb 26, 2005, at 18:33:21
sethellia 2189 Wed, Feb 21, 2007, at 09:12:54
uskeba 2189 Sat, Feb 4, 2006, at 00:40:13
blah1234 2193 Tue, Mar 15, 2005, at 19:19:28
katzah 2195 Sun, Apr 30, 2006, at 14:15:13
miranda 2195 Wed, Oct 19, 2005, at 23:44:36
pinkelastik 2195 Sun, Aug 19, 2007, at 22:08:26
ayako1129 2196 Mon, Aug 4, 2008, at 23:12:54
shador 2196 Sun, Oct 25, 2009, at 16:24:04
cstad 2197 Sat, Mar 21, 2009, at 22:12:27
romicron 2199 Wed, Jul 15, 2009, at 02:26:48
ladytash 2200 Wed, Jul 27, 2005, at 15:21:07
daeion 2204 Thu, Sep 14, 2006, at 23:43:44
noahime 2204 Fri, Jun 8, 2007, at 18:37:50
aduross 2207 Wed, Aug 15, 2007, at 12:04:50
glypher 2207 Fri, Nov 4, 2005, at 09:12:01
crimsonchick 2210 Sat, May 28, 2011, at 09:02:14
dez 2210 Tue, May 17, 2005, at 15:18:38
hockeygloves 2211 Tue, Jun 17, 2008, at 21:16:02
sarahwatz 2211 Sat, Oct 13, 2007, at 23:25:13
sovtoaster 2213 Sat, Dec 19, 2009, at 02:01:27
drlucky 2214 Thu, Oct 4, 2007, at 21:00:43
jodi 2214 Sun, Jun 11, 2006, at 22:42:23
xzaranos 2214 Thu, Aug 31, 2006, at 10:08:07
kittyboo 2216 Fri, Apr 1, 2005, at 07:33:10
randilover 2217 Sat, Feb 26, 2005, at 10:50:35
gpherder 2218 Tue, Dec 12, 2006, at 23:11:09
bullsfan23 2221 Mon, Feb 13, 2006, at 18:30:41
drbugman 2221 Fri, Dec 3, 2004, at 14:21:09
vpettel 2221 Wed, Jun 15, 2005, at 10:09:58
amarlowe 2223 Wed, Aug 13, 2008, at 15:29:42
tazzycatt 2225 Sun, Sep 23, 2007, at 00:37:56
ankha 2226 Tue, Aug 8, 2006, at 12:57:58
greenjello 2227 Thu, Feb 2, 2006, at 19:41:42
talkingdog 2227 Tue, Sep 18, 2007, at 00:33:32
inox 2228 Sat, Jan 21, 2006, at 19:21:52
sneaky 2228 Fri, Oct 12, 2007, at 23:02:42
duble 2230 Fri, May 25, 2007, at 04:29:29
pennydirge 2231 Mon, Aug 15, 2005, at 16:05:47
sillytoto 2231 Wed, Feb 28, 2007, at 04:42:36
skanadianice 2231 Thu, Dec 16, 2004, at 00:44:36
hellokitty 2234 Wed, Feb 7, 2007, at 11:34:12
d3ed 2235 Sun, Nov 21, 2004, at 03:59:31
warlock 2236 Mon, Sep 21, 2009, at 13:25:43
dragonia 2238 Fri, Apr 8, 2005, at 06:11:10
oolongtea 2238 Thu, Feb 17, 2005, at 12:56:32
cvalh 2239 Sat, Feb 19, 2005, at 10:42:46
cendare 2240 Sun, Jan 14, 2007, at 01:54:11
lu75 2240 Wed, Feb 13, 2008, at 06:54:29
hexed 2242 Wed, Oct 10, 2007, at 09:59:37
jmh 2243 Fri, Nov 25, 2005, at 20:35:57
bryguy 2244 Fri, Dec 10, 2004, at 21:21:49
dessertfirst 2244 Fri, Mar 9, 2007, at 12:47:22
lard 2245 Fri, Jun 7, 2013, at 10:11:40
locke 2247 Mon, Jan 31, 2005, at 08:01:47
lorraine102383 2248 Tue, Feb 22, 2005, at 21:06:22
lovercountrygirl 2250 Tue, Dec 14, 2004, at 22:13:50
bluebonnets 2255 Fri, Mar 28, 2008, at 12:59:23
ki 2257 Wed, Sep 20, 2006, at 22:30:44
dreamworld 2258 Fri, Sep 17, 2010, at 14:40:14
gravie314 2258 Mon, Sep 12, 2005, at 14:28:39
bgt2011 2259 Thu, May 10, 2012, at 19:38:21
chefjoyardee 2262 Mon, Jul 2, 2007, at 06:34:19
ashurin 2264 Tue, Sep 8, 2009, at 08:38:06
chimera373 2265 Tue, Nov 15, 2005, at 22:57:46
reignspike 2266 Thu, May 4, 2006, at 17:24:42
silver_etude 2268 Thu, Jul 20, 2006, at 04:41:42
dref 2275 Sun, Oct 23, 2005, at 23:51:11
cygnet 2276 Thu, Sep 29, 2005, at 02:04:19
dormouse 2276 Wed, Jul 6, 2005, at 19:21:39
tobiasdrake 2278 Fri, Sep 16, 2011, at 20:35:02
haplo 2279 Mon, May 30, 2005, at 04:23:22
randomling 2280 Mon, Aug 25, 2008, at 07:59:51
kaitlin 2282 Mon, Jun 5, 2006, at 03:26:54
colmel 2285 Wed, Nov 23, 2011, at 23:41:19
teravius 2287 Mon, Dec 19, 2005, at 16:05:55
keziah 2289 Tue, Sep 4, 2007, at 22:26:17
ladyvader333 2289 Sun, Jun 10, 2012, at 19:25:52
lostandfound 2289 Sun, Aug 21, 2005, at 13:27:05
cranch 2290 Mon, Jun 26, 2006, at 16:02:05
tiger22 2293 Mon, Sep 26, 2005, at 18:44:10
tweekscute 2293 Tue, Aug 7, 2007, at 12:17:34
sjr789 2295 Thu, Mar 30, 2006, at 19:48:43
wandersoul 2296 Tue, Jun 14, 2011, at 16:45:49
banal 2298 Sat, Feb 4, 2006, at 10:22:09
lynette 2298 Tue, Feb 20, 2007, at 14:30:27
jcc 2299 Tue, Jan 6, 2009, at 20:31:44
catwithahat 2301 Thu, Apr 14, 2005, at 21:37:39
ashvlgrl 2303 Sun, Jul 10, 2005, at 20:29:43
shadowpgk 2304 Mon, Aug 17, 2009, at 07:12:50
asiamurry 2305 Sat, Jan 1, 2005, at 20:13:27
donjuan9008 2305 Tue, Oct 7, 2008, at 19:09:02
kylegon 2307 Sun, Feb 5, 2006, at 11:18:01
mooey_rocks 2307 Sat, Oct 29, 2005, at 12:32:42
trift89 2307 Sat, Apr 2, 2005, at 13:49:50
minataure 2310 Sun, Jun 5, 2005, at 07:12:46
sanura 2310 Thu, May 31, 2012, at 14:25:45
mei 2314 Thu, Jan 13, 2005, at 21:47:15
mad_elf 2315 Mon, Nov 29, 2004, at 19:12:41
nucleon 2315 Mon, Jun 30, 2008, at 20:57:32
elbee 2318 Mon, Jan 26, 2009, at 08:34:29
stef_c 2322 Wed, Apr 17, 2013, at 02:42:01
amyfan202 2323 Tue, Mar 7, 2006, at 01:53:31
iwpg 2326 Mon, Nov 22, 2004, at 12:45:53
stauron 2328 Wed, Sep 14, 2005, at 01:32:14
wrangi 2330 Mon, Jan 31, 2005, at 23:33:51
fluice 2333 Thu, Jul 20, 2006, at 11:56:04
jmds 2334 Tue, Jun 7, 2005, at 03:29:31
jeffman50 2336 Sat, Jul 19, 2008, at 20:23:36
toot 2337 Mon, Dec 12, 2005, at 23:53:04
pmd26 2338 Sun, Jan 16, 2005, at 05:02:47
tatanka 2338 Wed, Nov 14, 2012, at 18:15:37
saracol99 2339 Sat, Jun 4, 2005, at 19:54:17
mysti 2341 Mon, Apr 10, 2006, at 17:49:25
alexb00 2342 Wed, Aug 21, 2013, at 22:30:28
omegaz 2343 Tue, Sep 29, 2020, at 15:29:50
tcatera 2343 Wed, Apr 2, 2008, at 19:03:02
ade 2344 Tue, Aug 4, 2009, at 15:57:10
lemondigger 2346 Mon, Sep 18, 2006, at 15:25:40
mpoppins82 2347 Mon, Jan 16, 2006, at 10:17:40
keithuk 2348 Mon, Dec 27, 2010, at 11:56:26
madena 2354 Wed, Nov 14, 2007, at 11:18:18
tetrominon 2354 Thu, Mar 31, 2011, at 17:57:09
jkeenan 2355 Mon, Dec 6, 2004, at 05:23:43
potatofimatt 2355 Sun, Aug 30, 2009, at 04:51:13
megajar 2356 Sat, Dec 2, 2006, at 00:15:06
packmom 2357 Wed, Jun 22, 2005, at 13:56:50
clairesharp18 2359 Thu, Aug 23, 2007, at 04:39:22
xaobi 2359 Fri, Jul 12, 2019, at 11:44:48
shakespearcy 2361 Thu, Apr 14, 2005, at 23:41:39
wordgeek 2363 Wed, Apr 9, 2008, at 06:20:37
demodi1 2364 Wed, Apr 20, 2005, at 09:17:39
chuzer 2368 Tue, Jan 12, 2010, at 14:26:09
asdasd 2372 Thu, Oct 3, 2019, at 11:13:10
magicmatt 2372 Thu, Mar 29, 2007, at 21:45:36
jes_roo 2374 Wed, Jun 22, 2005, at 00:54:49
dasragon 2375 Tue, May 20, 2008, at 18:22:46
virgogirl 2376 Wed, Nov 24, 2004, at 13:30:02
fussy 2377 Fri, Jan 19, 2007, at 03:49:50
jacktheninja 2378 Mon, Apr 20, 2009, at 18:47:42
fvvvvv 2380 Sun, Sep 27, 2009, at 13:06:10
quilty 2380 Fri, Jul 7, 2006, at 22:03:03
bab1337 2381 Fri, Nov 11, 2005, at 14:49:04
kcsaff 2381 Fri, Dec 9, 2005, at 00:54:40
tntrice 2381 Thu, Dec 23, 2004, at 22:16:00
fortzie 2383 Sun, Jan 7, 2007, at 00:04:52
nextian 2388 Fri, Jan 22, 2010, at 23:53:14
leonello 2389 Tue, Feb 15, 2005, at 12:46:37
crystal109 2390 Thu, Jul 13, 2006, at 23:51:33
inevitably 2390 Wed, Dec 13, 2006, at 08:29:59
blex 2394 Thu, Jan 19, 2006, at 20:19:44
arnole 2395 Fri, Nov 6, 2015, at 09:45:25
delaney 2395 Mon, Jan 9, 2006, at 19:46:31
milanis 2395 Mon, May 16, 2005, at 23:24:26
mtembo 2395 Sat, Jun 18, 2005, at 15:35:17
mxphile 2397 Mon, Feb 26, 2007, at 18:03:16
blalien 2402 Tue, Aug 1, 2006, at 20:09:36
truong 2404 Sat, Aug 22, 2009, at 16:00:06
fiercekt 2405 Wed, May 11, 2011, at 11:26:34
lms 2405 Tue, Sep 14, 2010, at 22:12:20
rmc 2406 Tue, Nov 21, 2006, at 21:47:25
jbean58 2407 Tue, Mar 13, 2007, at 19:33:45
chicpru 2408 Sat, Mar 11, 2006, at 01:21:13
marilynhd82 2408 Tue, Feb 7, 2006, at 22:46:38
koroman 2411 Thu, Nov 10, 2005, at 09:46:09
shadowfox79 2413 Fri, Nov 17, 2006, at 16:44:57
ponygirl 2414 Wed, May 28, 2008, at 03:58:43
a_dog 2415 Sat, Oct 8, 2005, at 14:14:31
kusanagi_99 2415 Mon, Jan 30, 2006, at 23:57:01
lauri_lou 2418 Wed, May 6, 2009, at 03:49:26
sasha 2418 Fri, Dec 10, 2004, at 18:34:19
shalgrith 2418 Sun, Feb 27, 2005, at 11:27:31
renw 2419 Wed, Jan 25, 2006, at 15:52:41
lynn 2421 Sun, Dec 5, 2004, at 23:28:20
marthafb24 2422 Thu, Apr 6, 2006, at 19:38:31
astrawing 2424 Sun, Feb 26, 2012, at 22:25:20
tule 2424 Thu, Jan 6, 2005, at 15:08:17
mercale 2426 Thu, Dec 7, 2006, at 09:43:23
captbushido 2427 Mon, Jan 24, 2011, at 12:14:08
sasskel 2427 Thu, Jun 9, 2005, at 05:59:59
skarn 2427 Mon, Jan 24, 2005, at 00:16:01
drbeans 2431 Mon, Mar 21, 2005, at 16:53:33
ambrose 2433 Mon, Jul 18, 2005, at 20:39:24
eclarermaplume 2435 Tue, Oct 25, 2016, at 15:12:14
delian 2437 Thu, Dec 28, 2006, at 12:38:16
apple 2438 Thu, Jun 23, 2005, at 22:36:40
jy 2439 Tue, Jan 29, 2008, at 05:26:44
chuzer 2440 Wed, Nov 17, 2004, at 18:10:03
asterismw 2444 Wed, Mar 28, 2007, at 16:53:36
neodevin 2445 Wed, Sep 17, 2008, at 17:55:29
zero1328 2445 Sat, Jun 24, 2006, at 06:59:34
oceanparadise 2446 Sun, Sep 23, 2012, at 02:33:14
asdasd 2451 Mon, Apr 15, 2019, at 08:54:10
krikket 2453 Thu, Dec 2, 2004, at 19:55:32
teal 2454 Sun, Sep 21, 2008, at 17:54:30
larbru 2455 Wed, May 11, 2005, at 18:34:46
steppenwolf 2455 Sun, Apr 1, 2007, at 18:37:26
boris 2456 Sun, Feb 20, 2005, at 14:32:36
gorillo 2456 Fri, Nov 17, 2006, at 12:50:13
jael 2456 Mon, Nov 21, 2005, at 01:00:30
gootmu 2458 Tue, Apr 12, 2011, at 23:16:19
kankan 2465 Sun, Mar 26, 2006, at 22:45:34
juniperp 2466 Thu, Jun 16, 2005, at 09:20:36
tho36356 2466 Thu, Feb 24, 2005, at 11:28:34
wunderschnitzel 2466 Mon, Jan 10, 2005, at 08:49:59
itandetnik 2467 Sun, Oct 23, 2005, at 00:28:16
lopey 2467 Wed, Oct 26, 2005, at 15:28:45
renpooh 2468 Wed, May 31, 2006, at 12:26:28
tle 2468 Tue, Jun 1, 2010, at 08:49:53
bryancj 2469 Wed, Jun 17, 2009, at 22:03:18
crayola8 2469 Thu, Jan 13, 2005, at 00:09:47
sessie 2469 Thu, Jan 19, 2006, at 17:58:45
crallen 2470 Wed, Nov 17, 2004, at 00:07:24
robinglatz 2476 Wed, Nov 2, 2005, at 17:47:58
shivanaus 2477 Thu, Dec 30, 2004, at 15:46:02
warlock 2477 Fri, Oct 19, 2007, at 11:00:33
psymar 2479 Fri, Feb 15, 2013, at 14:32:53
syphyre 2479 Wed, Dec 1, 2004, at 11:25:10
oasis1686 2481 Wed, Aug 31, 2005, at 10:22:43
emmingen 2482 Wed, Oct 21, 2015, at 05:26:50
alwaystrue2u 2483 Mon, Sep 4, 2006, at 13:27:55
shadowmeld 2483 Tue, Feb 22, 2005, at 01:43:41
cmb 2484 Tue, Aug 8, 2006, at 16:53:23
pembertr0n 2486 Tue, May 14, 2013, at 06:29:24
wurh 2486 Sat, Dec 16, 2006, at 06:51:46
psychofish 2487 Tue, Mar 15, 2005, at 14:45:09
anon1 2488 Wed, Jun 3, 2009, at 07:32:46
lunarequinox 2490 Thu, Nov 3, 2005, at 12:34:08
cshivers 2491 Wed, Dec 21, 2005, at 00:03:15
thurhame 2492 Tue, Jul 11, 2017, at 11:13:39
trosk 2492 Thu, Dec 23, 2004, at 02:03:30
wetwolfred 2493 Thu, Mar 2, 2006, at 21:33:50
swagg_mama 2495 Sat, Oct 18, 2014, at 23:36:10
v0lrath 2495 Mon, Jun 8, 2009, at 15:38:26
sarahweldon 2497 Thu, Jul 9, 2015, at 12:50:01
mischamay 2500 Mon, Nov 6, 2006, at 13:47:51
dt7994 2501 Sun, Apr 5, 2009, at 20:43:33
megan 2503 Wed, Dec 22, 2004, at 21:52:19
deathspatula 2504 Wed, Aug 30, 2006, at 17:35:32
dragonlilly 2504 Fri, Aug 26, 2005, at 00:35:05
maccat1 2510 Sun, Jun 24, 2012, at 21:36:12
scarlettkitty 2512 Thu, Feb 24, 2005, at 17:43:14
silversequins 2513 Sun, Mar 25, 2012, at 02:14:32
pastorhugh 2514 Fri, Jan 11, 2019, at 10:13:35
phishphazed 2514 Thu, Nov 18, 2004, at 16:48:08
jonnycase 2515 Wed, Sep 21, 2005, at 15:00:41
leeanne 2516 Mon, May 8, 2006, at 22:02:58
thepiratebox 2517 Sun, Mar 12, 2006, at 23:30:42
balseraph 2518 Mon, Jan 10, 2005, at 04:38:56
ajean 2519 Tue, Feb 27, 2018, at 22:57:35
aldraia 2522 Thu, Jan 12, 2012, at 01:43:30
lornab 2522 Tue, Feb 14, 2006, at 13:13:35
jeff7 2524 Fri, Dec 3, 2004, at 21:32:44
lenessa 2527 Tue, Jun 20, 2006, at 23:01:50
ziekfried 2531 Mon, Apr 3, 2006, at 20:09:36
easilyconfused 2532 Sun, Oct 28, 2007, at 00:25:21
nils 2534 Sat, Apr 11, 2009, at 12:03:45
corvorkius 2537 Sun, Nov 29, 2009, at 21:16:29
kadgar34 2537 Tue, Oct 31, 2006, at 13:46:01
ral 2538 Fri, Mar 16, 2007, at 15:26:11
shirleyjones 2539 Fri, Nov 27, 2015, at 15:17:07
digifaith 2542 Sat, Oct 20, 2007, at 15:17:37
cobaea 2544 Tue, Dec 28, 2004, at 14:10:01
goosey 2544 Fri, Apr 22, 2005, at 00:37:46
never 2547 Thu, Apr 5, 2007, at 14:51:52
rigas 2550 Sun, Aug 12, 2007, at 14:48:23
khalle 2552 Wed, Jul 11, 2007, at 14:24:29
lenora 2553 Fri, Aug 5, 2005, at 13:05:35
anyajameson 2558 Thu, Feb 23, 2006, at 08:42:45
corkyman 2558 Tue, Oct 4, 2005, at 10:07:09
throb 2558 Mon, Oct 10, 2005, at 01:14:15
yul 2559 Mon, Jan 8, 2007, at 17:58:44
cyhiraeth 2562 Thu, Mar 23, 2006, at 18:30:22
otaganite 2562 Mon, Nov 6, 2006, at 18:12:41
carlaxs 2565 Wed, Oct 12, 2011, at 18:32:33
nynaeve 2565 Wed, May 25, 2005, at 11:05:59
mel3 2566 Sat, May 7, 2005, at 01:23:26
strawberrycupcakes 2569 Sun, Sep 7, 2008, at 21:27:27
zurqoxn 2569 Thu, Sep 17, 2009, at 01:11:04
idiot16 2571 Sat, Oct 8, 2005, at 21:34:17
derric 2572 Mon, Jun 25, 2007, at 18:16:33
venturearound 2572 Thu, Nov 17, 2005, at 00:09:31
eddie25 2574 Tue, Jan 27, 2009, at 02:39:18
eliante 2574 Fri, Jun 15, 2007, at 00:06:54
angspanj 2577 Fri, Dec 24, 2004, at 01:54:07
conquest101 2577 Sun, Jun 25, 2006, at 00:32:24
dunk 2578 Fri, Nov 3, 2006, at 12:01:28
grug 2578 Thu, Apr 12, 2007, at 20:24:17
bigegg 2582 Fri, Dec 22, 2006, at 11:32:37
jon73 2584 Tue, Oct 27, 2009, at 03:56:50
ja_nean 2585 Fri, Jul 3, 2009, at 02:05:11
zlya 2587 Thu, Jun 22, 2006, at 13:50:58
whitedragon 2588 Tue, Aug 10, 2010, at 18:20:00
everandever 2591 Mon, Jul 3, 2006, at 02:59:44
mijzje 2592 Tue, Mar 8, 2005, at 06:04:18
radiant 2595 Sun, May 18, 2008, at 06:57:09
jennyjellybean 2596 Thu, Mar 30, 2006, at 21:33:49
carrec 2597 Wed, Oct 18, 2006, at 02:04:55
zee 2597 Fri, Dec 10, 2004, at 16:31:51
sassy_stef04 2600 Thu, May 26, 2005, at 10:26:46
ariston 2604 Wed, Nov 7, 2007, at 17:44:44
azayekinji 2604 Mon, Jun 29, 2009, at 19:06:17
esnodak 2606 Sat, Jan 12, 2008, at 16:27:29
beckstar 2609 Sun, Feb 3, 2008, at 07:33:08
cyomer 2611 Tue, Apr 15, 2008, at 13:41:05
sphykitt 2615 Fri, Sep 14, 2007, at 20:00:46
sofaque 2616 Thu, Aug 30, 2007, at 11:22:43
pennyk 2618 Thu, Apr 28, 2005, at 17:35:59
pente 2619 Sun, Mar 13, 2016, at 04:45:42
eggbeater 2620 Sat, May 26, 2007, at 12:28:22
strategos 2620 Sat, Aug 25, 2007, at 15:34:16
kimsuit 2623 Thu, Dec 18, 2008, at 18:33:14
eley4699 2625 Tue, Jul 19, 2005, at 12:51:35
rebelga 2626 Mon, Dec 31, 2007, at 20:54:45
sblady 2626 Thu, Apr 27, 2006, at 09:53:41
mahonsgirl 2627 Mon, Nov 14, 2005, at 16:21:21
easilyconfused 2628 Fri, Mar 27, 2009, at 22:22:28
fvvvvv 2628 Sun, Jan 3, 2016, at 09:55:56
anon1 2629 Thu, Jun 28, 2007, at 15:13:11
igandelman 2629 Sat, Dec 18, 2004, at 21:45:05
janelle31 2629 Mon, Feb 19, 2007, at 09:10:47
amb41_ 2631 Fri, Feb 11, 2005, at 16:31:58
duedar 2632 Wed, Apr 27, 2005, at 08:57:30
xyz123 2632 Wed, Jun 3, 2015, at 04:38:08
boikoum 2633 Sun, Aug 28, 2005, at 13:01:11
arcaninex 2634 Sat, Jan 20, 2007, at 17:36:30
deppsadventuregirl 2635 Mon, Jul 11, 2005, at 20:59:00
lawit 2636 Sun, Jul 3, 2005, at 13:56:01
thorguy 2638 Thu, Jul 5, 2007, at 21:59:49
tye977 2638 Fri, May 27, 2005, at 02:25:11
saladshooter 2639 Wed, Jan 21, 2009, at 01:23:23
alltonic 2640 Sat, Jan 5, 2008, at 22:37:58
hjalprek 2640 Tue, Jan 29, 2013, at 21:40:41
laura 2644 Fri, Dec 31, 2004, at 01:24:39
scienceball 2644 Sat, Jul 13, 2019, at 09:17:07
mischamay 2645 Fri, Feb 3, 2006, at 15:47:05
darthbeegee 2647 Wed, Aug 30, 2006, at 12:53:03
colmel 2648 Wed, Apr 9, 2008, at 23:16:44
achan1058 2649 Mon, Apr 20, 2015, at 20:11:53
sixkibbles 2654 Tue, Nov 8, 2005, at 12:07:41
ghastlymess 2659 Mon, Aug 1, 2005, at 15:56:04
stellansamella 2661 Wed, Aug 8, 2007, at 23:55:18
marck 2662 Sun, Feb 6, 2005, at 08:49:05
sunset 2664 Mon, Oct 26, 2009, at 02:12:46
zoezoe 2664 Fri, Apr 8, 2005, at 13:08:59
fbfan34 2667 Sun, Apr 23, 2006, at 18:04:56
illegalalien 2669 Sun, Feb 27, 2005, at 23:56:44
abandon 2670 Tue, Jul 5, 2005, at 15:16:21
saffy 2670 Mon, Dec 19, 2005, at 06:34:07
lauralee 2672 Mon, May 9, 2005, at 22:58:00
mosquitowenzi 2672 Sun, May 25, 2014, at 12:55:46
trepo 2675 Thu, Jun 23, 2005, at 07:50:18
nece 2676 Wed, Jul 20, 2011, at 14:48:00
thebigbull 2678 Sun, Aug 28, 2011, at 19:30:05
toya 2680 Tue, Aug 9, 2005, at 11:02:09
icsis 2685 Mon, Nov 19, 2007, at 22:39:46
mofcat01 2685 Sun, Jul 15, 2007, at 17:18:56
agb 2686 Wed, Sep 27, 2006, at 20:00:55
keltickentaur 2688 Tue, Aug 15, 2006, at 16:40:03
beth21 2689 Sun, Aug 20, 2006, at 10:32:21
deerfan 2690 Thu, Feb 10, 2005, at 04:47:43
pippin 2690 Fri, Nov 25, 2005, at 18:48:16
harlequinnx 2692 Sat, Mar 10, 2007, at 23:08:30
sara75 2693 Wed, Jun 13, 2007, at 15:31:11
xen 2694 Wed, Feb 16, 2005, at 19:53:15
blayde 2699 Wed, Apr 30, 2008, at 15:38:08
crunchymama 2700 Wed, Jan 25, 2006, at 15:19:29
jnunez 2700 Thu, Nov 2, 2006, at 14:42:03
kalamookie 2703 Tue, Mar 15, 2005, at 11:35:10
catsock 2707 Mon, Jan 29, 2007, at 13:14:07
lordshining 2707 Thu, Jul 5, 2012, at 17:55:59
silver_hr 2711 Fri, Jul 29, 2005, at 12:21:12
randomblend 2715 Wed, Apr 9, 2008, at 12:57:21
strawsbj 2716 Thu, Nov 3, 2005, at 22:12:35
thorndrose 2716 Tue, Mar 1, 2005, at 16:07:26
queenofgeek 2717 Sun, Jul 5, 2009, at 04:54:56
oneillk 2719 Thu, May 22, 2014, at 19:53:02
amyp118 2727 Wed, Jul 2, 2008, at 07:38:27
jkpsmp1 2728 Tue, Nov 14, 2006, at 15:36:06
zog 2729 Tue, Jan 1, 2008, at 08:05:17
starfish42 2731 Thu, Jan 19, 2006, at 00:44:59
idem 2732 Mon, May 26, 2008, at 17:18:39
poim 2736 Fri, Feb 17, 2006, at 14:54:50
theolddog 2736 Sun, Jun 15, 2008, at 16:52:54
wc8956 2736 Wed, Dec 20, 2006, at 14:24:59
burke 2742 Wed, Jul 12, 2006, at 23:57:34
crimsgirl 2745 Sat, May 2, 2009, at 21:06:29
peep 2745 Fri, Aug 12, 2005, at 22:04:29
silvana007 2745 Sat, Jan 13, 2007, at 00:21:36
zorkin 2746 Thu, Dec 29, 2005, at 11:00:31
enjoimekitty 2747 Sun, Dec 23, 2007, at 12:16:06
rux 2748 Sun, Jun 17, 2007, at 19:52:14
heyflame2 2754 Sat, Sep 13, 2008, at 22:53:53
passenger 2754 Sun, Jul 10, 2005, at 05:28:47
deidra322 2755 Mon, Feb 4, 2008, at 13:18:17
krillphaser 2755 Mon, Oct 30, 2006, at 00:15:23
birdkins21 2758 Sat, Jul 15, 2006, at 12:50:58
liz_ard83 2758 Fri, Nov 26, 2004, at 15:39:04
slack 2760 Sun, Jan 2, 2005, at 15:03:46
leahcos 2764 Fri, Jul 2, 2010, at 13:35:31
ferkel 2770 Mon, Dec 10, 2007, at 08:28:56
osbert 2770 Mon, Dec 6, 2010, at 11:09:29
saerne 2770 Sun, Apr 22, 2018, at 13:54:03
nabo 2771 Fri, Feb 1, 2008, at 10:54:24
malicious5 2772 Fri, Jun 18, 2010, at 18:57:18
mundi 2773 Tue, Jul 10, 2012, at 17:17:31
stochasticsteven 2774 Thu, Nov 26, 2009, at 17:44:34
alicein518 2775 Thu, Jul 6, 2006, at 13:57:07
afieldof 2776 Fri, Nov 14, 2008, at 23:12:25
sophiamaria 2776 Thu, Mar 26, 2009, at 18:50:35
tinkerwrks 2776 Wed, May 13, 2009, at 20:08:59
xoalto 2776 Mon, Mar 13, 2006, at 10:44:46
purpange 2777 Mon, Jan 5, 2009, at 19:17:30
lancelot 2778 Tue, Feb 8, 2005, at 11:48:20
ithinkikan 2779 Sun, Nov 28, 2004, at 23:29:40
gq187 2780 Fri, Jun 2, 2006, at 16:34:06
andrea32ruh 2781 Tue, Apr 19, 2005, at 01:49:10
xyteron 2781 Sun, Apr 14, 2013, at 20:43:06
robbi 2783 Wed, May 9, 2012, at 20:22:29
gypsyblue 2787 Sun, Sep 3, 2006, at 14:13:54
thorguy 2789 Wed, Jul 12, 2006, at 21:20:32
hajka 2793 Thu, Mar 26, 2009, at 01:29:42
spingle 2793 Sun, Aug 26, 2007, at 07:52:45
thuderous 2793 Tue, Aug 14, 2007, at 17:35:56
jim_in_oz 2800 Wed, Jul 30, 2008, at 21:00:48
urgal101 2801 Sun, Dec 12, 2004, at 20:27:58
harlequinnx 2802 Tue, May 10, 2005, at 23:30:01
katie_rules 2802 Fri, Dec 14, 2007, at 02:24:54
merri 2808 Mon, Mar 28, 2005, at 20:38:16
sarric 2811 Fri, Apr 13, 2007, at 09:51:31
isla 2812 Sun, Apr 17, 2011, at 10:48:12
mikehutch 2812 Thu, Oct 18, 2007, at 22:36:15
silvf 2812 Tue, Jan 13, 2009, at 04:53:50
keziah 2813 Thu, Jan 30, 2014, at 15:17:55
cj592 2815 Fri, Aug 11, 2006, at 09:07:18
kjm 2817 Thu, Jul 28, 2005, at 07:01:06
kebabs 2821 Sat, Feb 4, 2006, at 10:33:19
sarahcat 2827 Thu, May 3, 2018, at 19:44:30
jawaookie 2828 Wed, May 17, 2006, at 21:44:30
tomtom24 2828 Tue, Jun 10, 2008, at 14:24:47
talad 2829 Sat, Mar 27, 2010, at 16:39:19
linda 2831 Wed, Mar 2, 2005, at 18:30:30
maccat1 2831 Fri, Jun 6, 2014, at 18:24:17
sithomas 2834 Thu, Jul 28, 2005, at 11:34:42
cookiecutter 2837 Wed, Mar 30, 2005, at 11:53:51
ouatib 2837 Mon, Aug 15, 2016, at 16:27:38
jared_goblin_king 2838 Fri, Oct 13, 2006, at 11:38:39
cassthurman 2839 Mon, Jun 11, 2007, at 17:11:42
d 2840 Sat, Oct 15, 2005, at 09:46:49
mrdie 2840 Fri, Feb 4, 2011, at 08:35:12
teryn 2840 Wed, Dec 1, 2004, at 20:24:51
mogman 2844 Mon, Oct 20, 2008, at 10:27:32
phoenixg 2845 Thu, Oct 13, 2005, at 16:02:10
tiggertoo 2846 Wed, May 16, 2012, at 11:41:12
shadow_of_ash 2847 Sat, Sep 30, 2006, at 16:00:24
suzyangel 2847 Sun, Feb 27, 2005, at 12:51:50
manthing 2848 Fri, Jul 13, 2007, at 16:42:27
f_raze 2850 Mon, Feb 14, 2005, at 18:55:47
heywood22 2850 Wed, Mar 9, 2005, at 19:20:39
sytakan 2852 Wed, Nov 2, 2005, at 18:07:19
dedeeboru 2853 Thu, Jan 29, 2009, at 10:49:13
kicms 2853 Fri, Jun 10, 2005, at 19:05:04
mjgilli 2853 Mon, Dec 27, 2004, at 14:44:37
sumimasen1999 2859 Wed, Feb 2, 2005, at 12:25:07
darby 2860 Mon, Nov 29, 2004, at 22:19:16
queenofquints 2862 Thu, Dec 16, 2004, at 20:58:19
stspreservus23 2864 Thu, Dec 9, 2004, at 17:16:38
pato 2868 Sat, Jul 23, 2005, at 00:29:45
dbstraight 2869 Sat, Oct 13, 2007, at 07:36:29
gravess20 2869 Mon, Jan 15, 2007, at 15:44:22
riikka 2869 Tue, Jul 26, 2005, at 06:59:15
suzieq 2869 Sun, Mar 19, 2006, at 14:55:22
germ_ant 2870 Tue, Dec 28, 2004, at 18:32:14
martyren 2874 Sun, Nov 28, 2004, at 13:43:33
allormel 2877 Tue, Jun 24, 2008, at 12:21:38
jennenen 2879 Thu, Jun 23, 2005, at 08:46:40
rufio 2879 Thu, Jan 6, 2005, at 16:17:11
nightbloomingcereus 2881 Wed, Nov 1, 2006, at 13:02:23
plrachel 2882 Sun, Nov 7, 2010, at 23:33:23
solidd 2882 Sun, Sep 28, 2008, at 21:25:43
mindyshep1127 2883 Tue, Jan 2, 2007, at 01:27:58
redneckgenius 2884 Thu, Mar 16, 2006, at 10:02:30
shirleyjones 2884 Tue, Jun 17, 2008, at 00:33:55
ranaska 2888 Mon, Dec 6, 2004, at 05:34:19
gharlane 2889 Wed, Jan 18, 2006, at 18:28:01
anon 2892 Mon, Apr 17, 2006, at 19:53:14
phiend 2892 Fri, Jul 8, 2005, at 23:22:26
supalmieri 2894 Sat, Nov 10, 2007, at 16:19:45
rudvius 2897 Thu, Feb 23, 2006, at 09:53:46
shef 2898 Sun, May 2, 2010, at 05:26:53
bigbobc293 2899 Sat, Dec 18, 2004, at 20:51:59
infinityzeroes 2902 Fri, Oct 27, 2006, at 20:18:43
eatboudin 2904 Tue, Jun 28, 2005, at 14:14:48
litral 2904 Thu, Jan 3, 2008, at 00:35:01
videogameboy 2907 Wed, Nov 25, 2009, at 11:59:00
pente 2908 Wed, Nov 10, 2010, at 23:59:49
starbase 2908 Mon, Apr 30, 2007, at 08:59:52
rips 2910 Fri, Jun 5, 2015, at 18:45:07
lostcause 2915 Thu, Dec 7, 2006, at 13:31:45
phyrephox 2915 Mon, Nov 29, 2004, at 20:12:06
meliaas 2922 Tue, Dec 16, 2008, at 22:16:04
grimwood1 2923 Sun, Feb 22, 2009, at 21:44:29
walrus 2924 Wed, Jul 13, 2005, at 00:26:28
zimmy 2924 Sat, Mar 27, 2010, at 04:05:31
commiebat 2925 Mon, May 30, 2005, at 18:07:01
oldfellow 2927 Wed, Jul 13, 2016, at 13:00:19
daegan 2928 Wed, Dec 13, 2006, at 07:44:11
nidoking 2928 Wed, Dec 8, 2004, at 16:10:56
shalaka 2928 Fri, Jul 15, 2005, at 06:35:27
bouche_dag 2930 Sat, Jul 15, 2006, at 07:25:14
firetiger 2930 Tue, Jun 13, 2006, at 20:54:33
drak 2932 Sat, Jan 2, 2010, at 11:59:05
jesness 2933 Sun, Jan 27, 2008, at 14:13:32
justinekaas 2933 Thu, Jun 22, 2006, at 06:14:53
inweciryatan 2934 Sun, May 22, 2005, at 12:36:56
tttony 2935 Wed, Nov 19, 2008, at 16:48:33
lacy 2941 Wed, Dec 8, 2004, at 12:53:31
shoestrings 2942 Thu, Jan 26, 2006, at 06:58:55
kraesweeney 2944 Wed, Mar 28, 2007, at 21:36:08
gordo 2949 Sat, Nov 11, 2006, at 21:48:38
charlenewjm 2950 Sun, Apr 15, 2007, at 12:59:29
daeion 2950 Wed, Nov 24, 2004, at 15:04:55
bazinga 2953 Sat, Sep 26, 2009, at 18:04:44
friazdevenrell 2953 Fri, Jun 30, 2006, at 22:19:02
timetodie7 2954 Wed, Dec 5, 2007, at 23:24:18
anon1 2956 Sat, Nov 22, 2014, at 00:22:15
aniline 2957 Thu, Apr 16, 2015, at 12:45:02
jbanks75 2958 Fri, Nov 2, 2007, at 10:10:03
jrharton38 2958 Thu, Oct 20, 2005, at 22:39:25
renwolfe 2958 Fri, May 21, 2010, at 11:03:27
achan813 2959 Mon, Feb 6, 2006, at 11:41:01
jacquelinsparrow 2960 Sun, Jul 2, 2006, at 18:24:13
skittlebiz 2960 Fri, Aug 19, 2005, at 01:05:40
larawright 2961 Sat, Oct 7, 2006, at 15:24:56
monmon 2964 Sun, Dec 26, 2004, at 20:05:35
di 2965 Tue, Dec 7, 2004, at 23:23:03
dimii 2966 Sat, Mar 26, 2005, at 14:33:35
thymely 2969 Wed, Apr 16, 2008, at 21:23:53
coronate 2971 Sat, Jan 27, 2007, at 23:13:01
bovine_cannibal 2972 Fri, Nov 19, 2004, at 18:13:49
xotikaki 2972 Thu, Oct 2, 2008, at 04:32:26
clark 2977 Wed, Dec 1, 2004, at 18:58:52
sham187 2980 Sat, Jan 7, 2006, at 12:13:55
rosten18 2985 Tue, Apr 4, 2006, at 02:24:02
dimsa 2986 Wed, Aug 27, 2008, at 08:18:35
jnamosier 2986 Mon, Jul 9, 2007, at 15:31:58
swarren79 2986 Thu, Dec 23, 2010, at 23:18:04
mythelia 2987 Sun, Apr 27, 2014, at 07:04:26
bobthefish 2990 Mon, Dec 1, 2008, at 09:12:39
vreb 2993 Mon, Dec 10, 2018, at 05:27:26
luse 3004 Thu, Jun 16, 2005, at 17:08:37
blackrider 3008 Tue, Dec 14, 2004, at 20:34:49
starcross 3025 Sun, Dec 5, 2004, at 00:01:51
smifferific 3026 Fri, Nov 4, 2011, at 09:40:16
kenjones 3030 Mon, Aug 4, 2008, at 02:27:15
katmandu99 3033 Mon, Feb 21, 2005, at 09:28:06
ambition218 3035 Sun, Nov 20, 2005, at 20:56:00
oracle428 3036 Fri, Mar 24, 2006, at 14:28:44
eddie25 3041 Sun, Dec 2, 2012, at 17:37:30
tamar 3043 Wed, Aug 3, 2005, at 07:07:23
confuzzled 3045 Sun, Jan 11, 2009, at 19:37:49
slashtacular 3046 Tue, Jan 4, 2005, at 21:26:01
imerr 3047 Mon, Jan 17, 2005, at 21:53:16
tirrih 3050 Sun, Feb 12, 2006, at 08:46:54
calgal 3052 Wed, Dec 1, 2004, at 17:59:50
ecd1973 3052 Thu, Feb 9, 2006, at 16:28:17
iamatree 3052 Wed, Jan 2, 2008, at 19:07:30
ryan4 3053 Thu, Jan 17, 2008, at 22:55:29
anima 3056 Thu, Jan 18, 2007, at 01:16:20
roland99eld 3056 Thu, Jan 27, 2005, at 18:29:29
sunrisecoyote 3059 Fri, Dec 30, 2011, at 15:04:43
remana 3060 Sun, Jul 20, 2008, at 02:50:32
littleredkettle 3062 Mon, Jun 16, 2008, at 13:13:00
annad 3063 Wed, Oct 3, 2007, at 01:49:18
thundermuffin 3065 Fri, Aug 28, 2015, at 08:23:32
rokrpunk 3072 Mon, Apr 18, 2005, at 19:06:49
nedrom 3081 Sun, May 18, 2014, at 21:48:58
magikol 3083 Mon, Jun 30, 2008, at 14:54:25
wrinklie 3083 Wed, Mar 9, 2011, at 02:51:38
llamar6 3086 Fri, Feb 1, 2008, at 18:23:49
cn 3087 Sat, May 21, 2005, at 11:35:18
willow 3087 Sun, Jul 30, 2006, at 07:40:48
aken 3088 Thu, Feb 24, 2005, at 22:15:12
leonico 3090 Mon, Dec 5, 2005, at 01:13:08
asmith 3095 Tue, Feb 24, 2009, at 05:19:00
spinner 3095 Wed, Dec 1, 2004, at 11:10:14
bereethor 3097 Sat, Mar 29, 2008, at 22:30:40
damsel38d 3100 Sun, Feb 27, 2005, at 09:56:48
hjalprek 3100 Tue, Mar 31, 2020, at 23:51:52
madmary 3108 Mon, Jul 24, 2006, at 08:38:17
gastonb 3111 Sun, Jul 3, 2005, at 13:12:36
maximus1999 3112 Tue, Oct 18, 2005, at 21:22:26
howlingwolf 3114 Fri, Feb 18, 2005, at 10:05:19
t57strat 3114 Tue, Nov 15, 2005, at 10:13:59
keltik 3117 Sat, Jan 13, 2007, at 00:00:11
0304019 3121 Tue, Dec 21, 2004, at 21:20:16
tarkau 3133 Thu, Dec 9, 2004, at 05:44:01
thoex 3134 Thu, Apr 24, 2008, at 21:13:49
captainshar 3138 Tue, May 15, 2007, at 20:08:48
slobadan 3138 Fri, Jul 4, 2008, at 04:55:59
saturn_soldier_990 3139 Thu, Jan 18, 2018, at 04:00:56
jaeger 3144 Wed, Apr 11, 2007, at 18:45:57
caitie711 3146 Sat, Jul 16, 2005, at 14:05:52
peter57r 3148 Sat, Mar 14, 2009, at 09:12:22
meegles 3150 Sun, May 28, 2006, at 08:22:18
rory 3151 Sun, Nov 20, 2005, at 17:56:03
plumqueen 3153 Mon, Aug 28, 2006, at 16:42:19
aracelis 3158 Tue, Jun 28, 2011, at 15:23:58
khoisington 3164 Tue, Sep 23, 2008, at 16:14:15
raeny 3172 Tue, Feb 8, 2005, at 09:56:05
captpicard 3173 Mon, Apr 14, 2008, at 20:00:13
musojohn 3174 Fri, Jul 1, 2005, at 10:38:20
gbaustin 3177 Wed, Mar 19, 2008, at 10:32:06
wonder_boy 3179 Tue, Nov 30, 2004, at 04:47:18
keithuk 3185 Thu, Jul 13, 2006, at 04:56:49
jb1kenobi 3186 Sat, Jul 22, 2006, at 22:16:47
etango1979 3187 Mon, Sep 23, 2019, at 02:29:38
mg2123 3197 Sat, Apr 21, 2012, at 14:19:12
captainford 3200 Sat, Jul 5, 2008, at 13:28:29
smoke_screen 3204 Mon, Oct 17, 2005, at 00:27:55
eralc 3205 Sat, Apr 15, 2006, at 03:45:31
london_irish 3205 Tue, Apr 4, 2006, at 08:55:23
muts 3207 Tue, Mar 22, 2005, at 18:31:07
june2004 3211 Tue, Apr 14, 2009, at 07:52:54
rinkydinkle 3211 Thu, Sep 14, 2006, at 16:28:45
berufeng 3215 Mon, May 21, 2007, at 23:26:03
nikki777 3222 Sat, Aug 6, 2005, at 13:44:30
tabman 3224 Thu, Dec 20, 2007, at 08:43:34
wackosam 3226 Wed, Apr 27, 2005, at 09:14:44
redrainyshoes 3227 Fri, Jul 19, 2013, at 17:54:16
nlogfm 3228 Wed, Oct 4, 2006, at 16:36:19
sweetcheek 3229 Thu, Oct 26, 2006, at 17:09:35
huhtu 3233 Tue, Dec 21, 2004, at 02:37:56
newbeie19 3234 Wed, May 11, 2011, at 14:01:05
tessera 3237 Wed, May 6, 2009, at 10:41:07
janette 3239 Sat, Jul 8, 2006, at 04:29:36
atb23 3257 Tue, Feb 6, 2007, at 15:25:58
galit90 3259 Mon, Jan 3, 2005, at 00:26:44
flosch 3265 Fri, Jun 20, 2008, at 08:12:02
oldfellow 3265 Wed, Aug 10, 2005, at 16:24:03
eclarermaplume 3272 Tue, Jul 29, 2008, at 16:02:44
lightning4 3272 Mon, Oct 22, 2007, at 22:40:13
queue 3273 Sat, Aug 20, 2005, at 18:03:55
werewolvesofthunder 3274 Mon, Jun 25, 2007, at 17:35:49
tassu 3278 Sun, Jan 2, 2005, at 21:50:28
vvmomma 3279 Sat, Feb 4, 2006, at 21:40:14
cardikat 3290 Wed, Jul 27, 2005, at 11:19:07
phoenix33 3291 Thu, Mar 23, 2006, at 15:03:12
inara 3292 Sun, Nov 18, 2018, at 10:11:50
adelaine 3295 Tue, Apr 12, 2005, at 16:37:02
beguine 3296 Sat, Dec 4, 2004, at 21:52:10
simsane 3298 Mon, Jun 4, 2007, at 21:08:24
makki 3300 Tue, Sep 13, 2005, at 13:25:35
tikababy 3300 Fri, Feb 3, 2006, at 20:34:23
shannz 3304 Sun, Jul 2, 2006, at 16:23:52
bonniebella 3309 Fri, Sep 16, 2005, at 20:50:20
laurenorjala 3313 Sun, Apr 3, 2005, at 16:08:55
kcolloran 3321 Sun, Jun 21, 2009, at 23:19:22
lyrabelaqua 3322 Mon, Jun 4, 2007, at 01:08:07
skydragonwings 3324 Sun, Jan 28, 2007, at 14:21:47
purpleriff 3325 Fri, Mar 18, 2005, at 19:06:31
zeogold 3325 Sun, Jul 10, 2011, at 22:10:58
pig_catapult 3326 Wed, Jan 21, 2009, at 20:03:53
scrawl 3326 Sun, Dec 19, 2004, at 14:17:44
aimeelee76 3330 Thu, Apr 19, 2007, at 12:15:47
sovran 3340 Sun, Feb 27, 2005, at 17:37:52
anna 3341 Fri, Nov 19, 2004, at 15:46:45
mordana 3345 Tue, Sep 18, 2007, at 17:06:09
xb4000 3346 Thu, Jun 23, 2005, at 15:47:07
phredy 3347 Fri, May 27, 2005, at 12:37:58
jodi 3350 Mon, Feb 13, 2006, at 23:08:48
iacomus 3352 Thu, Oct 1, 2009, at 13:39:14
man_at_arms 3360 Sun, Jan 2, 2005, at 18:26:46
dexxed 3365 Wed, Jan 17, 2007, at 16:34:59
babushkasara 3372 Fri, Feb 19, 2016, at 01:49:12
ussdax 3373 Sat, Jan 8, 2005, at 21:21:54
jeene 3375 Sun, Sep 3, 2006, at 12:15:09
lisa_1 3377 Mon, May 30, 2005, at 21:02:01
atalan 3379 Tue, Aug 10, 2010, at 14:25:27
truely 3380 Mon, Aug 28, 2006, at 05:07:19
vote4pedro25 3385 Sun, Jul 3, 2005, at 20:11:47
obiwan 3390 Tue, Jun 14, 2005, at 10:02:20
shmoo 3393 Tue, Apr 29, 2008, at 07:52:06
adrenalyn 3394 Fri, Nov 19, 2004, at 07:24:35
eariel 3398 Thu, Jul 31, 2014, at 23:46:15
12gasteiger_c 3402 Sat, May 30, 2009, at 10:42:57
jingy 3404 Fri, Nov 21, 2008, at 09:30:58
theobjectlesson 3407 Mon, Mar 23, 2009, at 22:22:50
tea111 3411 Thu, Apr 26, 2018, at 22:24:27
roxanneria 3412 Tue, Jul 18, 2006, at 19:50:31
aeia 3414 Thu, Mar 30, 2006, at 00:18:53
xanth50 3415 Tue, Jun 13, 2006, at 14:15:48
eralc88 3416 Fri, Jan 20, 2012, at 19:50:00
jentabulous333 3417 Wed, Mar 17, 2010, at 13:06:05
lard 3421 Sun, Jun 18, 2006, at 07:14:17
skizzot 3421 Wed, Oct 16, 2019, at 16:26:13
zard 3422 Sun, Jun 18, 2006, at 15:58:31
distractor 3423 Fri, Sep 1, 2006, at 21:32:22
hoshiktl 3423 Tue, Apr 17, 2007, at 15:07:46
uther 3426 Thu, Jul 21, 2005, at 21:50:45
rainbowpixie 3435 Tue, Mar 8, 2005, at 13:13:59
phoenixgreenleaf 3442 Tue, Jul 4, 2006, at 21:45:49
the_pirate_fan 3442 Sun, Aug 3, 2014, at 11:40:06
kyinz 3444 Mon, Jan 3, 2005, at 20:27:34
oggy 3445 Thu, Jun 9, 2005, at 14:02:42
brakkuss 3455 Fri, Sep 30, 2011, at 16:25:06
seahag 3483 Mon, Jul 3, 2006, at 04:56:05
lifeonpluto 3486 Sat, May 21, 2011, at 05:08:17
tracy 3486 Mon, Nov 29, 2004, at 17:23:29
cllaraine 3487 Wed, May 4, 2005, at 17:54:04
luckyjudy 3495 Mon, Jun 22, 2009, at 10:43:32
heyflame2 3501 Wed, Jul 19, 2006, at 16:46:17
jfadams321 3513 Tue, Jan 9, 2007, at 19:15:13
somerandom 3517 Sun, Nov 25, 2012, at 17:22:08
dink 3524 Sun, Dec 26, 2004, at 17:55:18
luvau 3530 Tue, Jun 27, 2006, at 09:32:20
stevecm 3537 Fri, Jul 6, 2007, at 12:20:46
veggie 3541 Fri, Mar 31, 2006, at 08:58:33
hellzangel 3543 Tue, Aug 22, 2006, at 12:16:58
aerie 3554 Thu, Dec 1, 2011, at 16:09:35
marmandahalf 3556 Wed, Oct 5, 2005, at 16:17:59
pn 3558 Sat, May 10, 2008, at 09:38:39
mtssb 3561 Tue, Jul 12, 2005, at 21:03:30
old_car_guy 3561 Tue, Oct 30, 2007, at 17:20:11
sheridan 3564 Fri, Jun 2, 2006, at 21:47:16
cc4rmb 3566 Sun, Jan 23, 2005, at 11:01:09
peregrine 3571 Sun, Aug 13, 2006, at 14:45:20
redmagebestmage 3571 Mon, Mar 16, 2020, at 19:30:13
escmesa 3573 Sat, Jul 16, 2005, at 23:20:13
crssngthbr 3585 Fri, Feb 17, 2006, at 17:02:42
ejfresh 3585 Sat, Jul 9, 2005, at 21:06:56
patchesmartha 3587 Sat, Mar 19, 2005, at 12:48:48
xfiles 3589 Sun, Jan 11, 2009, at 22:15:44
ixrokis1 3604 Mon, Feb 6, 2006, at 22:13:14
staet 3607 Wed, Jul 31, 2013, at 19:55:35
streakhawk 3609 Thu, Feb 1, 2007, at 16:41:25
esarathon 3620 Sun, Jul 23, 2017, at 19:43:16
faunrose 3624 Wed, Dec 1, 2004, at 08:58:45
jit 3636 Fri, Aug 4, 2006, at 13:44:25
nbk75dq 3649 Fri, Mar 11, 2005, at 12:09:36
sansuzanna 3651 Thu, May 5, 2005, at 17:03:58
gojirazard 3655 Fri, Jan 25, 2008, at 09:58:37
ajwgamer 3660 Wed, Feb 9, 2005, at 00:32:46
gypsylea 3692 Sun, Apr 29, 2007, at 08:06:48
ang3la 3698 Sun, Jan 14, 2007, at 02:12:15
steeltycoon 3712 Sun, Aug 14, 2016, at 15:35:37
hemo 3713 Thu, Apr 10, 2008, at 21:12:41
teamsenator 3719 Sun, Apr 3, 2005, at 22:06:09
boshi 3720 Tue, Nov 17, 2009, at 11:31:15
lhyris 3720 Tue, Apr 30, 2019, at 00:36:25
court707 3722 Tue, Dec 21, 2004, at 20:07:46
eigenvalue 3722 Tue, Apr 11, 2006, at 12:19:36
vivianmari 3727 Sat, Jan 8, 2005, at 17:59:48
princessa 3730 Fri, Apr 11, 2008, at 16:51:05
carola 3733 Sat, Jan 21, 2006, at 03:35:01
kimasfitz7 3741 Mon, Apr 16, 2007, at 15:03:50
estie18 3754 Sun, Dec 16, 2007, at 22:50:32
tazzy1958 3754 Thu, Dec 28, 2006, at 01:12:50
floss 3756 Mon, Jan 9, 2006, at 13:59:50
squared 3762 Wed, May 7, 2008, at 01:06:56
bessarion 3765 Tue, Aug 18, 2020, at 21:40:10
eddie25 3765 Mon, Jun 4, 2007, at 20:58:18
whitefish066 3778 Thu, Mar 16, 2006, at 19:47:37
sebago 3779 Tue, Mar 21, 2006, at 16:02:24
grace3 3795 Mon, Apr 4, 2005, at 13:25:54
taxsnave 3799 Thu, Jan 18, 2007, at 12:33:46
etango1979 3816 Wed, Aug 14, 2019, at 01:44:36
cbell 3827 Sat, Sep 17, 2005, at 15:30:27
takaia 3836 Fri, Mar 10, 2006, at 16:54:55
aren3 3870 Fri, Dec 22, 2006, at 20:43:43
neothe 3879 Thu, Jun 3, 2010, at 09:12:19
rosenale 3882 Wed, Feb 13, 2008, at 18:57:22
benglebert 3887 Sun, Feb 26, 2006, at 14:11:57
elsio 3906 Sat, Mar 15, 2008, at 07:03:03
linthar 3910 Wed, Nov 15, 2006, at 19:10:14
santeego 3925 Mon, Jun 9, 2014, at 14:47:02
readum 3929 Mon, May 10, 2010, at 01:15:30
kyytsitom 3933 Sun, Jan 16, 2005, at 06:06:09
zz 3940 Fri, May 5, 2006, at 14:12:45
sh2 3942 Tue, Jun 12, 2007, at 06:58:53
pluke 3958 Sun, Nov 2, 2008, at 15:47:55
peby 3960 Sat, Mar 14, 2009, at 18:25:55
nina 3965 Sat, Feb 26, 2005, at 10:33:03
markydennis 3971 Tue, Jun 8, 2010, at 10:59:23
ste33 3973 Wed, Sep 5, 2007, at 06:58:37
laicr9 3996 Wed, Jan 15, 2020, at 21:35:06
starlight 4002 Sun, Feb 26, 2006, at 11:01:22
jamesbrianmaher 4005 Thu, Feb 24, 2005, at 14:01:22
redsigner 4005 Sun, May 8, 2005, at 18:12:44
fred_jr 4010 Tue, Jun 7, 2005, at 12:33:42
fional 4015 Tue, Feb 15, 2005, at 11:04:38
gentlepurplerain 4018 Wed, Jul 19, 2006, at 15:13:45
yod 4018 Mon, Sep 26, 2005, at 13:11:33
mbear 4021 Thu, Sep 6, 2007, at 12:33:49
piptheelf 4022 Tue, Mar 21, 2006, at 14:41:28
tazzy 4030 Sat, Mar 9, 2013, at 21:54:36
sweets6912 4032 Wed, May 11, 2005, at 11:15:16
yggdrasil 4038 Tue, Mar 5, 2013, at 01:39:02
elia2013 4041 Sat, Aug 17, 2013, at 06:38:16
rocky 4042 Tue, Sep 13, 2005, at 07:34:44
jillybaby 4043 Sun, Apr 19, 2020, at 18:49:38
ticia 4047 Sat, Nov 27, 2004, at 19:28:26
megan3 4049 Thu, Mar 17, 2005, at 11:58:49
karrose 4071 Mon, Jan 15, 2007, at 20:21:39
dancer 4074 Wed, Jan 26, 2005, at 13:52:29
missy 4077 Thu, Dec 9, 2004, at 20:08:48
cheezballz 4082 Sat, Jan 26, 2008, at 11:19:24
catalytic_midnight 4099 Mon, Dec 12, 2005, at 21:52:14
mythmaker1 4099 Sun, Mar 12, 2006, at 18:26:18
sweetophelia 4111 Mon, Dec 18, 2006, at 01:16:47
plum 4113 Fri, Jul 13, 2007, at 10:19:00
etacarinae76 4116 Mon, May 23, 2005, at 17:12:31
rt 4118 Thu, Dec 23, 2004, at 13:10:59
catie 4121 Thu, Jan 19, 2006, at 21:31:07
archeron 4132 Sat, Aug 20, 2005, at 02:23:39
zin 4134 Mon, Aug 29, 2005, at 11:53:25
lu75 4139 Thu, Jan 27, 2005, at 06:24:24
rrfrankwhite01 4145 Thu, Jan 20, 2005, at 15:35:05
ladygwen 4155 Thu, Jan 10, 2008, at 01:37:57
alioop 4159 Fri, Oct 14, 2011, at 22:05:03
jenl 4172 Fri, Nov 27, 2009, at 23:06:09
rawker 4187 Thu, Nov 9, 2006, at 19:50:03
flowermom 4194 Sat, Apr 5, 2008, at 09:26:09
gbuckaroo 4201 Wed, Dec 15, 2004, at 12:09:02
piratefan 4202 Wed, Jan 12, 2011, at 19:01:11
aliendra 4220 Sun, Nov 28, 2004, at 04:42:41
tazzy 4220 Thu, Oct 27, 2005, at 17:35:54
kebevel 4230 Tue, Nov 7, 2006, at 23:26:29
annette 4236 Thu, Mar 9, 2006, at 18:47:38
fairyangel2212 4240 Mon, Jun 26, 2006, at 15:26:20
rapture 4253 Fri, Jul 22, 2005, at 00:12:25
kunovix 4262 Tue, Jan 6, 2015, at 05:09:30
sawebsurfer 4270 Sun, Feb 19, 2006, at 04:21:35
gerryu 4277 Wed, May 25, 2005, at 17:43:15
kaisa 4279 Tue, Aug 2, 2005, at 13:35:52
elfred 4285 Thu, Dec 20, 2007, at 19:07:48
pauly 4293 Sat, Sep 10, 2005, at 05:18:04
shawneemae 4296 Sun, Jul 6, 2008, at 15:20:01
ds41980 4300 Sun, Mar 18, 2007, at 18:48:16
9x 4304 Thu, Apr 22, 2010, at 20:28:43
dinkie99 4306 Wed, Jun 29, 2005, at 01:34:52
mercy 4306 Tue, Jan 20, 2009, at 04:57:27
morosi 4308 Tue, Jul 18, 2006, at 20:07:44
bessylu 4335 Sun, May 15, 2005, at 20:01:52
karenkay 4350 Sat, Sep 17, 2005, at 22:55:18
psuapex 4377 Fri, Dec 8, 2006, at 12:29:37
jellyblover 4413 Mon, Jun 26, 2006, at 17:18:34
taffy 4414 Thu, Dec 16, 2004, at 00:03:42
brett9802 4418 Sat, May 26, 2007, at 15:04:19
katzup 4425 Thu, Mar 10, 2005, at 16:40:51
godofdiscord 4426 Sat, Aug 25, 2012, at 03:17:23
dermonster 4442 Sun, Jan 14, 2007, at 16:34:01
childofimmanuel 4445 Thu, Aug 31, 2006, at 15:05:11
hungrydog 4449 Fri, Jan 30, 2009, at 19:24:36
redstar 4449 Thu, Jun 30, 2005, at 16:20:47
lancelot 4462 Sun, Feb 6, 2005, at 12:44:24
redsigner 4472 Wed, Mar 26, 2014, at 17:48:52
saxgirl413 4484 Fri, Jul 22, 2005, at 23:55:33
tazzetty 4484 Fri, Aug 28, 2009, at 10:25:21
accessdabbler 4501 Fri, Jan 5, 2007, at 10:08:56
signdee 4505 Sat, May 12, 2018, at 18:03:04
50799 4515 Mon, Mar 23, 2020, at 03:16:24
xarika 4516 Mon, Nov 5, 2012, at 14:49:21
kittybythec 4519 Thu, Dec 13, 2007, at 15:42:16
kman52000 4530 Mon, Jan 7, 2008, at 15:20:26
python16 4532 Wed, Nov 8, 2017, at 08:22:31
mc5520 4533 Sun, Dec 5, 2004, at 16:09:36
conkers 4544 Sat, Dec 9, 2006, at 12:48:42
yoshimybabe 4545 Tue, Aug 22, 2006, at 22:42:11
ladyerin_of_nile 4549 Wed, Sep 14, 2005, at 18:29:27
vikster 4571 Mon, Aug 8, 2005, at 03:05:06
roytoy29 4573 Thu, Apr 27, 2006, at 10:50:14
woman 4585 Fri, Sep 7, 2007, at 18:34:29
woofbah 4620 Fri, Jun 24, 2005, at 13:04:54
al1563 4640 Fri, Jun 15, 2012, at 18:33:01
vheld516 4653 Wed, Jan 25, 2006, at 17:00:20
isabelle_vl 4657 Fri, Feb 11, 2005, at 02:44:44
sasparilla 4658 Tue, Mar 13, 2007, at 16:14:50
foxsan 4664 Sat, Nov 5, 2005, at 03:54:46
jezebel77 4729 Tue, Aug 2, 2005, at 01:55:33
tabrick 4739 Tue, Feb 21, 2006, at 08:01:21
lornab1950 4748 Tue, Jan 24, 2006, at 10:08:32
tattyhead 4758 Tue, Sep 5, 2006, at 05:02:48
rueddy 4765 Mon, Apr 3, 2006, at 00:16:12
sindig 4840 Fri, Mar 16, 2007, at 08:50:01
kjl 4843 Mon, Feb 21, 2005, at 11:15:19
gees 4875 Tue, Jan 9, 2007, at 10:13:05
kingsfoil 4901 Thu, Jan 13, 2005, at 15:00:21
xxx 4938 Tue, Apr 17, 2007, at 09:42:16
nedra 4949 Sat, Mar 11, 2006, at 15:05:49
twobirds 4963 Sat, Dec 18, 2004, at 23:07:02
sher 5007 Fri, Apr 15, 2005, at 02:21:23
pao 5027 Sun, Feb 23, 2014, at 15:40:58
mzboo 5098 Sun, Feb 18, 2007, at 10:33:55
phao 5107 Mon, Feb 7, 2005, at 16:51:32
peculiarground 5127 Sun, Jan 28, 2007, at 13:55:55
volfan 5141 Mon, Nov 27, 2006, at 09:17:26
pennington 5150 Thu, Nov 15, 2007, at 19:24:03
rubberdic 5178 Wed, Mar 29, 2006, at 05:49:19
lynzdud 5183 Thu, Aug 24, 2006, at 17:15:22
denitram3 5199 Fri, Apr 1, 2005, at 08:22:10
plutoking 5212 Fri, Dec 21, 2012, at 23:29:16
bitshredr 5213 Fri, Mar 7, 2008, at 16:09:16
angelwinks16 5274 Sun, Aug 26, 2012, at 20:22:34
sneed 5293 Thu, Feb 14, 2008, at 15:19:00
vballgirl 5297 Wed, Jan 10, 2007, at 00:24:42
hanwest 5304 Wed, Aug 9, 2006, at 21:41:55
lakedrmr 5310 Mon, Mar 14, 2005, at 13:18:08
johannah 5326 Thu, Jun 21, 2007, at 07:16:18
sparxlance 5336 Mon, Jun 8, 2009, at 16:16:13
indycleocat 5453 Thu, Jul 21, 2005, at 05:17:29
suzieq 5510 Thu, Mar 2, 2006, at 11:18:45
piers 5517 Thu, May 5, 2005, at 08:05:14
shirker 5535 Tue, Dec 14, 2010, at 08:19:12
techsy730 5590 Fri, Jul 20, 2007, at 15:37:11
ziggy 5708 Mon, Jan 17, 2005, at 13:17:25
asdasd 5753 Fri, Apr 5, 2019, at 14:35:07
beingofuniverse 5757 Sun, Mar 13, 2016, at 14:30:05
gracehuntley 5778 Tue, Dec 9, 2014, at 14:41:38
wizard3015 5943 Sat, Sep 19, 2020, at 20:33:51
oso1990 5967 Mon, Dec 20, 2004, at 07:45:34
floss 5970 Sat, Oct 24, 2015, at 14:47:32
corkyman 6068 Sun, Dec 19, 2004, at 14:38:36
joe918 6110 Sat, Jan 5, 2008, at 21:28:48
plops 6172 Sat, Nov 27, 2004, at 20:23:41
hayser 6309 Tue, Sep 2, 2008, at 00:10:50
omfg 6380 Sun, Oct 28, 2007, at 09:09:09
scarlet12440 6554 Tue, Jul 5, 2005, at 10:59:41
rolama 6566 Sat, Dec 4, 2010, at 22:26:19
tio 6621 Wed, Jul 26, 2006, at 18:16:51
jack3 6736 Thu, Dec 7, 2006, at 15:10:18
chitown 6802 Sat, Feb 17, 2007, at 01:44:15
wolfer 6821 Sat, Jan 28, 2006, at 18:43:05
jjarman 6841 Tue, Dec 11, 2012, at 13:18:40
tatanka 6844 Tue, Jun 20, 2006, at 04:48:09
awdooley 6881 Wed, Mar 30, 2005, at 21:28:38
renwolfe 7002 Wed, May 19, 2010, at 20:39:18
bracegirdle 7004 Fri, Jul 14, 2006, at 17:46:38
mickyissac 7082 Sun, Feb 25, 2007, at 23:32:46
glinda 7140 Fri, Aug 19, 2005, at 16:02:29
ron245 7430 Thu, Jun 30, 2005, at 17:33:38
peggy 7479 Sat, Jun 11, 2005, at 23:09:32
ihlenfee 7496 Sun, Jan 20, 2008, at 13:21:05
dcarter51 7615 Tue, May 5, 2009, at 16:31:12
chuckt12345 7649 Tue, Mar 28, 2006, at 14:57:18
ajaymemom 7922 Fri, Jan 27, 2006, at 21:40:25
op6948995 8027 Thu, Oct 13, 2005, at 23:51:38
sargonjamie 8605 Sat, Mar 24, 2007, at 04:37:55
gees 8758 Mon, Jan 23, 2006, at 19:04:20
puzzlefan 9849 Thu, Apr 20, 2006, at 00:14:24
jag 15881 Sat, Jan 1, 2005, at 19:21:42
0f unknown Wed, Feb 25, 2004, at 00:02:38
aaz unknown Thu, Oct 24, 2002, at 09:24:44
abdomen unknown Sat, Aug 17, 2002, at 04:47:12
achan1058 unknown Sat, Nov 22, 2003, at 14:59:34
ade unknown Wed, May 10, 2000, at 14:07:10
ade unknown Thu, Jan 11, 2001, at 21:08:25
adiejack unknown Tue, Dec 17, 2002, at 07:13:09
ads unknown Thu, May 15, 2003, at 21:58:16
aeli unknown Mon, Dec 29, 2003, at 03:05:27
andyl unknown Mon, Jul 12, 2004, at 03:50:19
aolfreak123 unknown Fri, Feb 6, 2004, at 20:36:45
ashura unknown Sun, Mar 7, 2004, at 07:46:23
astarinel unknown Sat, Apr 10, 2004, at 16:17:19
astarinel unknown Mon, Apr 19, 2004, at 20:35:02
athena1203 unknown Mon, Oct 11, 2004, at 00:42:39
avalanche unknown Sat, Sep 28, 2002, at 03:15:03
avin unknown Thu, Aug 8, 2002, at 16:25:41
ayako unknown Fri, Jul 5, 2002, at 01:23:32
ayako unknown Sun, Sep 17, 2000, at 23:07:24
ayako unknown Mon, Sep 18, 2000, at 21:33:58
b70valkyrie unknown Sun, Oct 27, 2002, at 17:45:17
bandaids unknown Sat, Feb 9, 2002, at 15:07:00
bandaids unknown Sat, Mar 2, 2002, at 08:53:33
bandaids unknown Fri, Jun 28, 2002, at 17:51:53
bartlebee unknown Mon, May 24, 2004, at 17:43:12
beavinator unknown Fri, Aug 8, 2003, at 00:28:26
beavinator unknown Tue, Jan 12, 1999, at 14:14:59
beavinator unknown Wed, Oct 6, 1999, at 21:26:14
belegwen unknown Sat, Jan 30, 1999, at 15:01:35
beverly unknown Tue, Oct 14, 2003, at 17:19:39
bigcow unknown Sun, Mar 30, 2003, at 22:36:49
bkred unknown Thu, Oct 10, 2002, at 15:10:00
bkred unknown Thu, Sep 4, 2003, at 19:30:06
blalien unknown Tue, Jul 15, 2003, at 13:52:59
bluefang unknown Mon, Mar 24, 2003, at 04:46:26
bo unknown Fri, Nov 29, 2002, at 13:48:06
bo unknown Sat, Jun 12, 2004, at 10:11:53
bob790 unknown Tue, Sep 7, 2004, at 11:08:33
bobbyliu3002 unknown Sat, Nov 3, 2001, at 12:59:04
bobbyliu3002 unknown Mon, Oct 7, 2002, at 13:23:04
bobbyliu3002 unknown Wed, Nov 27, 2002, at 06:29:48
bomber unknown Wed, Oct 2, 2002, at 22:44:22
bookwyrm unknown Sun, Nov 14, 2004, at 22:51:38
bre unknown Fri, Sep 12, 2003, at 17:02:52
bre unknown Sun, Oct 26, 2003, at 01:35:12
bre unknown Thu, Sep 16, 2004, at 00:02:15
brunneng unknown Sun, Nov 7, 1999, at 22:21:00
bryn unknown Thu, Nov 1, 2001, at 00:02:53
bthyme unknown Thu, Mar 20, 2003, at 18:23:07
bubba1 unknown Tue, Oct 26, 2004, at 18:43:34
cdadams unknown Sun, Mar 10, 2002, at 14:33:27
cdgthug unknown Sat, Apr 19, 2003, at 23:39:10
cdr unknown Fri, Aug 10, 2001, at 17:42:52
ceasar_rani unknown Mon, May 20, 2002, at 21:50:16
cerenthia unknown Thu, Apr 8, 2004, at 18:40:26
charmed4eva unknown Fri, Aug 13, 2004, at 06:27:28
cherryflower07 unknown Tue, Jul 1, 2003, at 20:12:58
cheshill unknown Tue, Mar 30, 2004, at 19:03:26
chester unknown Tue, Apr 25, 2000, at 17:02:48
chevy1967 unknown Sat, Oct 2, 2004, at 13:32:57
chris_lightning unknown Wed, Jul 16, 2003, at 09:27:16
clio unknown Thu, Mar 13, 2003, at 20:37:09
conava unknown Sun, Feb 1, 2004, at 11:53:19
cor unknown Wed, Sep 15, 2004, at 04:22:51
counterpoint unknown Mon, Nov 19, 2001, at 13:48:51
counterpoint unknown Thu, Apr 11, 2002, at 14:55:58
cranberry unknown Fri, May 21, 2004, at 11:18:30
crisfole unknown Sun, Apr 11, 2004, at 06:28:16
crystal109 unknown Wed, Sep 10, 2003, at 23:20:42
cyberpope unknown Tue, Jul 20, 2004, at 05:13:50
cynthia unknown Sun, Oct 14, 2001, at 16:00:17
darien unknown Tue, Sep 12, 2000, at 06:30:15
dave unknown Wed, Dec 9, 1998, at 17:47:05
debz unknown Mon, Dec 16, 2002, at 04:38:25
debz unknown Tue, Dec 17, 2002, at 04:49:30
debz unknown Tue, Jan 7, 2003, at 04:34:17
delirious unknown Mon, Feb 2, 2004, at 21:10:37
demonskrye unknown Sun, Oct 31, 2004, at 20:36:42
dessertfirst unknown Sat, Mar 27, 2004, at 17:22:13
destructor unknown Mon, Sep 29, 2003, at 14:53:16
dhrod unknown Sat, Jun 9, 2001, at 14:56:43
djhtown unknown Wed, Jul 21, 2004, at 12:57:38
djinn unknown Tue, Jun 5, 2001, at 21:34:15
ear unknown Thu, Mar 11, 2004, at 16:39:51
earthquake923 unknown Wed, Oct 6, 2004, at 08:05:44
earthquake923 unknown Fri, Oct 29, 2004, at 12:27:16
eggo unknown Wed, Mar 20, 2002, at 05:24:22
ekaterin unknown Fri, Jun 23, 2000, at 04:42:41
elefant unknown Sun, Jan 11, 2004, at 13:31:31
ely unknown Mon, Aug 12, 2002, at 16:03:24
ely unknown Wed, Nov 13, 2002, at 10:16:10
ely unknown Mon, Dec 23, 2002, at 06:37:37
emily_elisabeth_ unknown Fri, Feb 14, 2003, at 14:53:20
emily_elisabeth_ unknown Thu, Sep 2, 2004, at 18:16:15
erinzyme unknown Thu, Dec 11, 2003, at 08:59:03
err2 unknown Fri, Oct 22, 2004, at 15:57:10
err2 unknown Mon, Oct 25, 2004, at 17:26:52
erulasto unknown Thu, Jul 15, 2004, at 19:38:41
etcret unknown Tue, Jul 2, 2002, at 22:40:18
faux_pas unknown Thu, Oct 5, 2000, at 18:56:18
ferrick unknown Mon, Oct 9, 2000, at 14:35:06
fluoride unknown Fri, May 7, 2004, at 19:39:10
forest_knight unknown Fri, Jul 30, 2004, at 10:23:35
forest_knight unknown Thu, Aug 10, 2000, at 15:35:56
forest_knight unknown Sat, Aug 12, 2000, at 20:54:33
freakshow unknown Sun, Aug 17, 2003, at 19:13:42
freya unknown Thu, Sep 11, 2003, at 15:13:46
freya unknown Mon, Oct 6, 2003, at 17:58:45
freya unknown Tue, Oct 7, 2003, at 17:08:34
freya unknown Mon, Nov 17, 2003, at 23:47:11
freya unknown Fri, Nov 21, 2003, at 13:04:16
freya unknown Tue, Jan 20, 2004, at 15:35:15
freya unknown Thu, Feb 26, 2004, at 23:28:45
freya unknown Sun, Jul 11, 2004, at 23:32:24
fuzzy_cheez2 unknown Fri, May 30, 2003, at 05:23:46
gabe unknown Thu, Jun 1, 2000, at 20:37:55
gamemaster1234 unknown Tue, Aug 27, 2002, at 07:37:39
girlnextdoor unknown Tue, Nov 13, 2001, at 13:06:24
glyndor unknown Mon, Jul 8, 2002, at 02:24:19
glyndor unknown Mon, Oct 21, 2002, at 03:04:17
gnawbird unknown Tue, Nov 19, 2002, at 04:59:51
goldilocks unknown Mon, Jul 10, 2000, at 17:29:01
gremlinn unknown Thu, Oct 25, 2001, at 01:42:34
gremlinn unknown Thu, Oct 25, 2001, at 01:56:00
gremlinn unknown Thu, Oct 25, 2001, at 02:11:38
gremlinn unknown Thu, Oct 25, 2001, at 02:21:15
gremlinn unknown Thu, Apr 27, 2000, at 23:06:26
gremlinn unknown Fri, Apr 28, 2000, at 12:55:57
gremlinn unknown Fri, Apr 28, 2000, at 13:25:56
gremlinn unknown Fri, Apr 28, 2000, at 13:47:54
gremlinn unknown Fri, Apr 28, 2000, at 23:10:58
gremlinn unknown Fri, Apr 28, 2000, at 23:29:46
gremlinn unknown Sat, Sep 9, 2000, at 22:17:00
gremlinn unknown Sun, Sep 10, 2000, at 15:30:36
gremlinn unknown Sun, Sep 10, 2000, at 15:48:24
gremlinn unknown Sun, Apr 1, 2001, at 00:09:54
grishny unknown Sat, Nov 11, 2000, at 20:01:33
gumpy13 unknown Fri, Mar 12, 2004, at 10:04:56
gumpy13 unknown Wed, Apr 7, 2004, at 10:06:42
gwydion42 unknown Wed, Sep 25, 2002, at 15:17:59
handydandy unknown Mon, Dec 29, 2003, at 11:29:21
handydandy unknown Mon, Apr 12, 2004, at 14:16:50
hans44 unknown Sat, Feb 7, 2004, at 09:12:05
hawkin unknown Fri, Nov 30, 2001, at 15:57:47
hawkin unknown Thu, Feb 1, 2001, at 14:34:50
henry unknown Tue, Aug 7, 2001, at 07:02:04
heroic unknown Wed, Sep 22, 2004, at 13:32:21
hikesmountains unknown Fri, Apr 25, 2003, at 15:17:19
hilohello unknown Fri, Jul 4, 2003, at 13:28:45
hookedonpepsi unknown Thu, Sep 20, 2001, at 17:55:15
igthebold unknown Fri, Nov 1, 2002, at 10:25:10
igthebold unknown Wed, Aug 27, 2003, at 07:32:45
ipitythebaka unknown Tue, May 25, 2004, at 18:01:21
ipitythebaka unknown Fri, May 28, 2004, at 13:56:06
issachar unknown Fri, Sep 27, 2002, at 22:45:28
issachar unknown Sat, Nov 21, 1998, at 13:47:45
jaguar unknown Fri, Jan 15, 1999, at 21:58:16
jbstauffer unknown Fri, Apr 13, 2001, at 12:47:26
jeitan unknown Thu, Dec 20, 2001, at 17:15:43
jericho unknown Thu, May 27, 1999, at 14:53:15
jimfromtx unknown Thu, Jan 16, 2003, at 09:49:28
jimfromtx unknown Thu, May 22, 2003, at 12:06:49
jo unknown Thu, Nov 29, 2001, at 20:18:45
jo unknown Fri, Oct 18, 2002, at 14:49:49
jo unknown Tue, Nov 2, 2004, at 21:05:00
joanarc4 unknown Mon, Nov 19, 2001, at 16:25:52
joander unknown Wed, Jan 16, 2002, at 08:09:08
joevnvdvc unknown Sat, Aug 28, 2004, at 13:03:19
johnleemk unknown Thu, Jan 31, 2002, at 01:51:32
johnleemk unknown Sun, Feb 17, 2002, at 02:58:49
josephine unknown Thu, Jul 15, 2004, at 09:58:59
joshcolvin unknown Wed, Nov 26, 2003, at 12:59:53
june2004 unknown Tue, May 4, 2004, at 06:40:18
justduit unknown Thu, Oct 9, 2003, at 11:11:21
justsayin unknown Thu, Jul 11, 2002, at 10:01:44
khadrane unknown Fri, Feb 20, 2004, at 18:18:34
kikdabluecow unknown Wed, Dec 31, 2003, at 19:49:12
king unknown Thu, Jul 25, 2002, at 14:08:18
kittyboo unknown Thu, Jun 17, 2004, at 02:24:33
kiwikittyboy unknown Wed, Jun 30, 2004, at 14:39:50
kman52000 unknown Fri, Mar 12, 2004, at 11:56:17
knivetsil unknown Mon, May 20, 2002, at 12:51:14
knivetsil unknown Mon, Aug 26, 2002, at 18:15:36
knivetsil unknown Wed, Jun 23, 2004, at 15:25:42
krishh unknown Wed, Aug 14, 2002, at 05:20:02
ladvarian unknown Tue, Apr 6, 2004, at 00:49:45
lalindo unknown Thu, Jul 15, 2004, at 14:32:43
langer8191 unknown Tue, Apr 17, 2001, at 02:29:53
lazorra unknown Fri, Apr 18, 2003, at 17:44:49
ldhbdsi unknown Sat, Oct 20, 2001, at 15:08:40
leen unknown Mon, Sep 11, 2000, at 21:26:44
lindalloo unknown Fri, Aug 23, 2002, at 19:01:11
lizfromnarnia unknown Fri, Nov 30, 2001, at 11:56:51
lizzu unknown Fri, Jun 25, 2004, at 06:52:24
lodrelhai unknown Fri, Feb 27, 2004, at 22:52:54
loopy unknown Fri, Jan 29, 1999, at 11:19:28
loopy unknown Fri, Sep 15, 2000, at 08:03:26
lotte139 unknown Tue, Jun 22, 2004, at 10:27:09
luckywizard unknown Sun, Mar 24, 2002, at 14:10:10
lunadragoness unknown Sat, Jul 17, 2004, at 21:23:09
lux unknown Wed, Feb 4, 2004, at 17:43:45
lynette unknown Thu, Feb 3, 2000, at 18:33:11
macrinus7 unknown Wed, Dec 5, 2001, at 21:52:03
macrinus7 unknown Fri, May 26, 2000, at 23:17:35
madena unknown Tue, Mar 25, 2003, at 08:42:51
madena unknown Mon, Oct 25, 2004, at 15:24:49
maduin unknown Thu, May 30, 2002, at 17:30:59
maduin unknown Thu, Dec 25, 2003, at 14:10:54
magicunicorn8888 unknown Sun, Sep 19, 2004, at 23:10:40
magus unknown Thu, Apr 15, 2004, at 16:54:09
mandichaos unknown Fri, Aug 16, 2002, at 07:30:33
mandichaos unknown Fri, Sep 27, 2002, at 11:23:05
manogamez unknown Sat, Nov 18, 2000, at 13:12:05
marilynroy unknown Sun, Jan 25, 2004, at 16:41:39
marvinthegreat unknown Thu, Jan 3, 2002, at 02:35:45
me111 unknown Sun, Oct 5, 2003, at 14:25:29
me111 unknown Mon, May 17, 2004, at 12:00:48
merry unknown Sat, Sep 27, 2003, at 14:54:52
michael unknown Wed, Nov 7, 2001, at 15:44:13
mina unknown Sat, May 17, 2003, at 10:20:28
monkeyman unknown Mon, Jun 7, 2004, at 15:14:17
monkeyman unknown Tue, Oct 3, 2000, at 12:08:50
mordechai unknown Fri, Apr 23, 2004, at 10:45:18
moria unknown Mon, Jul 7, 2003, at 11:03:53
mwazzap unknown Sun, Nov 3, 2002, at 19:00:53
mwazzap unknown Mon, Dec 9, 2002, at 20:45:11
mysdaao unknown Tue, Dec 3, 2002, at 09:11:00
myth unknown Sat, Apr 5, 2003, at 22:22:07
neongrey unknown Mon, Apr 8, 2002, at 22:28:19
neongrey unknown Tue, Nov 9, 2004, at 13:00:47
netwyrm unknown Wed, Sep 15, 2004, at 21:51:13
nomie unknown Sun, Oct 20, 2002, at 16:45:41
nyik unknown Fri, Nov 15, 2002, at 07:46:45
oceanparadise unknown Mon, Jun 2, 2003, at 13:43:07
omega unknown Sun, Apr 13, 2003, at 20:54:20
omega unknown Mon, Mar 27, 2000, at 20:35:01
omenofdoom unknown Fri, Sep 17, 2004, at 17:35:00
ootum unknown Sun, Apr 2, 2000, at 20:49:55
pastaqueen unknown Sat, Feb 2, 2002, at 15:14:02
paulajo unknown Sat, Jun 7, 2003, at 22:46:19
paulajo unknown Fri, Jun 29, 2001, at 19:19:07
phoenix728 unknown Sun, Aug 29, 2004, at 10:33:05
pingus unknown Fri, Mar 5, 2004, at 17:26:00
pitnyelder unknown Mon, Jan 26, 2004, at 12:21:55
psychomarill unknown Tue, Jan 20, 2004, at 22:38:34
quicksilvre unknown Tue, Sep 28, 2004, at 00:14:52
raph unknown Sat, Sep 28, 2002, at 10:02:50
rayn unknown Fri, Apr 16, 2004, at 15:48:57
reddlowe unknown Wed, Oct 31, 2001, at 13:02:43
renwolfe unknown Fri, Apr 5, 2002, at 07:22:42
renwolfe unknown Mon, Nov 11, 2002, at 05:38:57
renwood unknown Thu, Oct 21, 2004, at 10:23:06
reverended unknown Mon, Jan 28, 2002, at 19:26:29
reverended unknown Fri, Nov 22, 2002, at 19:22:25
rifttraveler unknown Mon, Nov 12, 2001, at 16:31:32
rifttraveler unknown Mon, Aug 4, 2003, at 08:39:37
rivikah unknown Sun, Dec 3, 2000, at 12:16:39
robnephew unknown Fri, Jun 7, 2002, at 12:17:31
rognik unknown Fri, Oct 29, 2004, at 23:43:47
rol_guy unknown Tue, Aug 17, 2004, at 00:27:35
roseanne unknown Sat, May 15, 2004, at 10:22:52
ryacam unknown Mon, Nov 19, 2001, at 04:16:08
rynok unknown Tue, Sep 7, 2004, at 23:27:08
sakura unknown Fri, Feb 9, 2001, at 14:16:39
sam unknown Wed, Oct 28, 1998, at 16:09:49
scottiegirlc unknown Thu, Dec 26, 2002, at 22:55:04
sdd unknown Sun, Jun 6, 2004, at 13:40:55
seabright unknown Thu, Aug 1, 2002, at 17:45:18
searose unknown Wed, Nov 26, 2003, at 05:50:04
sessie unknown Tue, Dec 9, 2003, at 23:18:31
sessie unknown Tue, Jun 8, 2004, at 14:01:54
shamm unknown Fri, Mar 19, 1999, at 05:47:32
shaz unknown Sun, Oct 6, 2002, at 16:32:35
shazz unknown Thu, Jun 27, 2002, at 02:19:43
shellybug unknown Thu, Oct 10, 2002, at 12:04:20
shuntya unknown Fri, Jan 18, 2002, at 01:05:56
shuntya unknown Tue, Jan 22, 2002, at 03:53:19
shuntya unknown Fri, Aug 23, 2002, at 04:03:40
shuntya unknown Tue, Oct 8, 2002, at 05:59:20
silon unknown Tue, Sep 18, 2001, at 19:28:49
silon unknown Fri, Jun 14, 2002, at 14:18:38
silon unknown Mon, Aug 13, 2001, at 09:53:58
silverfox unknown Sun, Nov 16, 2003, at 06:52:48
silverfox unknown Fri, Dec 5, 2003, at 07:44:14
silverfox unknown Mon, Dec 8, 2003, at 07:14:08
silverfox unknown Sat, Jan 31, 2004, at 14:51:03
silverfox unknown Fri, Mar 19, 2004, at 11:06:24
skizzot unknown Sat, Sep 18, 2004, at 22:30:33
smifferific unknown Thu, Apr 24, 2003, at 05:28:04
soils unknown Fri, Nov 16, 2001, at 09:50:12
solarcat unknown Tue, Oct 1, 2002, at 11:15:36
solarcat unknown Tue, Feb 10, 2004, at 18:15:56
songster unknown Fri, Jun 7, 2002, at 03:30:46
songster unknown Mon, Jun 10, 2002, at 06:16:00
spoon unknown Sun, Jan 4, 2004, at 09:41:06
spoon unknown Mon, Feb 8, 1999, at 10:15:27
stephen unknown Sat, Nov 21, 1998, at 20:56:24
sting unknown Tue, May 13, 2003, at 13:31:39
strawmeadow unknown Sun, Aug 25, 2002, at 09:25:10
sundragyn unknown Wed, Jan 30, 2002, at 16:07:36
sundragyn unknown Mon, Aug 4, 2003, at 10:37:50
supersnake1234 unknown Tue, Mar 11, 2003, at 14:24:44
tbg unknown Fri, Jul 11, 2003, at 11:37:43
tovsoaster unknown Sun, Nov 4, 2001, at 23:24:24
trip unknown Fri, Jan 8, 1999, at 09:03:23
turgor unknown Sat, Oct 5, 2002, at 21:32:18
twin unknown Wed, May 19, 2004, at 20:28:20
u25150 unknown Tue, Oct 5, 2004, at 17:36:47
v0lrath unknown Wed, Sep 25, 2002, at 23:34:38
v0lrath unknown Wed, Sep 17, 2003, at 11:12:02
veldinwar unknown Thu, May 20, 2004, at 03:49:09
veldinwar unknown Thu, May 27, 2004, at 13:33:08
veldinwar unknown Sat, Oct 23, 2004, at 12:55:52
whitehelm unknown Tue, Nov 27, 2001, at 18:27:13
whitehelm unknown Sat, Nov 16, 2002, at 17:43:53
whitehelm unknown Sun, May 18, 2003, at 16:20:29
wonder_boy unknown Thu, Oct 10, 2002, at 22:01:05
wytewolf unknown Sat, May 4, 2002, at 05:53:00
wytewolf unknown Thu, Sep 26, 2002, at 04:01:30
wytewolf unknown Sun, May 11, 2003, at 11:48:05
xfish unknown Sat, Mar 15, 2003, at 09:01:47
xfish unknown Wed, Jul 16, 2003, at 12:09:27
yoshi348 unknown Mon, Sep 23, 2002, at 18:22:37
yoshi348 unknown Fri, Aug 15, 2003, at 11:35:11
yuxing unknown Sun, Oct 21, 2001, at 17:45:34
zackarotto unknown Sun, Sep 8, 2002, at 14:15:38
zoc unknown Mon, Jan 6, 2003, at 18:53:53
zorrostar unknown Mon, Mar 10, 2003, at 21:45:27
zorrostar unknown Mon, Jul 7, 2003, at 21:56:35
zorrostar unknown Thu, Sep 25, 2003, at 18:50:39
zullin unknown Wed, Sep 25, 2002, at 21:22:07
zullin unknown Thu, Sep 16, 1999, at 16:48:03
zullin unknown Sat, Mar 25, 2000, at 14:15:57
zup unknown Wed, Oct 2, 2002, at 17:38:20

Archived Hall of Fame Entries


Back to the Adventure Games Live home page.