Main      Site Guide    

Fantasy Quest II

Hall of Fame: Archived Entries

(Before November 15, 2004)


Name        Date
sam Sun, Sep 22, 2002, at 07:56:41
mensekemeser Sun, Sep 22, 2002, at 18:35:53
planeshifter2 Sun, Sep 22, 2002, at 19:06:22
ayako Sun, Sep 22, 2002, at 20:42:24
gremlinn Sun, Sep 22, 2002, at 21:17:34
glacier Sun, Sep 22, 2002, at 22:05:31
gabe Sun, Sep 22, 2002, at 22:27:18
zullin Sun, Sep 22, 2002, at 23:39:14
zackarotto Mon, Sep 23, 2002, at 10:47:38
warlock Mon, Sep 23, 2002, at 12:57:33
marvin Mon, Sep 23, 2002, at 14:18:25
harlequin Mon, Sep 23, 2002, at 14:25:07
ayako007 Mon, Sep 23, 2002, at 14:50:42
ayako007 Mon, Sep 23, 2002, at 15:10:00
reverended Mon, Sep 23, 2002, at 16:01:02
mary Mon, Sep 23, 2002, at 17:18:09
gremlinn Mon, Sep 23, 2002, at 20:24:06
gremlinn Mon, Sep 23, 2002, at 20:38:41
tbg Mon, Sep 23, 2002, at 23:38:22
shuntya Tue, Sep 24, 2002, at 01:14:16
shuntya Tue, Sep 24, 2002, at 04:39:50
mandolin Tue, Sep 24, 2002, at 07:13:10
ghom Tue, Sep 24, 2002, at 08:50:30
coldfyre Tue, Sep 24, 2002, at 10:17:52
yeti Tue, Sep 24, 2002, at 10:41:04
marvin Tue, Sep 24, 2002, at 11:13:30
kman Tue, Sep 24, 2002, at 11:14:35
marvin Tue, Sep 24, 2002, at 11:38:56
ghom Tue, Sep 24, 2002, at 12:19:54
ang Tue, Sep 24, 2002, at 12:22:33
sosiqui Tue, Sep 24, 2002, at 12:23:31
ekaterin Tue, Sep 24, 2002, at 12:44:03
gamemaster1234 Tue, Sep 24, 2002, at 13:08:53
sundragyn Tue, Sep 24, 2002, at 14:11:01
ldhbdsi Tue, Sep 24, 2002, at 15:20:39
yoshi348 Tue, Sep 24, 2002, at 16:28:05
xavier Tue, Sep 24, 2002, at 17:09:20
macrinus7 Tue, Sep 24, 2002, at 17:30:35
cdadams Tue, Sep 24, 2002, at 19:07:47
neongrey Tue, Sep 24, 2002, at 20:54:21
songster Tue, Sep 24, 2002, at 23:32:49
v0lrath Tue, Sep 24, 2002, at 23:54:54
rifttraveler Wed, Sep 25, 2002, at 00:39:36
v0lrath Wed, Sep 25, 2002, at 00:43:05
v0lrath Wed, Sep 25, 2002, at 01:14:09
songster Wed, Sep 25, 2002, at 03:21:53
songster Wed, Sep 25, 2002, at 04:51:07
10kan Wed, Sep 25, 2002, at 06:40:35
bobbyliu3002 Wed, Sep 25, 2002, at 06:53:58
godzilla Wed, Sep 25, 2002, at 07:21:09
mandichaos Wed, Sep 25, 2002, at 08:47:14
essgee Wed, Sep 25, 2002, at 10:55:04
scubaben Wed, Sep 25, 2002, at 11:03:40
reddlowe Wed, Sep 25, 2002, at 12:09:10
drac Wed, Sep 25, 2002, at 14:09:31
manxgirl Wed, Sep 25, 2002, at 14:32:32
ldhbdsi Wed, Sep 25, 2002, at 14:33:56
nibek Wed, Sep 25, 2002, at 14:36:41
wytewolf Wed, Sep 25, 2002, at 14:56:56
hawkin Wed, Sep 25, 2002, at 15:18:28
delissan Wed, Sep 25, 2002, at 15:39:23
sloth Wed, Sep 25, 2002, at 16:01:19
dragonvolant Wed, Sep 25, 2002, at 18:05:00
lozenge Wed, Sep 25, 2002, at 19:33:27
djinn Wed, Sep 25, 2002, at 20:02:18
rinzel Wed, Sep 25, 2002, at 21:09:55
neongrey Wed, Sep 25, 2002, at 21:58:22
georgepburdell Wed, Sep 25, 2002, at 22:13:15
annetten Thu, Sep 26, 2002, at 03:41:22
lemur Thu, Sep 26, 2002, at 04:40:46
vasnefy Thu, Sep 26, 2002, at 10:06:26
mayabird Thu, Sep 26, 2002, at 10:42:24
botes Thu, Sep 26, 2002, at 12:39:10
garcia Thu, Sep 26, 2002, at 14:18:12
knivetsil Thu, Sep 26, 2002, at 17:54:52
pilgrim Thu, Sep 26, 2002, at 20:21:30
jezziekins Thu, Sep 26, 2002, at 20:35:38
card Thu, Sep 26, 2002, at 22:05:45
leknmama Thu, Sep 26, 2002, at 22:30:12
bobbyliu3002 Fri, Sep 27, 2002, at 08:44:37
gwydion42 Fri, Sep 27, 2002, at 10:12:58
dhrod Fri, Sep 27, 2002, at 11:40:35
ghom Fri, Sep 27, 2002, at 11:48:18
issachar Fri, Sep 27, 2002, at 11:51:33
bakker Fri, Sep 27, 2002, at 12:04:22
bakker1 Fri, Sep 27, 2002, at 12:08:26
bakker2 Fri, Sep 27, 2002, at 12:09:47
paradox Fri, Sep 27, 2002, at 14:27:22
darkwolf Fri, Sep 27, 2002, at 15:09:23
ade Fri, Sep 27, 2002, at 15:57:28
monkeyman Fri, Sep 27, 2002, at 16:29:55
speedrun Fri, Sep 27, 2002, at 17:32:37
cdr Fri, Sep 27, 2002, at 17:53:21
senvy Fri, Sep 27, 2002, at 18:55:48
planeshifter Fri, Sep 27, 2002, at 19:57:18
lkmom Fri, Sep 27, 2002, at 20:36:30
jebediah Fri, Sep 27, 2002, at 20:54:33
musicboy Fri, Sep 27, 2002, at 20:56:57
cynthia Fri, Sep 27, 2002, at 22:02:09
ederany Fri, Sep 27, 2002, at 22:05:20
whitehelm Fri, Sep 27, 2002, at 23:37:08
raph Sat, Sep 28, 2002, at 03:31:13
alex89 Sat, Sep 28, 2002, at 09:12:55
bella Sat, Sep 28, 2002, at 12:11:16
bandaids Sat, Sep 28, 2002, at 14:23:02
planeshifter Sat, Sep 28, 2002, at 14:40:22
masterko Sat, Sep 28, 2002, at 14:44:53
pertinax Sat, Sep 28, 2002, at 18:49:51
yasukebeor Sat, Sep 28, 2002, at 18:55:09
zella Sat, Sep 28, 2002, at 19:58:20
altima17 Sat, Sep 28, 2002, at 20:12:45
delirious Sat, Sep 28, 2002, at 20:41:10
janina Sat, Sep 28, 2002, at 21:02:50
vincentdeboule Sun, Sep 29, 2002, at 00:21:01
silon Sun, Sep 29, 2002, at 07:37:32
leen Sun, Sep 29, 2002, at 08:08:14
hypercatmonkey Sun, Sep 29, 2002, at 11:35:13
yeti Sun, Sep 29, 2002, at 12:23:58
ade Sun, Sep 29, 2002, at 12:25:49
lucy Sun, Sep 29, 2002, at 13:12:49
beowulf Sun, Sep 29, 2002, at 14:44:28
omega Sun, Sep 29, 2002, at 23:05:11
shadowmask Sun, Sep 29, 2002, at 23:42:52
etwar Mon, Sep 30, 2002, at 11:03:28
tobias Mon, Sep 30, 2002, at 15:37:35
skyrunner79 Mon, Sep 30, 2002, at 20:34:24
thodan Tue, Oct 1, 2002, at 08:39:57
bknots Tue, Oct 1, 2002, at 09:48:05
gone Tue, Oct 1, 2002, at 09:48:11
drac Tue, Oct 1, 2002, at 09:48:53
mandichaos Tue, Oct 1, 2002, at 10:56:10
dj Tue, Oct 1, 2002, at 11:33:43
enderx94 Tue, Oct 1, 2002, at 12:20:19
katnumber2 Tue, Oct 1, 2002, at 16:00:24
harong Tue, Oct 1, 2002, at 17:12:59
lynda Tue, Oct 1, 2002, at 18:36:56
bijou Tue, Oct 1, 2002, at 18:45:24
mangonut Tue, Oct 1, 2002, at 20:47:06
bijou Tue, Oct 1, 2002, at 22:51:52
platypi007 Wed, Oct 2, 2002, at 00:00:04
gburnsid Wed, Oct 2, 2002, at 05:12:12
krishhh Wed, Oct 2, 2002, at 10:40:22
lynette Wed, Oct 2, 2002, at 13:09:41
twentyinchcrawler Wed, Oct 2, 2002, at 13:43:13
murglezoink Wed, Oct 2, 2002, at 14:25:30
feddeth Wed, Oct 2, 2002, at 16:40:48
byfairyhands Wed, Oct 2, 2002, at 17:21:36
buh Wed, Oct 2, 2002, at 22:45:03
oorla Thu, Oct 3, 2002, at 01:30:43
avalanche Thu, Oct 3, 2002, at 03:52:15
unknown Thu, Oct 3, 2002, at 04:50:20
gobhamor Thu, Oct 3, 2002, at 07:23:50
marcat Thu, Oct 3, 2002, at 08:13:35
kaikel Thu, Oct 3, 2002, at 12:56:43
marciana Thu, Oct 3, 2002, at 18:32:40
bobbyliu3002 Thu, Oct 3, 2002, at 20:31:37
brittanydancer Thu, Oct 3, 2002, at 21:04:28
neongrey Thu, Oct 3, 2002, at 22:05:03
jbrecken Thu, Oct 3, 2002, at 23:44:54
brunneng Fri, Oct 4, 2002, at 00:00:14
zwemgek Fri, Oct 4, 2002, at 01:10:09
ryacam Fri, Oct 4, 2002, at 02:18:19
mirage1661 Fri, Oct 4, 2002, at 08:17:38
angel2002310 Fri, Oct 4, 2002, at 12:33:34
jeb Fri, Oct 4, 2002, at 14:15:50
rat Fri, Oct 4, 2002, at 14:44:39
trip Fri, Oct 4, 2002, at 17:10:21
maccat1 Fri, Oct 4, 2002, at 20:35:22
euan Sat, Oct 5, 2002, at 03:17:17
mattmann Sat, Oct 5, 2002, at 07:26:02
lisa Sat, Oct 5, 2002, at 08:24:04
joesgirl Sat, Oct 5, 2002, at 08:53:34
freda Sat, Oct 5, 2002, at 12:09:21
ramithon Sat, Oct 5, 2002, at 12:16:34
nicky Sat, Oct 5, 2002, at 15:05:35
bandaids Sat, Oct 5, 2002, at 17:43:11
zup Sat, Oct 5, 2002, at 20:08:49
darkway Sun, Oct 6, 2002, at 08:48:12
new27323 Sun, Oct 6, 2002, at 09:47:44
monkeyman1138 Sun, Oct 6, 2002, at 14:57:14
folie Sun, Oct 6, 2002, at 22:36:47
bomber Mon, Oct 7, 2002, at 11:48:04
silkfever Mon, Oct 7, 2002, at 13:13:38
mj Mon, Oct 7, 2002, at 13:16:10
slinkstercool Mon, Oct 7, 2002, at 16:24:17
olly Mon, Oct 7, 2002, at 17:55:33
professor Mon, Oct 7, 2002, at 20:37:50
jimmy Mon, Oct 7, 2002, at 23:20:07
shell0225 Tue, Oct 8, 2002, at 10:14:57
jan Tue, Oct 8, 2002, at 12:33:31
vixen Tue, Oct 8, 2002, at 13:08:25
shack Tue, Oct 8, 2002, at 17:08:28
captbushido Tue, Oct 8, 2002, at 18:05:20
terrysalt Tue, Oct 8, 2002, at 21:46:11
johnleemk Wed, Oct 9, 2002, at 02:18:27
alianablue Wed, Oct 9, 2002, at 06:00:39
kelleyjean Wed, Oct 9, 2002, at 10:10:41
jend34 Wed, Oct 9, 2002, at 14:19:47
kokanee Wed, Oct 9, 2002, at 15:56:29
docownage Thu, Oct 10, 2002, at 08:14:11
firegirl Thu, Oct 10, 2002, at 19:31:59
luckywizard Thu, Oct 10, 2002, at 20:40:30
emuman Fri, Oct 11, 2002, at 02:43:17
phocas Fri, Oct 11, 2002, at 08:47:53
shellerific Fri, Oct 11, 2002, at 11:12:28
hoopla Fri, Oct 11, 2002, at 15:46:14
terrysalt Sat, Oct 12, 2002, at 00:26:37
lindalloo Sat, Oct 12, 2002, at 15:05:54
katt Sat, Oct 12, 2002, at 15:07:09
lynn Sat, Oct 12, 2002, at 23:01:41
anne Sun, Oct 13, 2002, at 00:26:43
christian Sun, Oct 13, 2002, at 04:42:41
mx Sun, Oct 13, 2002, at 05:40:18
baronwr Sun, Oct 13, 2002, at 06:47:59
denoy Sun, Oct 13, 2002, at 08:52:57
ordino Sun, Oct 13, 2002, at 10:19:54
paulajo Sun, Oct 13, 2002, at 13:51:13
yolanda Sun, Oct 13, 2002, at 20:32:09
grishny Sun, Oct 13, 2002, at 20:41:10
fantasy Mon, Oct 14, 2002, at 05:18:17
didi711 Mon, Oct 14, 2002, at 08:04:35
gilly Mon, Oct 14, 2002, at 08:33:02
kermit Mon, Oct 14, 2002, at 10:27:06
shandar Mon, Oct 14, 2002, at 12:52:10
bijou Mon, Oct 14, 2002, at 14:08:34
bkred Tue, Oct 15, 2002, at 16:17:23
lizzie1031 Tue, Oct 15, 2002, at 22:19:37
songster Wed, Oct 16, 2002, at 00:07:48
songster Wed, Oct 16, 2002, at 03:24:57
10105084 Wed, Oct 16, 2002, at 05:16:04
leanne Wed, Oct 16, 2002, at 10:18:21
danny Wed, Oct 16, 2002, at 15:47:27
sigmax Wed, Oct 16, 2002, at 18:57:14
drakhen Thu, Oct 17, 2002, at 13:00:20
bronz Thu, Oct 17, 2002, at 17:41:48
sigmax Fri, Oct 18, 2002, at 02:04:44
bgerry Fri, Oct 18, 2002, at 03:22:33
javert7439 Fri, Oct 18, 2002, at 11:24:07
zizzle Sat, Oct 19, 2002, at 00:48:28
shaz Sat, Oct 19, 2002, at 08:43:49
sugacattey Sat, Oct 19, 2002, at 10:11:26
lotrtt2 Sat, Oct 19, 2002, at 11:54:44
ruffatore Sat, Oct 19, 2002, at 17:38:28
me Sat, Oct 19, 2002, at 19:16:38
cerem Sat, Oct 19, 2002, at 23:04:59
carrie Sun, Oct 20, 2002, at 04:34:04
nomie Sun, Oct 20, 2002, at 10:21:09
annawriter Sun, Oct 20, 2002, at 12:55:48
perceval Sun, Oct 20, 2002, at 15:30:16
kenjones Sun, Oct 20, 2002, at 16:22:14
wagnerml Sun, Oct 20, 2002, at 19:43:01
liina Sun, Oct 20, 2002, at 21:44:11
nick Mon, Oct 21, 2002, at 03:27:18
sheemie Mon, Oct 21, 2002, at 10:05:58
akscully Mon, Oct 21, 2002, at 11:50:32
horus Tue, Oct 22, 2002, at 06:24:48
pastaqueen Tue, Oct 22, 2002, at 10:49:22
asmdrm Tue, Oct 22, 2002, at 18:36:06
ambercat Tue, Oct 22, 2002, at 18:45:52
dvs Wed, Oct 23, 2002, at 00:02:08
jon752 Thu, Oct 24, 2002, at 00:06:31
shellntim Thu, Oct 24, 2002, at 06:18:21
pippa Fri, Oct 25, 2002, at 13:54:08
morosi Fri, Oct 25, 2002, at 14:53:55
summerq Fri, Oct 25, 2002, at 15:52:16
mystica Fri, Oct 25, 2002, at 16:57:55
drbug Sun, Oct 27, 2002, at 12:40:36
bryn Sun, Oct 27, 2002, at 23:31:40
soils Mon, Oct 28, 2002, at 13:08:43
athena Mon, Oct 28, 2002, at 19:44:37
dezzi Mon, Oct 28, 2002, at 20:01:24
fee Tue, Oct 29, 2002, at 05:30:14
joesgirl Tue, Oct 29, 2002, at 08:14:45
aussiesmurf Tue, Oct 29, 2002, at 16:51:08
ebs Tue, Oct 29, 2002, at 17:21:17
dilbert Tue, Oct 29, 2002, at 17:33:32
erdrick Wed, Oct 30, 2002, at 01:00:03
loopy Wed, Oct 30, 2002, at 12:14:53
rurouni Wed, Oct 30, 2002, at 12:41:01
girlnextdoor Wed, Oct 30, 2002, at 14:17:21
kman52000 Thu, Oct 31, 2002, at 20:30:24
brad Fri, Nov 1, 2002, at 11:15:18
vbcubey Fri, Nov 1, 2002, at 13:03:55
thecitizen Fri, Nov 1, 2002, at 13:27:00
nutmeg Fri, Nov 1, 2002, at 15:28:29
stick Fri, Nov 1, 2002, at 16:56:46
b70valkyrie Fri, Nov 1, 2002, at 22:08:52
renwolfe Sat, Nov 2, 2002, at 04:21:17
aaz Sat, Nov 2, 2002, at 22:45:53
pinkgrimreaper Sun, Nov 3, 2002, at 13:13:11
friedkitten Sun, Nov 3, 2002, at 15:02:48
tk Mon, Nov 4, 2002, at 05:49:36
sundragyn Mon, Nov 4, 2002, at 09:32:56
itsmee Mon, Nov 4, 2002, at 09:38:08
ackoz Mon, Nov 4, 2002, at 20:59:16
horad Tue, Nov 5, 2002, at 06:08:39
ei Tue, Nov 5, 2002, at 07:16:22
pablo Tue, Nov 5, 2002, at 14:25:39
mwazzap Tue, Nov 5, 2002, at 16:55:05
igthebold Wed, Nov 6, 2002, at 07:56:02
brad Thu, Nov 7, 2002, at 10:06:47
rystal Thu, Nov 7, 2002, at 15:55:26
king Fri, Nov 8, 2002, at 09:33:10
rita Fri, Nov 8, 2002, at 17:47:35
gordius Sat, Nov 9, 2002, at 18:59:38
joanarc4 Sun, Nov 10, 2002, at 07:07:29
skye Sun, Nov 10, 2002, at 08:38:48
mamday Sun, Nov 10, 2002, at 11:07:58
dec Sun, Nov 10, 2002, at 12:19:39
ed Sun, Nov 10, 2002, at 16:22:37
kaisha Mon, Nov 11, 2002, at 00:38:31
rhokap Mon, Nov 11, 2002, at 06:52:20
jair Mon, Nov 11, 2002, at 16:07:12
bee Tue, Nov 12, 2002, at 01:49:21
bee Tue, Nov 12, 2002, at 04:46:53
rudegar Tue, Nov 12, 2002, at 09:17:50
loopy Tue, Nov 12, 2002, at 11:32:51
renwolfe Tue, Nov 12, 2002, at 13:01:46
siama Tue, Nov 12, 2002, at 13:28:45
wesgeddings Tue, Nov 12, 2002, at 14:10:43
jennyd Wed, Nov 13, 2002, at 13:26:29
clown Thu, Nov 14, 2002, at 12:28:36
strath Thu, Nov 14, 2002, at 18:16:49
hoopyfrood Fri, Nov 15, 2002, at 13:12:43
mazer31 Fri, Nov 15, 2002, at 14:34:59
whitehelm Sat, Nov 16, 2002, at 19:53:17
rita Sun, Nov 17, 2002, at 13:34:47
smitty Sun, Nov 17, 2002, at 17:24:51
donotmockthepea Sun, Nov 17, 2002, at 18:43:35
ralphmerridew Sun, Nov 17, 2002, at 19:43:25
dopeonarope Sun, Nov 17, 2002, at 20:18:09
sdawn Mon, Nov 18, 2002, at 06:32:52
jellybean Mon, Nov 18, 2002, at 16:08:35
hobbes Tue, Nov 19, 2002, at 14:20:26
lfq2 Tue, Nov 19, 2002, at 14:46:25
fox Tue, Nov 19, 2002, at 20:50:59
nyik Wed, Nov 20, 2002, at 11:45:36
gnawbird Thu, Nov 21, 2002, at 01:30:40
alwildes Thu, Nov 21, 2002, at 12:18:01
stommpingmama Thu, Nov 21, 2002, at 18:12:19
mx Fri, Nov 22, 2002, at 06:26:17
brooke Fri, Nov 22, 2002, at 18:41:56
hfibonik Sat, Nov 23, 2002, at 01:22:52
kevion Sat, Nov 23, 2002, at 11:46:56
reverended Sat, Nov 23, 2002, at 18:01:13
rejkja Sun, Nov 24, 2002, at 04:52:01
speeddemon Sun, Nov 24, 2002, at 11:24:42
dctexan Sun, Nov 24, 2002, at 20:30:28
frendlyfo Sun, Nov 24, 2002, at 21:03:36
bobbyliu3002 Mon, Nov 25, 2002, at 06:56:44
rolando Mon, Nov 25, 2002, at 07:57:47
heffsoup Mon, Nov 25, 2002, at 10:51:08
jbstauffer Mon, Nov 25, 2002, at 15:59:46
gtarplaer Mon, Nov 25, 2002, at 17:12:44
piper Tue, Nov 26, 2002, at 10:41:51
carrie Tue, Nov 26, 2002, at 11:37:49
adams Wed, Nov 27, 2002, at 12:19:29
rinzel Wed, Nov 27, 2002, at 14:33:04
bubblebee23 Wed, Nov 27, 2002, at 19:24:37
supermccgirl Fri, Nov 29, 2002, at 14:32:43
cay Fri, Nov 29, 2002, at 19:27:15
kediri Sat, Nov 30, 2002, at 08:10:15
tragicjuliet03 Sat, Nov 30, 2002, at 18:41:39
rickyb Sat, Nov 30, 2002, at 21:40:31
telperion Sun, Dec 1, 2002, at 22:55:00
mystio Mon, Dec 2, 2002, at 00:19:29
lyliac Mon, Dec 2, 2002, at 09:51:54
ackvelina Tue, Dec 3, 2002, at 05:35:16
msslarson Tue, Dec 3, 2002, at 09:13:41
sara75 Tue, Dec 3, 2002, at 11:20:24
deejay Wed, Dec 4, 2002, at 04:18:25
molae Wed, Dec 4, 2002, at 04:36:19
abdomen Wed, Dec 4, 2002, at 07:57:05
winnymano Thu, Dec 5, 2002, at 12:04:31
mysdaao Thu, Dec 5, 2002, at 12:13:37
image Fri, Dec 6, 2002, at 11:57:14
windchaser2 Sat, Dec 7, 2002, at 00:28:11
weyrgrrl Sat, Dec 7, 2002, at 10:44:42
dougie Sun, Dec 8, 2002, at 01:56:04
callie Sun, Dec 8, 2002, at 03:36:53
riyousha Sun, Dec 8, 2002, at 11:16:50
jaffy Sun, Dec 8, 2002, at 23:59:30
lmo Tue, Dec 10, 2002, at 14:02:01
bead Wed, Dec 11, 2002, at 11:40:34
librarians Thu, Dec 12, 2002, at 22:45:23
trina Thu, Dec 12, 2002, at 23:41:36
ely Fri, Dec 13, 2002, at 12:32:23
tomson Sat, Dec 14, 2002, at 06:19:12
tomson Sat, Dec 14, 2002, at 07:34:02
crackers Sat, Dec 14, 2002, at 16:11:36
zulu Sat, Dec 14, 2002, at 16:38:27
missmari245 Mon, Dec 16, 2002, at 01:06:15
shamm Mon, Dec 16, 2002, at 05:24:34
cat Mon, Dec 16, 2002, at 16:06:30
lynn747 Mon, Dec 16, 2002, at 19:27:30
monroe Tue, Dec 17, 2002, at 14:17:59
debz Wed, Dec 18, 2002, at 03:07:59
sharim33 Wed, Dec 18, 2002, at 10:08:47
tigces Wed, Dec 18, 2002, at 13:59:43
kevon Thu, Dec 19, 2002, at 19:58:36
ravenscraft Fri, Dec 20, 2002, at 01:03:50
belichick Fri, Dec 20, 2002, at 21:27:25
gaw Sat, Dec 21, 2002, at 13:08:18
guanaca1 Sat, Dec 21, 2002, at 15:22:24
spenser Sat, Dec 21, 2002, at 16:02:06
poiuy Sun, Dec 22, 2002, at 00:54:51
darkcollie Sun, Dec 22, 2002, at 11:17:11
kevin Sun, Dec 22, 2002, at 17:27:41
jesswuana Mon, Dec 23, 2002, at 00:37:57
blarg Mon, Dec 23, 2002, at 13:28:10
nefret Tue, Dec 24, 2002, at 06:24:19
satu Wed, Dec 25, 2002, at 05:12:53
aubree Wed, Dec 25, 2002, at 12:22:07
bluefang Thu, Dec 26, 2002, at 02:55:01
bijou Thu, Dec 26, 2002, at 13:37:30
ishtiel Fri, Dec 27, 2002, at 05:49:05
gamecock Fri, Dec 27, 2002, at 13:26:43
heraclius Fri, Dec 27, 2002, at 14:12:17
jeanese Fri, Dec 27, 2002, at 21:47:46
ade Sun, Dec 29, 2002, at 15:39:53
stepurhan Mon, Dec 30, 2002, at 05:39:27
skylie Wed, Jan 1, 2003, at 05:26:57
ely Wed, Jan 1, 2003, at 11:12:39
dee Wed, Jan 1, 2003, at 13:58:34
a20axemred Thu, Jan 2, 2003, at 12:14:27
hookedonpepsi Thu, Jan 2, 2003, at 17:21:46
matthatter Fri, Jan 3, 2003, at 11:10:35
majandra Sat, Jan 4, 2003, at 08:50:20
epilo Sun, Jan 5, 2003, at 11:47:36
rothbabe Sun, Jan 5, 2003, at 20:37:36
scottiegirlc Sun, Jan 5, 2003, at 21:50:32
krptkaiser Wed, Jan 8, 2003, at 00:36:43
kryptania Wed, Jan 8, 2003, at 16:17:35
tomson Wed, Jan 8, 2003, at 17:46:35
debz Thu, Jan 9, 2003, at 11:35:19
mattmann2 Fri, Jan 10, 2003, at 11:48:14
ned Fri, Jan 10, 2003, at 13:26:46
bobbyliu3002 Sat, Jan 11, 2003, at 14:34:00
adiejack Mon, Jan 13, 2003, at 05:42:22
nikki66955 Mon, Jan 13, 2003, at 21:49:59
buckfizz Tue, Jan 14, 2003, at 07:02:40
silverl Thu, Jan 16, 2003, at 07:36:46
x5optimist Sat, Jan 18, 2003, at 09:08:55
knivetsil Sat, Jan 18, 2003, at 14:06:28
jackieh Sun, Jan 19, 2003, at 22:32:54
brianash Wed, Jan 22, 2003, at 03:37:40
bananna Fri, Jan 24, 2003, at 04:58:16
jimfromtx Fri, Jan 24, 2003, at 12:34:19
pepsi Fri, Jan 24, 2003, at 16:22:08
scotland Mon, Jan 27, 2003, at 10:32:06
nick Mon, Jan 27, 2003, at 16:31:35
alkalinetrio769 Mon, Jan 27, 2003, at 17:03:02
bandaids Mon, Jan 27, 2003, at 18:25:20
kimsuit Wed, Jan 29, 2003, at 07:36:51
brad Wed, Jan 29, 2003, at 09:52:06
aimee24 Wed, Jan 29, 2003, at 22:26:50
arella Fri, Jan 31, 2003, at 05:09:10
bmiduri Sun, Feb 2, 2003, at 11:11:35
hashbrown Mon, Feb 3, 2003, at 16:06:20
redfox Tue, Feb 4, 2003, at 05:02:36
hornyfrenchmaid Tue, Feb 4, 2003, at 12:27:30
debz Wed, Feb 5, 2003, at 04:36:10
raelen Thu, Feb 6, 2003, at 11:55:19
oldman Fri, Feb 7, 2003, at 15:04:47
destructobutt Sun, Feb 9, 2003, at 20:58:12
cat Mon, Feb 10, 2003, at 05:00:36
philerius Mon, Feb 10, 2003, at 08:49:41
asa Tue, Feb 11, 2003, at 07:25:01
demeech Fri, Feb 14, 2003, at 16:26:51
foucault Sat, Feb 15, 2003, at 13:34:36
polar84 Sun, Feb 16, 2003, at 15:51:38
carrie Mon, Feb 17, 2003, at 13:28:32
evie Tue, Feb 18, 2003, at 12:58:56
strawmeadow Tue, Feb 18, 2003, at 18:01:17
joesgirl Thu, Feb 20, 2003, at 08:27:12
lard Thu, Feb 20, 2003, at 10:48:38
10kan Thu, Feb 20, 2003, at 14:05:59
tobias Thu, Feb 20, 2003, at 15:17:17
firesoulbird Fri, Feb 21, 2003, at 10:23:58
dirtyrat Sat, Feb 22, 2003, at 09:38:44
minihumbug Sat, Feb 22, 2003, at 23:50:42
marvinthegreat Sun, Feb 23, 2003, at 04:20:08
kmaloof Mon, Feb 24, 2003, at 15:22:26
lechuck333 Thu, Feb 27, 2003, at 16:34:25
aliceoddcabinet Sat, Mar 1, 2003, at 12:28:49
maxrascal Sat, Mar 1, 2003, at 17:18:59
henna Sun, Mar 2, 2003, at 19:22:52
rinzel Sun, Mar 2, 2003, at 22:42:24
youwishuknew Mon, Mar 3, 2003, at 14:16:49
brad Tue, Mar 4, 2003, at 07:15:58
wedge Wed, Mar 5, 2003, at 20:49:17
kjbuschman Sat, Mar 8, 2003, at 09:16:53
seabright Mon, Mar 10, 2003, at 17:51:10
zorrostar Mon, Mar 10, 2003, at 21:28:02
mee3 Tue, Mar 11, 2003, at 18:12:25
foilwench Wed, Mar 12, 2003, at 08:56:08
ldhbdsi Wed, Mar 12, 2003, at 15:39:19
meshuggeneh Thu, Mar 13, 2003, at 01:03:14
debz Fri, Mar 14, 2003, at 03:26:10
missbarbecue Fri, Mar 14, 2003, at 06:56:19
clio Fri, Mar 14, 2003, at 16:30:12
tommca Sat, Mar 15, 2003, at 16:32:37
dudefromhell Sun, Mar 16, 2003, at 06:22:52
amy4078 Sun, Mar 16, 2003, at 15:08:12
jeffgetjob Mon, Mar 17, 2003, at 08:14:37
whacko Mon, Mar 17, 2003, at 17:01:35
joesgirl Wed, Mar 19, 2003, at 09:24:55
kari Thu, Mar 20, 2003, at 11:32:48
dongbat Thu, Mar 20, 2003, at 16:54:34
needle Thu, Mar 20, 2003, at 20:25:44
fabulouslp Mon, Mar 24, 2003, at 04:29:17
rilarien Tue, Mar 25, 2003, at 02:46:46
blaze Tue, Mar 25, 2003, at 05:50:05
supersnake1234 Wed, Mar 26, 2003, at 07:23:30
marky Wed, Mar 26, 2003, at 09:46:30
sadddd Thu, Mar 27, 2003, at 01:35:56
mysticbutterfly Fri, Mar 28, 2003, at 07:32:43
tern Sat, Mar 29, 2003, at 08:47:56
maduin Sat, Mar 29, 2003, at 16:48:23
shuntya Mon, Mar 31, 2003, at 05:37:49
bigcow Mon, Mar 31, 2003, at 18:46:36
laurie Tue, Apr 1, 2003, at 08:50:02
layla Wed, Apr 2, 2003, at 10:05:19
robnephew Fri, Apr 4, 2003, at 07:22:05
aelittle Fri, Apr 4, 2003, at 14:20:43
hiro Fri, Apr 4, 2003, at 14:39:55
foxygurl69 Sat, Apr 5, 2003, at 19:17:13
roujoumis Mon, Apr 7, 2003, at 15:28:26
myth Mon, Apr 7, 2003, at 18:08:20
callmemoody7 Tue, Apr 8, 2003, at 13:46:08
wilmar Wed, Apr 9, 2003, at 12:44:50
kell Fri, Apr 11, 2003, at 14:29:55
ootum Fri, Apr 11, 2003, at 23:46:28
bobbyliu3002 Sat, Apr 12, 2003, at 13:44:49
teeka Sun, Apr 13, 2003, at 18:51:57
speagleh Tue, Apr 15, 2003, at 07:28:03
adams Wed, Apr 16, 2003, at 04:41:20
mee3 Wed, Apr 16, 2003, at 10:27:02
innocence Wed, Apr 16, 2003, at 17:06:04
chester Thu, Apr 17, 2003, at 22:26:17
ripley Fri, Apr 18, 2003, at 09:29:15
drbug Sat, Apr 19, 2003, at 11:57:27
sarah143 Sun, Apr 20, 2003, at 14:06:16
lazorra Sun, Apr 20, 2003, at 14:13:06
buffy Mon, Apr 21, 2003, at 04:23:05
cdgthug Mon, Apr 21, 2003, at 06:57:43
guinea Mon, Apr 21, 2003, at 15:15:29
psyjack Tue, Apr 22, 2003, at 14:54:49
stocha Tue, Apr 22, 2003, at 15:55:35
hylarn Tue, Apr 22, 2003, at 17:41:35
thesoupdragon Tue, Apr 22, 2003, at 21:05:50
stergann Thu, Apr 24, 2003, at 09:57:17
chrome Fri, Apr 25, 2003, at 14:40:14
lucy Sat, Apr 26, 2003, at 14:15:40
smifferific Mon, Apr 28, 2003, at 05:25:47
debz Tue, Apr 29, 2003, at 04:55:00
palo Tue, Apr 29, 2003, at 07:42:00
felix Wed, Apr 30, 2003, at 08:48:32
ceasarrani Wed, Apr 30, 2003, at 20:49:29
ruthie145 Thu, May 1, 2003, at 05:19:25
whiteflame Thu, May 1, 2003, at 09:20:01
nullsynaps Fri, May 2, 2003, at 00:43:29
marie Tue, May 6, 2003, at 15:52:34
feline Tue, May 6, 2003, at 15:58:00
smartass2 Tue, May 6, 2003, at 23:53:16
meese Thu, May 8, 2003, at 20:48:43
hasbeen Thu, May 8, 2003, at 23:43:29
junk Fri, May 9, 2003, at 14:24:05
judesg Fri, May 9, 2003, at 15:25:42
wildesie Fri, May 9, 2003, at 19:23:00
cleo Sat, May 10, 2003, at 11:51:19
dhr8e Sat, May 10, 2003, at 15:59:36
wytewolf Sun, May 11, 2003, at 04:07:16
ke Mon, May 12, 2003, at 08:28:04
teleria Mon, May 12, 2003, at 15:15:26
wildesie Tue, May 13, 2003, at 07:11:39
maggie Tue, May 13, 2003, at 12:29:12
sammylouise Tue, May 13, 2003, at 12:36:47
leanne4343 Fri, May 16, 2003, at 11:32:53
celedriel Sat, May 17, 2003, at 18:37:11
mina Sat, May 17, 2003, at 22:54:41
whitehelm Sun, May 18, 2003, at 17:45:29
monzzie Sun, May 18, 2003, at 23:50:07
rosa Mon, May 19, 2003, at 00:23:28
dulcinea Wed, May 21, 2003, at 13:58:36
mandi Wed, May 21, 2003, at 14:23:23
bluefang Thu, May 22, 2003, at 05:02:11
kate Thu, May 22, 2003, at 06:23:40
lfq Thu, May 22, 2003, at 15:20:26
juniper Sat, May 24, 2003, at 23:17:13
mnbv Mon, May 26, 2003, at 17:28:56
diva Tue, May 27, 2003, at 08:21:07
lindsay Tue, May 27, 2003, at 17:19:41
goldie Thu, May 29, 2003, at 06:43:57
ghostgirl Thu, May 29, 2003, at 07:14:43
nantucket Thu, May 29, 2003, at 11:38:38
kitten Thu, May 29, 2003, at 11:59:59
kat Thu, May 29, 2003, at 12:21:19
topazwolf Sun, Jun 1, 2003, at 13:34:07
robinella Mon, Jun 2, 2003, at 18:12:31
absenceoffaith Mon, Jun 2, 2003, at 21:41:48
ade Tue, Jun 3, 2003, at 09:46:25
ads Tue, Jun 3, 2003, at 16:55:07
robinella Wed, Jun 4, 2003, at 18:28:37
puppet Wed, Jun 4, 2003, at 20:27:10
tys Thu, Jun 5, 2003, at 07:06:33
jewelgirl007 Thu, Jun 5, 2003, at 14:44:50
wendy Sat, Jun 7, 2003, at 14:36:47
usaakuma Sun, Jun 8, 2003, at 21:36:29
ely Wed, Jun 11, 2003, at 03:30:31
eirtae Wed, Jun 11, 2003, at 14:33:50
mattmann1 Wed, Jun 11, 2003, at 14:40:34
carynkluz Thu, Jun 12, 2003, at 02:10:20
lysana2124 Thu, Jun 12, 2003, at 20:47:33
kiroi Fri, Jun 13, 2003, at 14:34:15
kshadle Mon, Jun 16, 2003, at 22:07:29
etdavis Tue, Jun 17, 2003, at 12:45:17
chaosbutterfly Tue, Jun 24, 2003, at 13:03:40
jam966 Tue, Jun 24, 2003, at 17:47:25
bthyme Wed, Jun 25, 2003, at 12:24:07
kat7 Thu, Jun 26, 2003, at 21:58:57
andreao1127 Fri, Jun 27, 2003, at 02:22:51
aska Fri, Jun 27, 2003, at 05:33:11
philippa Fri, Jun 27, 2003, at 09:03:11
fwaff Fri, Jun 27, 2003, at 09:35:11
thayett Mon, Jun 30, 2003, at 14:08:26
suzie013 Mon, Jun 30, 2003, at 23:46:32
jennygirl151 Tue, Jul 1, 2003, at 10:39:14
jerbearx Wed, Jul 2, 2003, at 03:55:16
wuffles Fri, Jul 4, 2003, at 03:40:49
hilohello Sun, Jul 6, 2003, at 14:55:42
anako Sun, Jul 6, 2003, at 17:07:28
lechatmeurt Sun, Jul 6, 2003, at 21:47:29
zorrostar Tue, Jul 8, 2003, at 21:58:41
aria Tue, Jul 8, 2003, at 23:18:14
robyn Wed, Jul 9, 2003, at 09:58:16
katkot88 Wed, Jul 9, 2003, at 13:39:00
jammama Wed, Jul 9, 2003, at 22:09:19
frog Thu, Jul 10, 2003, at 02:28:20
crouton Fri, Jul 11, 2003, at 06:21:19
thayett Fri, Jul 11, 2003, at 17:44:11
readum Sat, Jul 12, 2003, at 14:26:30
tbg Sat, Jul 12, 2003, at 17:21:40
oorla Sun, Jul 13, 2003, at 18:17:09
lin2882 Tue, Jul 15, 2003, at 13:16:18
calabast Tue, Jul 15, 2003, at 13:34:01
elvishunk Tue, Jul 15, 2003, at 14:17:21
someone Wed, Jul 16, 2003, at 21:07:40
mooshi Sun, Jul 20, 2003, at 12:27:11
moogie Mon, Jul 21, 2003, at 00:41:19
bijoux Tue, Jul 22, 2003, at 03:08:41
wi Tue, Jul 22, 2003, at 11:17:41
speagleh Wed, Jul 23, 2003, at 07:16:48
rumblinthunder Wed, Jul 23, 2003, at 08:13:27
orran Wed, Jul 23, 2003, at 09:37:16
feribear Wed, Jul 23, 2003, at 11:56:40
penelopep Wed, Jul 23, 2003, at 16:16:44
mike Thu, Jul 24, 2003, at 09:20:29
iamrad99 Mon, Jul 28, 2003, at 09:46:03
rifttraveler Tue, Jul 29, 2003, at 21:59:27
sara Thu, Jul 31, 2003, at 01:08:17
misssweetspirit Thu, Jul 31, 2003, at 18:17:16
suxi Fri, Aug 1, 2003, at 08:44:06
qwerty715 Fri, Aug 1, 2003, at 10:00:19
yobwoc Sat, Aug 2, 2003, at 17:08:29
kong Mon, Aug 4, 2003, at 12:36:18
sundragyn Mon, Aug 4, 2003, at 16:01:01
whacko Tue, Aug 5, 2003, at 10:34:35
balanthalus Tue, Aug 5, 2003, at 12:38:09
tan1 Tue, Aug 5, 2003, at 17:22:38
tfab Wed, Aug 6, 2003, at 11:09:51
wolfwood Wed, Aug 6, 2003, at 15:35:58
monkeyman1138 Thu, Aug 7, 2003, at 19:39:38
nadia Fri, Aug 8, 2003, at 02:46:44
wi Sat, Aug 9, 2003, at 14:17:03
grandpabob Sun, Aug 10, 2003, at 13:12:34
beavinator Sun, Aug 10, 2003, at 23:40:59
zorren Mon, Aug 11, 2003, at 05:01:25
good Mon, Aug 11, 2003, at 07:19:51
gamemaster1235 Wed, Aug 13, 2003, at 08:37:41
drcalcart Thu, Aug 14, 2003, at 23:25:40
coll Sun, Aug 17, 2003, at 19:55:18
yoshi348 Sun, Aug 17, 2003, at 23:24:37
tshaar Tue, Aug 19, 2003, at 10:52:57
kinggramjohnson Wed, Aug 20, 2003, at 08:37:24
annwyd Thu, Aug 21, 2003, at 07:07:47
krikket Thu, Aug 21, 2003, at 13:51:17
pandagoboom Thu, Aug 21, 2003, at 18:37:46
hypercatmonkey Fri, Aug 22, 2003, at 10:15:20
bah Mon, Aug 25, 2003, at 15:08:35
kathryn Wed, Aug 27, 2003, at 01:09:24
igthebold Wed, Aug 27, 2003, at 12:30:14
heraclius Sun, Aug 31, 2003, at 11:21:59
tamvan Sun, Aug 31, 2003, at 15:59:00
heraclius Mon, Sep 1, 2003, at 06:45:01
ruby Mon, Sep 1, 2003, at 09:53:06
macrinus7 Mon, Sep 1, 2003, at 21:00:42
heraclius Tue, Sep 2, 2003, at 17:14:27
destructor Wed, Sep 3, 2003, at 17:28:10
rnb2 Thu, Sep 4, 2003, at 16:40:42
jimfromtx Thu, Sep 4, 2003, at 17:01:21
bkred Fri, Sep 5, 2003, at 12:30:00
beowulf Fri, Sep 5, 2003, at 16:49:47
mickey Sat, Sep 6, 2003, at 10:13:37
coldrew Sat, Sep 6, 2003, at 13:48:22
rowenaravenclaw Sat, Sep 6, 2003, at 14:10:59
dugferd Sun, Sep 7, 2003, at 00:24:59
ally Mon, Sep 8, 2003, at 04:08:29
nassau Tue, Sep 9, 2003, at 09:50:19
heraclius Wed, Sep 10, 2003, at 10:45:02
beanifer Fri, Sep 12, 2003, at 19:12:54
narev Sat, Sep 13, 2003, at 07:02:33
crimmy Sat, Sep 13, 2003, at 14:42:27
cramklop Mon, Sep 15, 2003, at 11:32:50
sham Wed, Sep 17, 2003, at 14:44:07
tk Fri, Sep 19, 2003, at 08:54:11
f Sat, Sep 20, 2003, at 06:08:03
jcool Sat, Sep 20, 2003, at 10:13:04
fdsa Sat, Sep 20, 2003, at 14:06:23
freya Sat, Sep 20, 2003, at 22:06:27
crystal109 Sun, Sep 21, 2003, at 00:06:30
katie Sun, Sep 21, 2003, at 18:30:53
tys Mon, Sep 22, 2003, at 05:22:23
tigaboy Mon, Sep 22, 2003, at 07:44:06
bingo Mon, Sep 22, 2003, at 09:51:53
greendaygirl4ever Mon, Sep 22, 2003, at 10:17:53
jond Mon, Sep 22, 2003, at 18:22:23
bre Tue, Sep 23, 2003, at 00:15:37
debz Thu, Sep 25, 2003, at 04:25:01
fireeater Thu, Sep 25, 2003, at 13:10:38
johne Thu, Sep 25, 2003, at 13:18:22
monkj Fri, Sep 26, 2003, at 06:15:16
merry Sat, Sep 27, 2003, at 18:25:30
suxi2 Sun, Sep 28, 2003, at 04:48:27
bobbie Sun, Sep 28, 2003, at 05:51:07
tomsk Tue, Sep 30, 2003, at 05:16:13
gypsyblue Wed, Oct 1, 2003, at 01:51:03
tisha33 Wed, Oct 1, 2003, at 16:30:04
enonymous4 Fri, Oct 3, 2003, at 19:27:33
ilva Sat, Oct 4, 2003, at 00:12:33
genius Sat, Oct 4, 2003, at 22:05:05
belegwen Sun, Oct 5, 2003, at 07:35:14
anastasie Tue, Oct 7, 2003, at 09:26:10
justduit Fri, Oct 10, 2003, at 08:09:02
waverly Sat, Oct 11, 2003, at 17:32:02
myrnell Sat, Oct 11, 2003, at 20:07:15
crystal109 Mon, Oct 13, 2003, at 13:34:53
goosebump Tue, Oct 14, 2003, at 13:23:25
lizzydoll Tue, Oct 14, 2003, at 15:12:23
roujoumis Wed, Oct 15, 2003, at 21:16:34
scrambledeggs Fri, Oct 17, 2003, at 09:36:43
seabreeze Fri, Oct 17, 2003, at 10:00:46
wombat Sun, Oct 19, 2003, at 16:56:23
sparkle Thu, Oct 23, 2003, at 09:56:14
yarrow Fri, Oct 24, 2003, at 13:53:32
tomson Sat, Oct 25, 2003, at 10:24:37
avin Sat, Oct 25, 2003, at 17:42:55
bre Mon, Oct 27, 2003, at 04:43:21
xanth Mon, Oct 27, 2003, at 16:48:32
momseev Mon, Oct 27, 2003, at 17:15:39
cannonball Mon, Oct 27, 2003, at 21:11:35
avaya Tue, Oct 28, 2003, at 07:51:43
sparkle Tue, Oct 28, 2003, at 08:10:11
beans Tue, Oct 28, 2003, at 18:49:50
cyomer Wed, Oct 29, 2003, at 11:43:58
taquitz Sat, Nov 1, 2003, at 08:12:56
marvela Tue, Nov 4, 2003, at 13:24:18
lila Tue, Nov 4, 2003, at 16:57:40
ayako Thu, Nov 6, 2003, at 17:36:22
biscuitgirl Sun, Nov 9, 2003, at 15:59:00
me Mon, Nov 10, 2003, at 16:35:09
jjjjjj Fri, Nov 14, 2003, at 18:03:29
kk77 Sat, Nov 15, 2003, at 01:21:17
petek Sat, Nov 15, 2003, at 19:34:22
hazokis Sun, Nov 16, 2003, at 14:47:00
freya Thu, Nov 20, 2003, at 17:13:35
tasha Fri, Nov 21, 2003, at 09:51:31
freakazette Fri, Nov 21, 2003, at 14:01:41
joshcolvin Fri, Nov 21, 2003, at 18:07:39
doolian Sat, Nov 22, 2003, at 03:29:37
achan1058 Mon, Nov 24, 2003, at 15:58:06
morgana Wed, Nov 26, 2003, at 08:53:06
nicky Fri, Nov 28, 2003, at 14:08:21
zog Fri, Nov 28, 2003, at 20:23:11
hchristi Sat, Nov 29, 2003, at 11:25:42
beegers Sun, Nov 30, 2003, at 22:46:16
maszat Mon, Dec 1, 2003, at 07:03:31
reenea Mon, Dec 1, 2003, at 10:17:28
drizzt Mon, Dec 1, 2003, at 11:22:43
coco Mon, Dec 1, 2003, at 12:27:56
searose Mon, Dec 1, 2003, at 15:56:07
sharon Tue, Dec 2, 2003, at 00:58:02
annburt Tue, Dec 2, 2003, at 17:41:48
buzibev Tue, Dec 2, 2003, at 17:43:50
vivaecia Tue, Dec 2, 2003, at 21:53:50
sharo Wed, Dec 3, 2003, at 01:22:27
lilacsoup Thu, Dec 4, 2003, at 23:30:01
andie Sat, Dec 6, 2003, at 03:57:31
slowmoe03 Sat, Dec 6, 2003, at 15:19:01
blondemonster Sun, Dec 7, 2003, at 12:15:31
leanne4343 Sun, Dec 7, 2003, at 13:14:10
silverfox Mon, Dec 8, 2003, at 13:33:52
faith2004 Mon, Dec 8, 2003, at 14:09:16
al Wed, Dec 10, 2003, at 14:02:22
clazzer Thu, Dec 11, 2003, at 03:21:43
sadko Thu, Dec 11, 2003, at 08:17:13
astrawing Thu, Dec 11, 2003, at 17:56:55
sessie Sat, Dec 13, 2003, at 01:49:27
crystal109 Sat, Dec 13, 2003, at 22:50:26
gram25248 Sun, Dec 14, 2003, at 00:06:24
mz Sun, Dec 14, 2003, at 10:47:31
hminnix Tue, Dec 16, 2003, at 17:17:03
fastfilly89 Wed, Dec 17, 2003, at 11:09:54
huan Sat, Dec 27, 2003, at 06:53:46
scottiegirlc2 Sun, Dec 28, 2003, at 00:45:37
complikated Mon, Dec 29, 2003, at 18:14:19
jbb8694 Tue, Dec 30, 2003, at 10:21:19
sas Tue, Dec 30, 2003, at 15:24:04
daisy284 Wed, Dec 31, 2003, at 14:07:27
bittersweet Thu, Jan 1, 2004, at 00:20:54
bieramar Thu, Jan 1, 2004, at 07:35:47
metallica3597 Fri, Jan 2, 2004, at 01:45:23
aeli Fri, Jan 2, 2004, at 02:23:13
steamskunk Fri, Jan 2, 2004, at 19:28:21
sireroach Sun, Jan 4, 2004, at 04:15:22
madred Mon, Jan 5, 2004, at 05:11:14
kitana Tue, Jan 6, 2004, at 10:17:36
piercefeith Wed, Jan 7, 2004, at 10:14:25
foilwench Thu, Jan 8, 2004, at 07:30:35
spoon Thu, Jan 8, 2004, at 12:26:15
eagle Thu, Jan 8, 2004, at 13:36:39
charley Fri, Jan 9, 2004, at 04:00:18
a Fri, Jan 9, 2004, at 19:30:13
elefant Sat, Jan 10, 2004, at 08:25:20
pippin Sat, Jan 10, 2004, at 09:55:41
adsd Sun, Jan 11, 2004, at 12:50:04
oldjarhead Mon, Jan 12, 2004, at 15:24:36
silverfox Thu, Jan 15, 2004, at 08:50:35
veryalone Thu, Jan 15, 2004, at 16:08:23
docfilth Fri, Jan 16, 2004, at 05:14:22
tragickomik Fri, Jan 16, 2004, at 08:34:31
alanna Sun, Jan 18, 2004, at 16:43:13
polar84 Mon, Jan 19, 2004, at 10:08:54
covers Wed, Jan 21, 2004, at 08:15:23
psymar Wed, Jan 21, 2004, at 14:09:55
breeze2 Wed, Jan 21, 2004, at 21:51:09
anita717 Fri, Jan 23, 2004, at 23:34:45
ron245 Sat, Jan 24, 2004, at 20:36:52
littlelotte Sat, Jan 24, 2004, at 23:32:34
jellydonut Sun, Jan 25, 2004, at 21:17:17
vanya Mon, Jan 26, 2004, at 02:50:04
ging Mon, Jan 26, 2004, at 04:10:15
jenbug Mon, Jan 26, 2004, at 19:10:19
silverfox Tue, Jan 27, 2004, at 07:31:37
doug Tue, Jan 27, 2004, at 20:36:29
gaela Wed, Jan 28, 2004, at 02:59:22
chocshake Wed, Jan 28, 2004, at 04:07:07
goldgirl2 Wed, Jan 28, 2004, at 13:11:02
pitnyelder Thu, Jan 29, 2004, at 09:42:20
vtester Thu, Jan 29, 2004, at 10:43:49
koliebo Thu, Jan 29, 2004, at 15:55:30
princesspippa Sun, Feb 1, 2004, at 10:36:49
manigen Mon, Feb 2, 2004, at 09:38:10
naya Fri, Feb 6, 2004, at 15:50:07
lavalamp Sat, Feb 7, 2004, at 15:36:14
hans44 Sat, Feb 7, 2004, at 18:04:12
wilikins Sat, Feb 7, 2004, at 19:06:02
armin Sun, Feb 8, 2004, at 09:38:40
shuichi Sun, Feb 8, 2004, at 21:07:53
hbafscl Mon, Feb 9, 2004, at 11:43:27
solarcat Tue, Feb 10, 2004, at 22:49:19
silverfox Fri, Feb 13, 2004, at 09:16:31
prenticm Fri, Feb 13, 2004, at 09:25:00
purplekate Fri, Feb 13, 2004, at 13:08:03
jenali Fri, Feb 13, 2004, at 14:20:51
nightraider Sat, Feb 14, 2004, at 11:57:19
marilynr Sat, Feb 14, 2004, at 19:37:14
alaskarose Mon, Feb 16, 2004, at 14:07:36
water Wed, Feb 18, 2004, at 15:41:51
msmaam Thu, Feb 19, 2004, at 11:15:16
debbieko21 Fri, Feb 20, 2004, at 07:15:12
lifemage Fri, Feb 20, 2004, at 07:36:10
aolfreak123 Fri, Feb 20, 2004, at 18:19:47
mallard Sat, Feb 21, 2004, at 12:41:20
artemis3465 Sat, Feb 21, 2004, at 14:53:58
nerdgrl Sat, Feb 21, 2004, at 22:23:53
khadrane Sun, Feb 22, 2004, at 14:21:24
kezzh2 Sun, Feb 22, 2004, at 15:01:45
eelyram7 Sun, Feb 22, 2004, at 16:35:00
mesa Sun, Feb 22, 2004, at 18:29:54
lunahalo Mon, Feb 23, 2004, at 12:30:24
rowan72 Mon, Feb 23, 2004, at 13:24:38
silverfox Thu, Feb 26, 2004, at 08:35:23
honeydipps Fri, Feb 27, 2004, at 05:36:33
thorndrose Tue, Mar 2, 2004, at 16:04:27
nucleon Thu, Mar 4, 2004, at 15:57:11
lirelyn Thu, Mar 4, 2004, at 21:25:39
mistylyn Fri, Mar 5, 2004, at 11:09:12
0f Fri, Mar 5, 2004, at 12:47:36
aginorc Sat, Mar 6, 2004, at 02:30:56
cd4 Sat, Mar 6, 2004, at 08:11:23
doggiebag101 Sat, Mar 6, 2004, at 21:19:45
dahlia Mon, Mar 8, 2004, at 07:57:37
gumpy13 Thu, Mar 11, 2004, at 10:41:44
azraelabyss Thu, Mar 11, 2004, at 16:06:36
kubodegelo Fri, Mar 12, 2004, at 08:30:22
alatar Fri, Mar 12, 2004, at 16:59:21
jennesenn Fri, Mar 12, 2004, at 18:22:17
argyro3 Sat, Mar 13, 2004, at 13:10:20
labeard Sun, Mar 14, 2004, at 20:21:12
latitude Mon, Mar 15, 2004, at 09:26:58
megoda Mon, Mar 15, 2004, at 12:39:53
yipshi Mon, Mar 15, 2004, at 21:29:26
yosh Tue, Mar 16, 2004, at 09:02:11
kman52000 Wed, Mar 17, 2004, at 12:21:02
katsmeow Wed, Mar 17, 2004, at 18:02:44
maguire Wed, Mar 17, 2004, at 23:06:05
worein Thu, Mar 18, 2004, at 13:25:00
benm Thu, Mar 18, 2004, at 17:09:41
legume1 Fri, Mar 19, 2004, at 12:47:51
pingus Sat, Mar 20, 2004, at 22:23:37
jupiter12188 Sun, Mar 21, 2004, at 11:45:47
meatball Sun, Mar 21, 2004, at 16:55:15
tuckerbohm Wed, Mar 24, 2004, at 08:42:50
bluetrina Wed, Mar 24, 2004, at 12:23:18
adamv Thu, Mar 25, 2004, at 05:04:58
billyb Thu, Mar 25, 2004, at 15:22:23
littlebraz Thu, Mar 25, 2004, at 17:02:50
wakekid79 Thu, Mar 25, 2004, at 17:25:43
ashura Sat, Mar 27, 2004, at 07:25:04
silverfox Sat, Mar 27, 2004, at 07:44:11
jlcookies Sat, Mar 27, 2004, at 12:29:55
stants Sun, Mar 28, 2004, at 02:16:10
suxi2 Sun, Mar 28, 2004, at 05:04:08
ubba Tue, Mar 30, 2004, at 12:23:36
krayzk9s Tue, Mar 30, 2004, at 20:31:14
liss Wed, Mar 31, 2004, at 04:29:57
londondave Wed, Mar 31, 2004, at 13:42:33
prio Fri, Apr 2, 2004, at 16:05:29
zeki835 Sat, Apr 3, 2004, at 23:46:17
daisypaws Sun, Apr 4, 2004, at 13:11:20
smith0101 Sun, Apr 4, 2004, at 14:27:05
jasmina Sun, Apr 4, 2004, at 20:13:59
brnout Mon, Apr 5, 2004, at 17:49:30
oggiz Tue, Apr 6, 2004, at 01:10:08
weeves Tue, Apr 6, 2004, at 04:41:43
gumpy13 Tue, Apr 6, 2004, at 05:49:28
dingdang Tue, Apr 6, 2004, at 08:35:53
evie Tue, Apr 6, 2004, at 18:45:07
ravendance Wed, Apr 7, 2004, at 04:43:01
istara Wed, Apr 7, 2004, at 06:06:18
nece Wed, Apr 7, 2004, at 12:37:13
silverfox Wed, Apr 7, 2004, at 12:42:15
cheshill Wed, Apr 7, 2004, at 16:51:49
gumpy13 Fri, Apr 9, 2004, at 11:18:33
akyro Sun, Apr 11, 2004, at 01:31:01
1049 Sun, Apr 11, 2004, at 09:23:27
piff Sun, Apr 11, 2004, at 14:12:47
astarinel Sun, Apr 11, 2004, at 22:59:23
azalea Mon, Apr 12, 2004, at 07:37:51
yi Mon, Apr 12, 2004, at 13:49:06
eagle Mon, Apr 12, 2004, at 14:07:59
mells Mon, Apr 12, 2004, at 16:35:39
bluefang Wed, Apr 14, 2004, at 01:04:34
dracocat Wed, Apr 14, 2004, at 14:12:54
modnar Wed, Apr 14, 2004, at 20:58:21
cowlady Thu, Apr 15, 2004, at 20:36:01
popster Fri, Apr 16, 2004, at 06:15:48
laura Fri, Apr 16, 2004, at 14:34:52
maguskenshin Fri, Apr 16, 2004, at 19:12:37
rayn Fri, Apr 16, 2004, at 22:17:31
cerenthia Fri, Apr 16, 2004, at 23:35:37
death Mon, Apr 19, 2004, at 05:35:58
missyduca Mon, Apr 19, 2004, at 07:55:44
azalea Mon, Apr 19, 2004, at 11:22:24
mayhem Tue, Apr 20, 2004, at 08:35:17
meatball Tue, Apr 20, 2004, at 19:20:23
tog Wed, Apr 21, 2004, at 06:36:41
bububu Wed, Apr 21, 2004, at 15:34:48
jayli523 Thu, Apr 22, 2004, at 15:12:16
jlfantasma Thu, Apr 22, 2004, at 17:37:09
lirael Fri, Apr 23, 2004, at 15:54:39
nine Sun, Apr 25, 2004, at 01:23:53
ear Sun, Apr 25, 2004, at 19:08:10
mordechai Tue, Apr 27, 2004, at 02:22:40
somegurl19 Tue, Apr 27, 2004, at 09:07:34
astar Wed, Apr 28, 2004, at 12:05:53
berkeleyboy83 Thu, Apr 29, 2004, at 17:24:00
keelhaulerjones Fri, Apr 30, 2004, at 11:06:23
june2004 Fri, Apr 30, 2004, at 12:06:44
eckogirl Sat, May 1, 2004, at 12:26:28
jonnobonno Sat, May 1, 2004, at 13:33:59
heraclius Sun, May 2, 2004, at 22:41:51
tara Mon, May 3, 2004, at 10:03:26
technophilia Mon, May 3, 2004, at 17:25:30
blaze Mon, May 3, 2004, at 20:00:12
death400 Tue, May 4, 2004, at 09:55:35
arianna46 Wed, May 5, 2004, at 08:01:37
chrysomer Wed, May 5, 2004, at 11:52:45
baa Wed, May 5, 2004, at 15:00:02
heraclius Thu, May 6, 2004, at 10:39:01
fluoride Sat, May 8, 2004, at 11:35:32
ladyamalthia Sun, May 9, 2004, at 13:59:16
jennifer Mon, May 10, 2004, at 10:01:56
darkness Mon, May 10, 2004, at 13:09:28
morrigan Mon, May 10, 2004, at 15:23:23
autumm42 Thu, May 13, 2004, at 21:27:01
zitad Sun, May 16, 2004, at 05:53:11
cacav Tue, May 18, 2004, at 11:28:10
pinkfloyd Wed, May 19, 2004, at 14:19:40
stinky Wed, May 19, 2004, at 15:28:00
misskatatl Wed, May 19, 2004, at 21:13:44
tenebrae Thu, May 20, 2004, at 04:44:22
heraclius Thu, May 20, 2004, at 12:01:03
selaphri Thu, May 20, 2004, at 14:41:12
cornflak Thu, May 20, 2004, at 17:28:47
veldin517 Thu, May 20, 2004, at 18:16:35
death Sat, May 22, 2004, at 09:20:48
manu2004 Sun, May 23, 2004, at 11:40:25
cranberry Mon, May 24, 2004, at 09:19:25
davidg Mon, May 24, 2004, at 14:58:48
ladvarian Wed, May 26, 2004, at 22:20:30
apotech Thu, May 27, 2004, at 01:15:09
frylock Thu, May 27, 2004, at 08:52:00
ipitythebaka Thu, May 27, 2004, at 19:28:53
heraclius Fri, May 28, 2004, at 07:59:03
veldin517 Fri, May 28, 2004, at 14:02:33
huggie Mon, May 31, 2004, at 01:30:27
adamdeja Mon, May 31, 2004, at 20:32:33
bballdream Wed, Jun 2, 2004, at 08:51:31
dapangze Thu, Jun 3, 2004, at 07:17:06
weasemunk Thu, Jun 3, 2004, at 11:03:36
bartlebee Sun, Jun 6, 2004, at 09:08:10
cara Mon, Jun 7, 2004, at 06:13:51
grumble Tue, Jun 8, 2004, at 04:53:15
ang Wed, Jun 9, 2004, at 13:35:23
sdd Wed, Jun 9, 2004, at 20:09:47
irne Thu, Jun 10, 2004, at 17:22:52
treesm Thu, Jun 10, 2004, at 23:37:48
tiffy Thu, Jun 10, 2004, at 23:58:22
bobbyliu3002 Fri, Jun 11, 2004, at 13:39:41
mena Fri, Jun 11, 2004, at 15:06:45
lazorra Fri, Jun 11, 2004, at 16:02:38
llamaman Sat, Jun 12, 2004, at 22:40:24
karma Sun, Jun 13, 2004, at 16:03:23
dumbface Sun, Jun 13, 2004, at 18:02:17
luckdragon Thu, Jun 17, 2004, at 15:03:50
greentom440 Sat, Jun 19, 2004, at 11:27:22
mrwillywonka Sun, Jun 20, 2004, at 11:00:29
celestieal Sun, Jun 20, 2004, at 18:55:55
kalnich Tue, Jun 22, 2004, at 10:35:56
sylviadutch Tue, Jun 22, 2004, at 15:21:26
joesgirl Tue, Jun 22, 2004, at 19:51:24
gefuhl Tue, Jun 22, 2004, at 20:00:32
goldilocks Tue, Jun 22, 2004, at 21:02:55
twin Tue, Jun 22, 2004, at 21:07:52
knivetsil Wed, Jun 23, 2004, at 20:43:43
meliaas Thu, Jun 24, 2004, at 02:16:02
geoaggie Thu, Jun 24, 2004, at 11:04:08
aat538 Sat, Jun 26, 2004, at 09:59:39
lizzu Sat, Jun 26, 2004, at 23:58:48
magicunicorn8888 Sun, Jun 27, 2004, at 12:11:51
kittyboo Mon, Jun 28, 2004, at 08:15:21
yuriko Wed, Jun 30, 2004, at 20:58:19
rilly Thu, Jul 1, 2004, at 14:33:15
holsteincow Thu, Jul 1, 2004, at 15:36:32
aub Fri, Jul 2, 2004, at 12:46:46
kiwi Fri, Jul 2, 2004, at 13:50:55
lotte Sat, Jul 3, 2004, at 14:00:31
smith0101 Sat, Jul 3, 2004, at 14:28:53
tara Tue, Jul 6, 2004, at 10:17:21
manogamez Thu, Jul 8, 2004, at 09:26:06
lilghettogirl Sat, Jul 10, 2004, at 19:28:07
thyrr Sat, Jul 10, 2004, at 22:59:06
akyro Sun, Jul 11, 2004, at 05:39:06
maccat1 Sun, Jul 11, 2004, at 08:48:26
andyl Tue, Jul 13, 2004, at 02:05:56
betaprobe Tue, Jul 13, 2004, at 08:59:12
markie Wed, Jul 14, 2004, at 10:26:17
nosila Wed, Jul 14, 2004, at 11:06:32
josephine Fri, Jul 16, 2004, at 20:28:12
lalindo Sat, Jul 17, 2004, at 11:36:07
lucubs Sun, Jul 18, 2004, at 09:03:59
squirrel34 Sun, Jul 18, 2004, at 09:07:25
pickle2 Mon, Jul 19, 2004, at 06:32:24
lunadragoness Mon, Jul 19, 2004, at 23:35:08
karebear291990 Tue, Jul 20, 2004, at 14:10:01
scgrfd Tue, Jul 20, 2004, at 19:47:22
trickel Wed, Jul 21, 2004, at 14:46:05
pbuttercup Thu, Jul 22, 2004, at 11:24:21
kath Fri, Jul 23, 2004, at 14:24:59
theduggler34 Fri, Jul 23, 2004, at 16:51:43
cienne Fri, Jul 23, 2004, at 17:36:06
leanne43 Sat, Jul 24, 2004, at 14:18:17
enonymous Sun, Jul 25, 2004, at 15:39:37
alien99 Sun, Jul 25, 2004, at 22:18:16
mree Mon, Jul 26, 2004, at 00:17:11
lotrrules101 Mon, Jul 26, 2004, at 13:40:24
amberchan Mon, Jul 26, 2004, at 14:16:18
charlenewjm Mon, Jul 26, 2004, at 19:59:45
stbqoe Tue, Jul 27, 2004, at 03:21:23
minwee Tue, Jul 27, 2004, at 14:27:21
deshija Tue, Jul 27, 2004, at 19:01:37
cupcake48 Wed, Jul 28, 2004, at 21:36:40
elaine Fri, Jul 30, 2004, at 15:10:00
chastize Sat, Jul 31, 2004, at 14:54:43
bonkers Sun, Aug 1, 2004, at 06:03:07
adalia Wed, Aug 4, 2004, at 13:49:05
conava Thu, Aug 5, 2004, at 09:54:54
jmf228 Thu, Aug 5, 2004, at 14:00:17
aliiyf Fri, Aug 6, 2004, at 06:52:36
silverfox Fri, Aug 6, 2004, at 08:16:58
yuko Sat, Aug 7, 2004, at 23:43:40
idun Sun, Aug 8, 2004, at 18:07:33
bitzi3 Tue, Aug 10, 2004, at 05:10:44
montypy16 Tue, Aug 10, 2004, at 14:36:12
chastize Tue, Aug 10, 2004, at 17:28:08
sobelisk Wed, Aug 11, 2004, at 03:08:31
c32c7 Wed, Aug 11, 2004, at 19:48:42
granmamafirst Wed, Aug 11, 2004, at 19:59:44
mena Thu, Aug 12, 2004, at 10:16:46
reighan Fri, Aug 13, 2004, at 00:27:09
tmg Fri, Aug 13, 2004, at 08:34:38
bobbyron101 Fri, Aug 13, 2004, at 11:14:03
rinzel Fri, Aug 13, 2004, at 20:43:33
granmama Fri, Aug 13, 2004, at 23:58:28
snake9z9 Sat, Aug 14, 2004, at 06:24:41
bob Sat, Aug 14, 2004, at 10:56:25
marks Tue, Aug 17, 2004, at 06:27:21
jlclemen Tue, Aug 17, 2004, at 16:52:32
robland Wed, Aug 18, 2004, at 11:10:50
lanris Thu, Aug 19, 2004, at 14:27:44
bllc Fri, Aug 20, 2004, at 02:30:33
jackiel Mon, Aug 23, 2004, at 13:10:51
marvel74 Wed, Aug 25, 2004, at 15:08:55
zoraya Thu, Aug 26, 2004, at 15:02:14
shadowgirl Sun, Aug 29, 2004, at 02:33:01
ghoti Sun, Aug 29, 2004, at 06:28:30
edawg44 Sun, Aug 29, 2004, at 21:15:20
joevnvdvc Mon, Aug 30, 2004, at 13:55:54
she17 Fri, Sep 3, 2004, at 12:37:16
lisa0515 Fri, Sep 3, 2004, at 16:46:34
naat Sun, Sep 5, 2004, at 15:06:24
skullbones Tue, Sep 7, 2004, at 00:12:46
cbonilla Tue, Sep 7, 2004, at 13:48:49
jabba Tue, Sep 7, 2004, at 16:17:17
koko Wed, Sep 8, 2004, at 11:19:28
csuadrienne Wed, Sep 8, 2004, at 23:55:54
kristina Fri, Sep 10, 2004, at 13:42:38
orangefirefaerie Fri, Sep 10, 2004, at 18:03:53
bre Sat, Sep 11, 2004, at 02:46:28
shadowsofash Sat, Sep 11, 2004, at 18:17:55
mmp Mon, Sep 13, 2004, at 19:31:40
smogg Wed, Sep 15, 2004, at 13:46:29
bob790 Thu, Sep 16, 2004, at 10:24:43
lem Thu, Sep 16, 2004, at 16:32:31
phishphazed Fri, Sep 17, 2004, at 21:16:40
gallagher Sat, Sep 18, 2004, at 23:09:25
shadowziv Sun, Sep 19, 2004, at 14:16:34
netwyrm Sun, Sep 19, 2004, at 15:45:09
traceynz Sun, Sep 19, 2004, at 22:22:06
boz Tue, Sep 21, 2004, at 21:34:23
dana Wed, Sep 22, 2004, at 19:05:19
heroic1 Thu, Sep 23, 2004, at 02:42:05
puppy Fri, Sep 24, 2004, at 07:24:28
jesso Fri, Sep 24, 2004, at 15:21:24
stewartmi Sat, Sep 25, 2004, at 19:25:15
gummybeargrrl Sat, Sep 25, 2004, at 22:35:00
diva Mon, Sep 27, 2004, at 20:43:51
cor Tue, Sep 28, 2004, at 13:28:19
eveanyn Wed, Sep 29, 2004, at 17:42:11
greener Thu, Sep 30, 2004, at 10:26:51
nicky Sat, Oct 2, 2004, at 14:48:55
techel Sun, Oct 3, 2004, at 23:43:31
frog88 Mon, Oct 4, 2004, at 06:52:06
bnpdwife Mon, Oct 4, 2004, at 16:02:54
chevy1967 Wed, Oct 6, 2004, at 16:30:52
dave9000 Thu, Oct 7, 2004, at 02:31:09
scottipimpin2 Fri, Oct 8, 2004, at 11:17:43
earthquake923 Fri, Oct 8, 2004, at 12:57:07
u25150 Sun, Oct 10, 2004, at 14:31:42
noani Sun, Oct 10, 2004, at 18:12:57
ohiochick Mon, Oct 11, 2004, at 17:38:01
tomson Mon, Oct 11, 2004, at 22:00:54
athena Tue, Oct 12, 2004, at 01:36:36
sessie01 Tue, Oct 12, 2004, at 04:43:06
bobjones Tue, Oct 12, 2004, at 18:54:51
talia Tue, Oct 12, 2004, at 20:40:42
ang022776 Wed, Oct 13, 2004, at 16:43:05
nerd Wed, Oct 13, 2004, at 17:40:00
pielle Fri, Oct 15, 2004, at 16:25:29
malla Sat, Oct 16, 2004, at 01:56:46
samj Sat, Oct 16, 2004, at 18:52:31
charmont Mon, Oct 18, 2004, at 00:42:58
errica Mon, Oct 18, 2004, at 11:55:28
amberale Thu, Oct 21, 2004, at 16:03:33
virgogirl Thu, Oct 21, 2004, at 16:12:36
arkroyal Fri, Oct 22, 2004, at 13:12:09
iluvpugs Fri, Oct 22, 2004, at 16:55:10
cabuggy Sat, Oct 23, 2004, at 13:15:15
sabre Sat, Oct 23, 2004, at 14:10:07
err2 Sat, Oct 23, 2004, at 22:51:17
fyrewynd47 Tue, Oct 26, 2004, at 07:11:49
ygraine Tue, Oct 26, 2004, at 15:55:36
halaith Wed, Oct 27, 2004, at 07:04:38
btm Wed, Oct 27, 2004, at 12:25:10
rilarien Thu, Oct 28, 2004, at 02:04:56
yellow2582 Fri, Oct 29, 2004, at 13:40:45
hulk Sun, Oct 31, 2004, at 00:37:48
manigen Sun, Oct 31, 2004, at 12:20:54
bmiduri Sun, Oct 31, 2004, at 20:04:54
rognik Mon, Nov 1, 2004, at 09:14:02
tylerroncero Mon, Nov 1, 2004, at 18:03:14
heraclius Tue, Nov 2, 2004, at 20:04:40
justdeb Wed, Nov 3, 2004, at 15:58:10
jo Wed, Nov 3, 2004, at 18:49:04
banjo Thu, Nov 4, 2004, at 12:08:53
laurie Thu, Nov 4, 2004, at 15:47:42
demonskrye Thu, Nov 4, 2004, at 21:51:01
serenelynn Fri, Nov 5, 2004, at 18:28:55
bubba1 Sun, Nov 7, 2004, at 22:08:31
dilbert Mon, Nov 8, 2004, at 03:45:17
neongrey Tue, Nov 9, 2004, at 15:26:58
littlekittykat Tue, Nov 9, 2004, at 16:47:05
keb1 Wed, Nov 10, 2004, at 12:54:59
firehawk Fri, Nov 12, 2004, at 13:12:27
bookwyrm Mon, Nov 15, 2004, at 17:39:13
These Hall of Fame entries were made prior to the renovation of the Adventure Games Live site on November 15, 2004. Because the old usernames don't necessarily correspond with the new usernames, these Hall of Fame entries could not be automatically imported into the new Hall of Fame system. However, you can import your entries manually. If you have any Hall of Fame entries in the list to the left (whether under the username you are using now or not), please press the button below to import them into the new Hall of Fame system. This will enable you and others to browse your entries more conveniently.

Back To Current Hall of Fame Entries


Back to the Adventure Games Live home page.